Savage Tales Reloaded!

Na Slovensku sa v súčasnosti organizuje viacero kvalitných drum’n’bassových akcií. Tento týždeň sa upriamuje pozornosť na zoskupenie Savage Tales, ktoré má na Slovensku pod patronátom značku Therapy Sessions. A práve v sobotu sa bude v Metroklube Šaľa oslavovať už 10. výročie hudobných terapií na Slovensku.

Savage Tales je medzinárodná formácia zložená z rakúskych, slovenských a maďarských DJov, organizátorov a producentov, ktorá si kladie za cieľ podporovať a udržiavať tvrdé žánre elektronickej hudby pri živote. DJ Savage je v tejto oblasti mimoriadne aktívny a samotné Savage Tales podstúpilo v uplynulých mesiacoch niekoľko zmien. A tak sme dvom aktívnym členom položili zopár zaujímavých otázok. Za redakciu sa so Savage a Rob2Speed zhováral AndyGTP z Gabber.sk.

Andy: Prvú otázku mám na teba, Savage. Minulý rok na našej scéne zarezonovala informácia, že najúspešnejší slovenský hardcore DJ – Rob2Speed – začne pôsobiť aj pod bookingom Savage Tales. Mňa by zaujímalo, kde vznikla táto myšlienka a ako hodnotíš prvé výsledky vašej vzájomnej spolupráce?

Savage: Práve prechádzame druhou etapou vývoja Savage Tales ako celku. Budem úprimný, poučili sme sa z minulosti a hodili sme za hlavu všetky slabé články z poslednej dekády nášho fungovania. Popri organizácii akcií sme vybudovali mimoriadne nadaný a skúsený DJ-ský tím zložený z Gorebug, Rob2Speed a Savage. Matúš je výborný crossbreed producent a som pyšný na to, že funguje práve pod nami. Robi je zase čistá „stará škola“ v rámci medzinárodnej hardcore scény, podobne ako ja v oblasti dark drum’n’bass. Je neuveriteľne technicky zdatný a výrazne podporuje hardcore scénu okolo nás. Spoznali sme sa na jednej akcii mimo Slovenska, kde sme obaja hrali. Bavili sme sa o hudbe, o scéne a veľmi rýchlo sme si uvedomili, že na mnohé veci máme rovnaký názor. Slovo dalo slovo, a ja som konečne našiel partnera, s ktorým zdieľame rovnakú víziu budúcnosti.

Andy: Otázka na R2S. Ako vnímaš svoj vstup do Savage Tales ty? Aké boli tvoje očakávania a podmienky?

R2S: Musím priznať, že mi trvalo pár týždňov, kým som sa rozhodol ponuku definitívne prijať. Hlavnou prekážkou pri mojom rozhodovaní bol fakt, že som nechcel ukončiť spoluprácu s kamarátmi z Gabba Team Pressburg, alebo vystúpiť z bookingu Gabber.sk. Takže mojou jedinou podmienkou bolo, aby som zostal aj naďalej platným členom Gabber.sk.

Andy: A tie očakávania?

R2S: Dospel som k názoru, že po viac ako 10 rokoch aktívneho DJingu nastal čas na zmenu a nové výzvy. Od vstupu do Savage Tales si sľubujem predovšetkým rozšírenie možností na realizáciu nových bookingov a väčších akcií.

Andy: A teraz náročná otázka pre oboch. Aký je váš názor na slovenskú scénu tvrdej elektronickej hudby? 

R2S: Nemám na túto tému jednoznačný názor. Trochu ma mrzí, že čisto hardcoreová scéna, to znamená klasický gabber, resp. hardcore holandského typu, u nás v posledných rokoch pomerne stagnuje. Ale paradoxne akcie, kde sa hardcore spája s inými žánrami elektronickej hudby, ako napr. DNB / Hardcore DNB, sú u nás veľmi populárne. Na scéne sa pohybujem viac ako 15 rokov, ale tento paradox stále nechápem.

Andy: A nie si v tom sám… Savage? Tvoj pohľad na slovenskú scénu? Prípadne porovnanie s okolitými krajinami, t.j. Čechy a Maďarsko?

Savage: Tento rok oslavujem 10. výročie ako DJ a promotér. Desať rokov nie je veľa, ale ani málo. Za ten čas som zažil množstvo zmien na scéne, pádov i znovuzrodení. V prípade Maďarska a drum’n’bass platí silná koncentrácia scény v rámci hlavného mesta, avšak kedysi existovali rôzne úspešné série vo väčších regionálnych mestách. Teraz na budapeštianskej scéne súperí niekoľko veľkých akcií a organizátorov medzi sebou. Čo sa týka hardcore, scéna je veľmi malá a my sa snažíme ju spolu s niekoľkými statočnými bojovníkmi udržať nad vodou. Na Slovensku som si uvedomil, že DNB scéna je dosť veľká a decentralizovaná. Máte tu niekoľko životaschopných centier a prosperujúcich DNB komunít, pričom jednotliví promotéri dokážu navzájom spolupracovať a fungovať vedľa seba.

Andy: Robo, keďže si v prvom rade profesionálny DJ, zaujíma ma, čo robíš preto, aby si sa neustále vo svojom obore zdokonaľoval?

R2S: To sa ma pýtaš zrovna ty? (smiech). V prvom rade investujem obrovské množstvo času a financií do samotnej hudby a techniky. Často obetujem všetok svoj voľný čas, rodinu a priateľov kvôli tomu, aby som sa ešte viac zlepšil v mixovaní. Niekedy mám však pocit, že sa to nevypláca, a skôr by som mal sedieť s kamarátmi niekde na pive, viesť silné reči, nonstop ťukať do telefónu a bol by som „fejsbukový“ hrdina. Lenže toto nebola nikdy moja cesta – ja idem svojou vlastnou. Mixovanie je môj životný štýl a vždy sa budem snažiť o maximálnu kvalitu.

