Sensorium 2018: Homo Arbiter Formae – človek rozhodujúci o estetične.

Témou tretieho ročníka festivalu Sensorium, ktorý sa bude konať v Bratislave 4-5 mája je Homo Arbiter Formae a teda človek, ktorý robí estetické rozhodnutia. Touto témou sa kurátori riadili pri výbere medzinárodných prednášajúcich umelcov a dizajnérov konferencie ako aj sprievodného programu inštalácií a predstavení, Ide o vývoj role tvorcov od “tých čo vyrábajú” k “tým, čo robia estetické rozhodnutia”.

Pojem Homo Arbiter Formae pochádza z eseje Jacka Burnhama System Aesthetics, 1968. Vývoj od Homo Faber (človek výrobca) k Homo Arbiter Formae, ktorý Burnham datuje už od začiatku priemysenej revolúcie možno vidieť v práci hostí festivalu Sensorium a to konkrétne v týchto aspektoch.

Vzťah medzi tvorcom a jeho prácou alebo jej časťami je o niečo vzdialenejší. Tvorcovia často pracujú na nástrojoch, ktoré spätne produkujú / renderujú / generujú samotné dielo.

Rola tvorcu sa pretvára a začína sa podobať “systémovému mysliteľovi” keďže sa už zaoberá viac definíciou systémov pravidiel, procesov a parametrov. Tieto dokážu zrodiť “momentky” konkrétnej práce.

V prácach tohtoročných ale aj mnohých predošlých prednášajúcich vidno známky estetičnosti, ktorá stelesňuje tento meniaci sa vzťah.

Zdroj obrázku: ART+COM

Napríklad projekt RGB|CMY KINETIC štúdia ART+COM, ktoré vedie Joachim Sauter. Ide o päť zrkadiel, ktoré sa pohybujú v priestore a s osvetlené svetlami v troch primárnych farbách – červená, modrá a zelená. Keď tieto disky odrazia svetlá tak, že sa stretnú vytvoria kruh bieleho svetla na podlahe. Pohyby zrkadiel sú výsledkom komplexného počítačového algoritmu.

Video: https://artcom.de/en/project/rgbcmy-kinetic-2/

Program festivalu Sensorium prinesie dva dni večerných audiovizuálnych predstavení, štyri dni workshopov, jeden deň konferencie a dve interaktívne inštalácie v Bratislave 4-5 mája.

Termín: 04 — 05.05.2018
Web: www.sensorium.is, www.facebook.com/sensoriumis

Zdroj: TS