Shaped Songs: Posledné piesňové cykly Roberta Schumanna a Huga Wolfa.

Bratislavská premiéra nového projektu s názvom Shaped Songs, ktorého autormi sú umelecká dvojica stálych členov známeho súboru súčasnej hudby Cluster Ensemble – Ivan Šiller (klavír) a Fero Király (elektornika) spoločne so sopranistkou Evou Šuškovou a barytonistom Petrom Mazalánom sa uskutoční 29.3. o 20.00 hod. v Koncertnej sále Dvorana (VŠMU, ul. Zochova 1).

Sprievodným podujatím ku kuncertu bude Diskusia o nemeckej hudobnej tvorbe, ktorá sa bude konať 22. 3. 2017 o 18.00 hod. v Goetheho inštitúte v Bratislave (ul. Panenská 33). Hosťami moderátora Michala Hvoreckého budú Ivan Šiller (Cluster Ensemble), Eva Šušková (soprán) a Peter Mazalán (barytón).

Vstup na obe podujatia je voľný.

Shaped Songs je názov pre intermediálny koncert, na ktorom budú predstavené posledné piesňové cykly Roberta Schumanna (Básne Marie Stuartovej) a Huga Wolfa (Tri piesne na básne Michelangela). Obaja skladatelia sa na sklonku života dostali do neľahkých duševných stavov, ktorých posledné štádiá im ho predčasne zobrali. U Schumanna bola príčinou mánio-depresia, u Huga Wolfa kolaps spôsobený vtedy neliečiteľným syfilisom.

Neodmysliteľnou súčasťou konceptu je „shapeovanie“, teda tvarovanie spomínaných vokálnych skladieb rekompozíciou a elektronicky pomocou počítača. Oba spôsoby pracujú výlučne s hudobným a zvukovým materiálom piesní, bez iného vstupu. Vznikajú tak esteticky kontrastné situácie označené názvami Interlúdium, Prelúdium a Postlúdium.

Schumanov vokálny cyklus Gedichte der Königin Maria Stuart (Básne Marie Stuartovej) je nemeckým prekladom francúzskeho originálu písaného Máriou Stuartovou. Jej životný príbeh sa v histórii umenia chápal ako spracovanie  mučeníckeho osudu; témami hrdosti, útrap, pokory a bolesti. Nie je vylúčené, že skladateľ týmito – v porovaní s predchádzajúcimi opusmi – hudobne striedmymi piesňami, písanými v optike svojej postupujúcej choroby, pripodobnil svoj osud tragickému osudu panovníčky.

cof

Drei Gedichte von Michelangelo (Tri piesne na básne Michelangela) je Wolfovým cyklom pôvodne štyroch piesní poézie renesančného umelca Michelangela Buonarrotiho, z ktorého poslednú skomponovanú pieseň skladateľ po dokončení sám zničil. Témami sú básne precítené Hugom Wolfom pravdepodobne tiež cez jeho osobný náhľad krátko pred kritickým štádiom ochorenia, kde aj motívmi pominuteľnosti a rezignácie naznačuje svoje životné pocity.

Cieľom Shaped Songs nie je uviesť piesne iba ako estetický zážitok náhodnou dramaturgiou preferovaných diel. Interpreti sa snažia o hudobno-psychologickú sondu životných osudov dvoch ľudí – skladateľov, cez diagnózy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou posunuli v istom období ich života chápanie ich vlastného diela, sveta, aj ich samotných.

Projekt Shaped Songs predstavuje posun v percpecii kompozícií cestou nových elektro-akustických vstupov. Do konvenčného, klasického hudobného predvedenia vstupuje nový zvuk. Nový tvar piesne sa stáva reflexiou delíria aj odrazom momentu čistej mysle.

ÚČINKUJÚ:
Eva Šušková – soprán
Peter Mazalán – barytón
Ivan Šiller – klavír (Cluster Ensemble)
Fero Király – elektronika (Cluster Ensemble)

PROGRAM:
Gedichte der Königin Maria Stuart Op. 135 (1852)
Robert Schumann (1810 – 1856)
__________________________________________________
Text: Mary Stuart (1542 – 1587)
Nemecký preklad (1853) z francúzskeho originálu: Gisbert Freiherr von Vincke (1813 – 1892)

Abschied von Frankreich
Nach der Geburt ihres Sohnes
An die Königin Elisabeth
Abschied von der Welt
Gebet

Drei Gedichte von Michelangelo (1897)
Hugo Wolf (1860 – 1903)
__________________________________________________
Text: Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564)
Nemecký preklad (1896) z talianskeho originálu: Walter Robert-Tornow (1852 – 1895)

Wohl denk ich oft an mein vergangnes Leben 
Alles endet, was entstehet
Fühlt meine Seele das ersehnte Licht 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácii o projekte na: www.cluster-ensemble.com
FB: Cluster Ensemble
FB event_Koncert Shaped Songs: https://bit.ly/2m0WzwV
FB event_Diskusia Shaped Songs: https://bit.ly/2m0WzwV

Sopranistka Eva Šušková sa paralelne s pedagogickými a organizačnými aktivitami profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv, ako Tatiana, Desdemona, Rusalka, Suzel, či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala monodrámy Pierrot Lunaire od Arnolda Schoenberga, The Raven Toshia Hosokawu a komornú operu Georga Benjamina Into the Little Hill. Na konte má i uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale aj kreáciu premiér siedmich pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). Ako sólistka sa predstavila na mnohých významných európskych festivaloch (Gaida, Lost&Found, Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby, a i.), kde spolupracovala s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími. Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Real Music House a Diskant. Je držiteľkou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca (2013), Radio_Head Awards za najlepší album roku 2015 v kategórii Klasická hudba a laureátkou Ceny Frica Kafendu, udeľovanej Hudobným fondom za výnimočné interpretačné umelecké výkony.

Barytonista Peter Mazalán je laureátom viacerých medzinárodných speváckych súťaží, víťazom Hilde Zadek International Vocal Competition vo Viedni, Concorso per Giovani Cantanti Lirici D’Europa v talianskom Como či medzinárodnej súťaže Antonína Dvořáka. Medzi jeho najvýraznejšie umelecké zastávky patrí účinkovanie na doskách Bayerische Staatsoper v Mníchove, kde stvárnil niekoľko hlavných postáv, medzi ktoré patrí aj Janáčkov Revírnik v opernom diele Príhody lišky Bystroušky alebo Conte Peruchetto v Haydnovej opere La fedelta premiata. Medzi jeho ďalšie angažmá patrí účinkovanie v rakúskom Stadttheater Klagenfurt.

Mladého barytonistu je tiež možno počuť ako koncertného umelca. S Bayerisches Staatsorchester predviedol v Mníchove Dvořákove Biblické piesne či v spolupráci Münchner Symphoniker Händlovho Mesiáša. Iné Händlovo dielo –  Alexander´s Feast interpretoval Peter Mazalán na Schleswig-Holstein Musik Festival pod hudobným vedením Rolfa Becka. Tu interpretoval tiež rolu Osmina v Mozartovom opernom diele Zaide s Leopoldom Hagerom. S víťazstvom na prestížnej súťaži Hilde Zadek sa viazal recitál vo viedenskom Musikvereine. V koncertných sálach v nemeckom Lübecku, Reutlingene, Essene, Frankfurte a Rheingau či brazílskom São Paulo predviedol Orffovu Carminu Buranu. V súčasnosti sa Peter Mazalán venuje autorským intermediálnym projektom. Model Mitana na terase pyramídy RTVS, Betrachtung na motívy Kafkových Rozjímaní alebo projekt Omyl inšpirovaný poviedkou Sándora Máraia sú jeho aktuálnymi dielami.

Ivan Šiller študoval hru na klavíri v Bratislave (VŠMU) a Gente (Kráľovské konzervatórium), ako štipendista v USA (Tanglewood Music Center), Kanade (Banff Centre for the Arts) a Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt). Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ensemblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt Veni Academy, či sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov, či koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days.

Fero Király je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) určeného deťom a učiteľom hudby / hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí. Okrem Clustru, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem ako VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H., a iných.

Zdroj: Ivana Macaríková