Sheexy Boat oznamuje termín a vyhlasuje djskú súťaž!

První Sheexy Boat probìhl v roce 2007 jakožto startovací párty nového pravidelného večera Sheexy House v Chapeau Rouge. Ten se koná s periodicitou 2x za 3 mìsíce, a hned v počátcích se zařadil mezi nejnavštìvovanìjší večery v klubu. Každý rok na konci července se však z klubu přesouvá na parník s názvem Sheexy Boat, který je pojat jako oslava narozenin večera Sheexy House, a zároveň jako odmìna všem pravidelným návštìvníkùm za jejich dosavadní přízeň. S každým rokem roste o tuto akci zájem, a tak vám přinášíme první informace již teď, včetnì vyhlášení djské soutìže!

Už po vánocích jsme byli dotazováni jak že to bude s letošním parníkem, což nás vedlo k tomu řešit vìci s předstihem. Jasné je, že parník bude 21.7.2011 opìt na plavidle Odra. Hudební doprovod jako každý rok zajistí kromì rezidentních djs Tazz&Biodan také djs Ondrej K a Zissou. Jako hosté se tentokrát představí dvojice djs Schwa&Slater, majitelé labelù Beef a Tribal Vision Recordings.

Vìzte, že hudebnì se budeme jako vždy pohybovat na vlnách house/tech-house/progressive-house v zajímavém pojetí. Jelikož byl poslední ročník vyprodán více jak 14 dní před vyplutím a ukázaly se také kapacitní limity prostor, bude počet vstupenek opìt omezen a jejich distribuce bude řešena předprodejem, kde budou lístky levnìjší než na místì. Cena lístku v předprodeji je letos 200,- Kč, na místì pak pokud nìjaké zbudou za 250,- Kč.

Letos opìt probìhne oficiální akce po skončení parníku, a to Sheexy Boat after párty, kde jinde než v rezidentním klubu Chapeau Rouge. Na ní zahrají djs z parníku Sheexy Boat a možná že právì i ty! Vyhlašujeme totiž djskou soutìž, ve které si její vítìz zahraje na Sheexy Boat after párty v Chapeau Rouge. Zúčastnit soutìže se mùže každý dj, který si myslí že umí nabídnout elektronickou muziku v zajímavém podání. Zajímají nás žánry na pomezí deep-house/house/tech-house/progressive-house/minimal/tribal ale obecnì všechno, co je zajímavé a hlavnì zábavné.

Zájemci posílejte odkazy na své demo mixy o délce minimálnì 30 minut na adresu news@progressivesession.net do konce června a vítìze soutìže oznámíme na začátku července. Budeme se tìšit na vaše nahrávky :) Potvrdit svou účast mùžete na facebooku: https://www.facebook.com/event.php?eid=209684339070303

Pokud náhodou nevíte o čem Sheexy House a Sheexy Boat je, podívejte se na videa z minulých ročníkù zde https://www.youtube.com/watch?v=DtJdaH4Q86E anebo zde https://www.youtube.com/watch?v=QfPjneDXVMw. Také si mùžete přečíst nìco z historie na https://www.myspace.com/sheexyhouse

Sheexy Boat 2011

Zdroj: Sheexy Boat
Publikoval: Redakcia GREGI.NET