Sázavafest: Zavreli sa brány festivalu!

Skončil 11. ročník Sázavafestu, který se letos poprvé konal v Benešovì u Prahy. Právì místo konání bylo pro festival zatìžkávací zkouškou. Organizátoři festivalu mají na přes rok o čem přemýšlet, aby vychytali mouchy, které se s novým areálem objevily.

Nejvìtším zádrhelem letošního ročníku se stalo stanové mìstečko, jehož kapacita byla nedostatečná již po nìkolika hodinách, co se otevřel festivalový areál. „Přiznáváme se, že zájem o stanové mìstečko jsme čekali menší a spíše jsme předpokládali využití vlakového spojení Benešov-Praha. Nicménì jsme se snažili na danou situaci ihned zareagovat a vybudovat náhradní kempy, ale bohužel i tak muselo mnoho lidí nìkolik hodin čekat, než se mohli ubytovat,“ vysvìtlil Pavel Kloupar, ředitel a šéfdramaturg festivalu. Další Klouparova omluva je smìrem k obchodu se smíšeným zbožím, který byl avizován a mìl být právì ve stanovém mìstečku. „Kvùli podmínkám, které v mìstečku byly, nám Krajská hygienická stanice tento plán zavrhla. Pevnì doufáme, že to pro mnohé nebyl velký problém a že tuto službu dobře zastalo samo mìsto a jeho prodejny a že tyto nepříjemnosti vyvážil hudební i nehudební program.“ Na příští ročník Sázavafestu Kloupar přislíbil lepší zázemí pro návštìvníky a minimálnì stejnì nabitý program, jaký nabídl letošní line-up. Podle ohlasù fanouškù byl výbìr kapel perfektní, koncerty začínaly ve stanovený čas a ke zmìnì programu došlo pouze jednou, když v pátek nedorazila kapela Mandrage, protože jim onemocnìl jeden člen kapely.

Hvìzdy festivalu

Do extáze a fanouškovského šílenství dostalo v sobotu večer přítomné ženské osazenstvo duo Hurts z Manchesteru. Tato současná elektropopová špička byla hvìzdou programu a Theo s Adamem předvedli opravdu vynikající vystoupení. Přehráli své loňské album Happiness, přidali pár dalších písniček, házeli divákùm bìhem vystoupení rùže a pozdravili je v češtinì. Na příští rok chystá kapela nové album, na které se jim daří skládat písničky. „Pořád jsme tvrdili, že budeme skládat, až se opìt dostaneme do deprese. Nedávno jsme ale zjistili, že už to zase jde. Zrovna jsme začali,“ dodal Adam. Pro sbìratele kuriozit není jistì bez zajímavosti, že dvojice se přiznala, že na jejím rideru byl požadavek na vyzdobení šatny plakáty s českými a zahraničními modelkami. Nepodařilo se ale zjistit, jaké konkrétní tváře jejich stìny zdobily.

Při vší úctì ke všem písničkám, které již na letošním Sázavafestu v Benešovì u Prahy zaznìly, nejvìtší hity byly ke slyšení v pátek večer. Přivezla je nìmecká popová skupina Alphaville, která na Sázavafestu vystoupila v osm hodin večer. Tìžko mùže být sporu o tom, že by nìkdo jiný na letošním festivalu zazpíval písničky slavnìjší, časem provìřenìjší, celosvìtovì prodávanìjší a vùbec populárnìjší. Pecka Big In Japan a hit Forever Young dostaly diváky do varu! Po koncertu si zpìvák Sotva Marian Gold pochvaloval atmosféru koncertu a skvìle naladìné publikum: „Bylo to skvìlé. Užili jsme si to. Lidi vypadali, že se baví, a zpívali. Jsem opravdu spokojený.“

Mladá britská trojice, která si říká The Subways, se ukázala jako velmi sympatická a přívìtivá kapela. Billy, Charlotte a Josh ochotnì dávali rozhovory, fotili se s fanoušky a celé odpoledne strávili ve festivalovém areálu, než jako poslední vystoupili na Sázavafest Stagi a zakončili tak letošní festival. „Pokaždé když jedeme do Evropy, klademe našemu manažerovi na srdce, že určitì musíme navštívit Prahu! Lucerna Music Bar je možná mùj úplnì nejoblíbenìjší klub na svìtì,“ vyprávìl nadšený zpìvák a kytarista Billy Lunn při sobotním rozhovoru na Sázavafestu. Atmosféra zdejších koncertù podle britských hudebníkù nikdy nezklame. 19. září vydává kapela své třetí album, které se bude jmenovat Money And Celebrity.

Z dalších kapel, které roztančily a rozezpívaly fanoušky, byly britští Kosheen a Belleruche, nìmečtí Irie Révoltés, Nouvelle Vague z Francie a další zahraniční skupiny, které na festival zavítaly.

I na Duha stagi bylo plno a diváci si užívali skladby svých oblíbencù. Páteční večer jistì patřil Nightwork, jejichž vystoupení také ukázalo, že nachlazení, které si formace odnesla ze svého dvoudenního pobytu ve výbìhu v zoologické zahradì v Praze, je ta tam. Diváky jistì nejvíce pobavilo, když na pódium přibìhla asi tříletá holčička, která „zapařila“ s Vojtou Dykem.

Sobotní slunečné odpoledne rozproudila kapela UDG, kterou fanoušci nechtìli nechat odejít, a dále zpìvák Tomáš Klus, který opìt improvizoval na stagi a dokázal zaplnit prostor pod pódiem až k vzdáleným stánkùm s občerstvením.

K dalším vynikajícím vystoupením se po právu řádí koncerty Dana Bárty a Dary Rolins, Monkey Business, J.A.R. a Tata Bojs, tito interpreti skvìle pobavili, roztančili a rozezpívali publikum.

Festivalu přálo celou dobu pìkné počasí a do areálu zavítalo na 17 tisíc návštìvníkù. Čtvrteční vstup zdarma využili především Benešovští, kterým se například představily kapely Rybičky 48, Sto zvířat a Wohnout, v Balbínce je rozesmál Jiří Schmitzer.

Organizátoři začínají vyhodnocovat letošní ročník a vìří, že se s návštìvníky opìt za rok potkají v areálu Zelený ostrov na 12. ročníku Sázavafestu.

Více informací o prùbìhu festivalu se dočtete na www.sazavafest.cz

Zdroj: Sázava
Publikoval: Redakcia GREGI.NET