Slávnosť hliny – Keramická Modra 2011!

Modra 2. – 4. septembra 2011. Prvý septembrový víkend sa koná III. ročník podujatia Slávnosť hliny – Keramická Modra 2011. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013. Organizátormi podujatia sú SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Modranská Beseda v spolupráci s Mestom Modra.

Podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra tvorí tradične odborný seminár, tri keramické výstavy, keramický jarmok, vystúpenia hudobných formácii, tvorivé keramické dielne, hry pre verejnosť a večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod, spojený s hrnčiarskym bálom v historickej Súkenníckej ulici v Modre, a množstvo kulinárskych špecialít.

Odborná časť slávnosti je venovaná vybranej téme z oblasti keramiky. Témou roku 2011 sú Habáni a habánska keramika. Počas slávností budú otvorené výstavy „Habáni a habánska keramika“, „Marián Liška“, „Z dielne Zlatice Ďureje“.

Slávnosť hliny – Keramická Modra je jedinečným podujatím, svojím záberom je určené odbornej i širokej verejnosti.

SH

Zdroj: SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Modranská Beseda
Publikoval: Redakcia GREGI.NET