SKONČIL SA 32. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU DIVADELNÁ NITRA

V stredu 27. septembra večer sa predstavením Danse Macabre (Tanec smrti) skončil 32. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý niesol podtitul odozvy/responses. Ukrajinská skupina šiestich performeriek Dakh Daughters predviedla v réžii Vlada Trojického fascinujúcu výpoveď o vojne, rámcovanú citátmi z Knihy Jób a autentickými príbehmi ukrajinských žien. Sugestívna hudobno-vizuálna kompozícia sa v Nitre premenila na priam protivojnový manifest a takmer 400 divákov odpovedalo dojatým standing ovation.

Dakh Daughters priniesli do Nitry jednoznačný odkaz. Musíme sa rozhodnúť, aký zajtrajšok preferujeme, a byť si vedomí, že toto rozhodnutie ovplyvní ďalší príbeh našej civilizácie. „Nemáme právo mlčať,“ zaznelo v jednej chvíli zo scény a táto veta sa stala nielen záverečným posolstvom inscenácie, ale aj samotného festivalu.

Aktuálne témy, silné výpovede, sugestívne javiskové spracovanie s použitím celého arzenálu scénických prostriedkov – od nápaditej scénografie cez rôznorodé médiá až po vynikajúce herectvo –, to všetko vyvolalo adekvátnu odozvu v publiku, a to napriek tomu, že Divadelná Nitra prináša inscenácie, ktoré kladú na diváka veľké nároky a nepáčia sa na prvý pohľad, sú angažované a znepokojivé. Videli sme mnohé podoby dokumentárneho divadla, nezvyčajné pohľady na drancovanie prírodných zdrojov i netradičné spracovanie klasických príbehov a hier. Témy a postupy hlavného programu našli odozvu v sprievodnom programe,“ zhodnotila festival jeho riaditeľka Darina Kárová.

Kurátor slovenského programu Miro Zwiefelhofer vyzdvihuje najmä medzinárodný rozmer festivalu: „Tridsiaty druhý ročník MF Divadelná Nitra bol z môjho pohľadu aj o pripomenutí toho, že zdanlivo lokálne problémy sú v skutočnosti ukotvené v omnoho širších súvislostiach. Inscenácia zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského SME KRAJINA: príbeh ľudí, priehrady a času, ktorá reflektuje dôsledky ľudskej činnosti pre životné prostredie, by pokojne mohla byť pokračovaním trilógie belgického súboru CAMPO, zameranej na rovnakú tému. Podobne pri pracovných stretnutiach bolo často vidieť, že obdobné problémy ako divadelníci na Slovensku riešia ich kolegovia v Poľsku, Česku či Moldavsku. Lokálne a globálne je dnes prepojené ako doteraz nikdy v histórii ľudstva. Priestor na medzinárodné kontakty je preto extrémne dôležitý, keďže dáva ľuďom pocit príslušnosti k širšej komunite, dodáva Miro Zwiefelhofer.

Medzinárodný rozmer festivalu umocnila aj prítomnosť 11 mladých divadelných kritikov zo siedmich krajín strednej a východnej Európy, ktorých doplnili dvaja zahraniční lektori a reprezentanti zahraničných partnerov v rámci projektu V4@Theatre Critics Residency.

Hoci program festivalu narušilo cez víkend nepriaznivé počasie, diváci si našli cestu aj do náhradných interiérových priestorov. Do interiéru nitrianskej Synagógy sa presunul aj Minifestival Malá Ukrajina v Nitre, a tak koncentrovaný na jednom mieste priblížil chute a vône, farby a symboly, ale aj bolesti a nádeje Ukrajiny a všetkým zúčastneným priniesol silný emocionálny zážitok.

Sprievodný program netvorili iba umelecké vystúpenia, ale aj pracovné podujatia pre profesionálov z oblasti divadla a kultúry. „Aj v sprievodnom programe rezonovala festivalová téma odozvy, či už odozva na rozdelenie Česko-Slovenska v inscenácii Rozvod – vec verejná, alebo odozva na klimatickú zmenu, ktorá mala bohaté zastúpenie v programe pre najmenších. Široké spektrum aktivít (Diskusia o inakosti: Kde sa rodí nenávisť o LGBTI+ komunite, tančiarne SVET a iné) bolo zamerané na snahu vyvolať odozvu vo forme empatie a spoločenského dialógu,“ zhodnotila sprievodné podujatia festivalu Anna Šimončičová.

Festival ponúkol počas šiestich dní od 22. do 27. septembra 2023 dvanásť inscenácií v hlavnom programe a vyše tridsať podujatí v sprievodnom, vzdelávacom a pracovnom programe, ktoré navštívilo približne 4 300 divákov, dospelých i detí. Do Nitry prišli divadelníci zo Slovenska, z Česka, Belgicka a Ukrajiny a ich diela priniesli odozvy ekologických tém, vojny a ľudských osudov v nej, odozvy osamelosti, vylúčenosti, ale aj porozumenia a dôvery.

Festivalový štáb tvorilo 30 členov a 40 dobrovoľníkov, na príprave a podpore festivalu sa podieľalo 80 donorov, sponzorov, mediálnych partnerov a spoluorganizátorov.

Všetky dôležité informácie o festivale nájdete na webovej stránke www.nitrafest.sk.

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2023 prevzali ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík a primátor mesta Nitra Marek Hattas.

ZDroj: TS