Sensation Innerspace mieri do Prahy!

Nadcházející jaro se všechny pohledy upřou na Českou republiku. V sobotu 19. kvìtna se Sensation vrátí zpátky do Prahy se svou nejnovìjší show Innerspace. Opìt budeme svìdky nezapomenutelné noci, kdy se celá O2 arena převlékne do bílého. Předprodej vstupenek začíná ve čtvrtek 29. prosince.

Sensation míří opìt do Prahy. Již šestým rokem v řadì O2 arena opìt dokáže, že je tím nejlepším místem pro spektakulární show Sensation. Po Holandsku, Belgii, Barcelonì a Norsku, je Česká republika další zemí, která se účastní další pozoruhodné cesty s nejnovìjší show Innerspace. Spirituálno prostoupí tanečním parketem: není minulosti, není budoucnosti, existuje jen oslava přítomnosti. Innerspace nabízí dobrodružnou cestu sedmi etapami osvícení. Sdílení společného vìdomí o naší vlastní vnitřní kráse bude opìt spojeno s nezapomenutelným zážitkem.

Sensation Innerspace

Prodej vstupenek začíná ve čtvrtek 29. prosince na všech terminálech sítì Sazka Ticket, a od pátku 30. prosince bude možné provádìt internetové rezervace.

Čím dříve si vstupenku zakoupíte, tím levnìjší pro vás bude. První vlna v počtu 2000 ks vstupenek bude v prodeji za 1,250 Kč. Poté se cena bìhem ledna a února navýší na 1,490 Kč. V březnu a dubnu cena vstupenek vyšplhá na 1,590 Kč a v kvìtnu na 1,690 Kč. Cena na místì pak bude činit 1,790 Kč.

Sensation Innerspace

VIP vstupenky s přístupem na luxusní VIP terasu jsou v prodeji za 2,900 Kč. Z dùvodu mìnícího se DPH jsme byli nuceni zvýšit cenu první vlny vstupenek, abychom alespoň z části kompenzovali rozdíl oproti minulým letùm.

Vstupenky sítì SAZKA TICKET lze zakoupit u jakéhokoliv on-line terminálu ve sbìrnách společnosti SAZKA, tj. na více než 6 500 prodejních místech v ČR. Terminály jsou umístìny na pobočkách České pošty, prodejnách tabáku a tisku, čerpacích stanicích, hypermarketech, atd. Více informací a rezervace mùžete provádìt na www.sazkaticket.cz. Vstupenky lze také zakoupit v síti Ticketportal.

Sensation Innerspace

Golden vstupenky s přístupem do luxusního klubového patra jsou v prodeji za 4,900 Kč. Golden vstupenka nabízí možnost využít maximálního pohodlí luxusního klubového patra O2 areny, jež kromì nìkolika barù či šatny zdarma, nabízí bohatý catering po celou dobu akce zdarma. S Golden vstupenkou je umožnìn vstup i na taneční plochu, nikoliv však na VIP terasy. Pro majitele tìchto vstupenek je vyhrazen vchod č. 10. Prodej probíhá na pokladnách O2 areny každý všední den od 13 do 18 hodin, nebo na emailu polanska@best.sazka.cz.

Přidejte se a pozvìte své přátele na noc SENSATION „INNERSPACE“ na Facebooku. Více informací najdete na www.sensation.com a www.unitedmusic.cz

Sensation

Zdroj: United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET