Slávnost ruží 2014: 7. – 8. júna 2014 v Dolnej Krupej!

V kaštieli v Dolnej Krupej sa v dnoch 7. – 8. júna 2014 uskutocní 7. rocník Slávnosti ruží na pocest Márie Henriety Chotekovej, pestovatelky ruží a zakladatelky rozária v Dolnej Krupej, ktoré zažilo najväcší rozkvet na zaciatku 20. storocia.

Mária Henrieta Choteková, uznávaná odbornícka v celoeurópskom meradle prednášala na ružiarskych výstavách, publikovala odborné clánky a obracali sa na nu aj pri posudzovaní ruží, ktorých pôvod bol nejasný. Táto šlachticná je právom považovaná za priekopnícku ružiarstva na Slovensku. V období najväcšieho rozkvetu jej ružovej záhrady v nej kvitlo naraz dokonca 6000 ruží. Grófka sa výrazne venovala aj charitatívnej cinnosti a dostala za to vyznamenanie od pápeža Pia X.

Pocas najbližšej slávnosti ruží predstavíme návštevníkom historické odrody, ktoré kvitli aj v ružovej záhrade Márie Henriety Chotekovej. Prvá a velmi vzácna ruža Rosengräfin Marie Henriette (Ružová grófka Mária Henrieta) – ktorá je výsledkom šlachtitelského úsilia nemeckej firmy Kordes – spája v sebe tri najcennejšie vlastnosti ruží: zdravé listy, krásu kvetov a intenzitu vône. Ruža je o to cennejšia, že je v poradí len tretou novinkou zo skupiny vonavých ruží – pomenovaných Parfuma. Ruža s menom našej slávnej rodácky mala svetovú premiéru na slávnosti ruží v roku 2013 a návštevníci si ju aj tento rok budú môct zakúpit.

Pocas dvoch dní môžu návštevníci obdivovat ruže vystavovatelov Ružiarskej spolocnosti Márie Henriety Chotekovej, Slovenskej národnej ružiarskej spolocnosti, Rosa Klubu Zvolen, Slovenskej ružiarskej spolocnosti Pridunajsko, Botanickej záhrady Bratislava, Arboréta Borová Hora pri Zvolene a obyvatelov i pestovatelov ruží z obce Dolná Krupá.

V obci Dolná Krupá si nepochybne zaslúži pozornost aj Mauzóleum rodiny Chotekovej s prezentáciou „Známej neznámej ružovej grófky Márie Henriety Chotekovej“. Na miestach posledného odpocinku clenov rodu Chotekovcov si pietnou spomienkou uctíme pamiatku grófky Chotekovej.

V bohatom kultúrnom programe sa verejnosti predstavia Spojené huky Slovenska – gajdošský orchester, Cakanka n. o. Nitra a Základná umelecká škola Nitra, Spevácky zbor Fidelitas Branc pri Nitre, Mužský spevokol Bradlan Trnava, Dychová hudba Karpatská kapela Dolná Krupá, ci Spevácky zbor Jesienka Trnava.

Prvý den Slávnosti ruží ukoncíme o 19.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole svätého Ondreja koncertom sólistu Opery štátneho divadla v Košiciach Jaroslava Dvorského.

SNM – Hudobné múzeum sa pocas Slávnosti ruží zapojí v parku kaštiela aj do VI. rocníka medzinárodného dobrovolníckeho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“. Podujatie organizuje Národný Trust n. o. Slovensko v dnoch 6. – 8. júna 2014, teda v case kvitnutia záhrad.

Vo výstavných priestoroch múzea si návštevníci môžu prezriet novú výstavu Desatoro o gajdách, ktorá vznikla pri príležitosti zápisu gájd do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedicstva Slovenska. Okrem novej výstavy ponúka múzeum aj prehliadku aktuálnych expozícií: Pamätnej izby Albrechtovcov a Pamätníka Ludwiga van Beethovena.

Podrobný program Slávnosti ruží 2014 na www.snm.sk

Slavnost_ruzi_2014_program_Page_1 Slavnost_ruzi_2014_program_Page_2

Zdroj: SNM