Sázavafest už tento štvrtok!

Pouhé 2 dny zbývají do zahájení letošního 12. ročníku Sázavafestu, a proto vám přinášíme festivalového prùvodce, který se jistì hodí každému, kdo se na festival chystá!

Nejdùležitìjší informací pro všechny festivalové návštìvníky je jisto jistì otevření festivalového areálu. Ten své brány otevře již ve čtvrtek 2. srpna v 11h. Festivalovou atmosféru odstartuje v Balbínce kapela Iglù, která hraje a zpívá funk, latinu a ska. Pokračovat se bude na dalších čtyřech stagích, kde budou k vidìní, ale zejména k poslechu kapely jako např. Wohnout, Smažený zelený rajčata, Kamil Střihavka, Rybičky 48 a večer rozjede v tanečním rytmu Promopro Dance Hall producent Époque Noir. V pátek odstartuje hudební maraton v pravé poledne opìt Balbínka a bìhem dne se vystřídají takové hvìzdy, jakými jsou mexičtí Molotov, Fun Lovin‘ Criminals, Sak Noel, Mike Candys, Death By Chocolate a další. Z české scény jmenujme Buty, Anetu Langerovou, Mig 21, Nightwork a v Balbínce zazní také reggae ride. Sobotní nejnáročnìjší festivalovou párty předvedou francouzští Lyre Le Temps, kapela Mandrage, Tomáš Klus, Chris Sadler, Frantic Sunday a dočkáme se konečnì hlavní hvìzdy festivalu DJe Paula Oakenfolda! V nedìli se areál (nikoli stanové mìstečko) uzavře v 06:00, kdy bude festival oficiálnì ukončen.

Další neménì dùležitá informace se týká stanového mìstečka. Od 1. srpna již není možné zakoupit vstupenky v předprodeji, ale jen na místì v pokladnì umístìné u vstupu do festivalového kempu, kde bude v prodeji i jednodenní vstupné na festival. Kapacita kempu je v současné dobì zaplnìná z jedné poloviny a v případì, že i tak nebude kapacitnì stačit,  existují opìt i záložní varianty.  Pořadatelé letos slibují kvalitnìjší zázemí pro samotné kempování festivalových návštìvníkù. A dùležitou a dobrou zprávou jistì je, že je možné si do kempu nosit své vlastní jídlo, avšak nocležníci by se mìli vyvarovat opékání buřtù neboť je v kempu přísný zákaz zakládání ohnì a používat vařiče s otevřeným ohnìm.

Pro automobilové návštìvníky je k dispozici nìkolik parkovišť, která jsou umístìna v blízkosti areálu. Parkující obdrží za poplatek parkovací kartu, jejíž cena za osobní automobil nebo motocykl je 250 Kč, dodávku 350 Kč a autobus 500 Kč na všechny dny festivalu. Parkovištì jsou v provozu nonstop od čtvrtka 2. 8. od 11 hodin do nedìle 5. 8. do 13 hodin.

Nutno také podotknout, že je z bezpečnostních dùvodù vstup psù a jiných domácích zvířat do areálu festivalu zakázán.

Mnohé návštìvníky jistì zajímá také informace o tom, co se na festivalu bude jíst a pít. Zajištìn bude dostatečný počet barù, pivních stanù, jídelen a stánkù s kompletním sortimentem teplých i studených jídel (vč. vegetariánských), alko a nealko nápojù. Čepovat se bude především místní pivo Ferdinand (desítka a jedenáctka), nealko ochutnáte v podání točené malinovky nebo Kolicoly a pochutnat si mùžete i na kuřecích specialitách od KFC.

Díky jedinečnému umístìní festivalu v blízkosti centra mají také účastníci festivalu možnost zakoupit si vše potřebné i nepotřebné v obchodech ve mìstì Benešov. A pokud nìkomu dojde hotovost, není nic jednoduššího, než si je zajít vybrat do nedalekých bankomatù.

Festivalový program obdrží zdarma každý návštìvník při vstupu do areálu nebo v informačním stánku. Novì mohou přístup k festivalovému programu získat i uživatelé chytrých telefonù, a to díky bezplatné mobilní aplikaci Android. Kromì jednoduchého přístupu k programu bìhem festivalu a medailonkù o kapelách, nabízí aplikace i další funkcionality, jako například přístup k novinkám o festivalu přímo z Google+ stránky Sázavafestu.

Připomínáme, že na festival se nejpohodlnìji a nejlevnìji dostanete vlakem při zakoupení jízdenky Českých drah VLAK+.

Sazavafest 2012


Zdroj: Sázava
Publikoval: Redakcia GREGI.NET