Andy: Savage, ty ako producent máš na konte množstvo spoluprác a trackov. Ktorí producenti, žáner a vydavateľstvá ti najviac sedia? S kým sa ti najlepšie spolupracovalo?

Savage: To je veľmi ťažká a zložitá otázka. Ale v zásade vždy platí, že ak začnem na niečom s niekým robiť, tak je to kvôli tomu, že sme dobrí priatelia a koprodukcia nás ešte viac zblíži. Veľmi rád spolupracujem na trackoch s ďalšími producentmi, lebo sa veľa nového naučím a vždy pri tom zažijeme kopec srandy. Za najväčší projekt považujem môj album, ktorý obsahuje množstvo koprodukcie, ale aj sólo skladieb. Ak musím niekoho menovať, tak spomeniem aspoň Freqax a chalanov z Hallucinatora. Za moje obľúbené vydavateľstvo považujem Harder and Louder Rec., nakoľko s Mikhailom sa poznáme už veľmi dlho. Ale aj na Future Sickness sme vydali minulý rok so Spookane skvelú vec pri príležitosti 10. výročia Savage.

Andy: Aké sú tvoje ďalšie projekty? Čo a na akom labeli sa chystáš vydať tento rok?

Savage: Tento rok chystám niekoľko prekvapení, spolupracujem s viacerými vydavateľstvami a distribučnými spoločnosťami, čo je ďalší rozmer hudobného priemyslu. Spomeniem aspoň portugalský Critical Bass, kde vyjde charitatívne 2CD, Harder and Louder, kde vyjde naša ďalšia výberovka, Future Sickness či Industrial Strength. Mojím snom je sólové EP na labeli PRSPCT alebo XTRM. V bežnom živote pracujem ako video technik na konferenciách a festivaloch, čo je časovo aj mentálne veľmi náročné. Po nejakom čase sa mi však podarilo dokončiť niektoré rozrobené projekty a, samozrejme, rozbehnúť aj nejaké nové. Snažím sa byť maximálne produktívny a koncom minulého roka som spustil nový hardcore / uptempo projekt s názvom Samurai. Premiéru bude mať v apríli práve v Bratislave. Čo sa týka organizácie a akcií, Savage Tales vám tento rok prinesie viacero zaujímavých umelcov. Stále spolupracujeme s ľuďmi z Therapy / Anger / PRSPCT a máte sa na čo tešiť. K hudbe dodám ešte toľko, že participujem momentálne aj na filmovej produkcii. Ide o sériu dokumentárnych filmov o nezávislej hudobnej scéne pod názvom „Vakondok“ (angl. Moleman), na ktorej spolupracujem ako zvukový inžinier. Aktuálne sa vyrába 4. epizóda a tie predošlé získali množstvo ocenení po celom svete – od Los Angeles cez Tokyo až po Varšavu. Je to veľmi zaujímavý projekt a budapeštianska premiéra bola beznádejne vypredaná.

Andy: Robo, čo ty a produkcia? Prepáč, že rýpem (smiech) …

R2S: Myslím, že v každom rozhovore dostávam túto otázku (smiech). Nejde o to, že by som nad tým nikdy neuvažoval, avšak zatiaľ to stále odkladám. Viem, že možno robím chybu, ale sústredím sa najmä na mixovanie. Na druhej strane, dostal som už niekoľko ponúk na spoluprácu od viacerých producentov, tak pevne verím, že vás niečím tento rok prekvapím aj ja.

Andy: Otázka na oboch. Minulý rok som zachytil nejaké vzájomné „podpichovačky“ na tému Rob2Speed vs. Samurai. Čo mi k tomu prezradíte?

Savage: Áno, môžem ti to potvrdiť. Tieto debaty vedieme s Robim už dlho a majú dva rozmery. Chceme spraviť poriadny B2B set, ale bude to dosť originálne, sčasti pôjde aj o live vystúpenie, čo môže byť pre publikum veľmi zaujímavé. A po druhé chceme v rámci tohto battle spromovať samotný projekt Samurai ako novinku v rámci Savage Tales.

Andy: Akým smerom sa plánujete v blízkej budúcnosti uberať? Mám na mysli konkrétne v oblasti akcií, produkcie či celkového zamerania.

Savage: Ostávame verní štýlu, ktorý sme doteraz reprezentovali, t.j. hardcore a hardcore drum’n‘bass. Určite nechceme padnúť do mútnych vôd komercie. Máme silné DJ-ské zázemie a výborných producentov, ktorí vydávajú tracky na popredných svetových labeloch. V máji oslávi Savage Tales štvrté výročie a pri tejto príležitosti chystáme pre vás špeciálnu akciu. Vždy sa budeme snažiť robiť kvalitné akcie ako napr. PRSPCT label night, Therapy Sessions alebo Yellow Stripe.

Andy: Ďakujem vám za rozhovor a dúfam, že sa vám podarí naplniť všetky vaše predsavzatia!

ENGLISH VERSION

There are currently many good drum’n’bass parties in Slovakia. However, this week we focus our attention on the Savage Tales crew who keep running the Therapy Sessions brand in Slovakia. This Saturday we’re celebrating already the 10th Anniversary of these musical therapy sessions in Slovakia. Savage Tales is an international team composed of Austrian, Slovakian and Hungarian DJ’s, promoters and producers focused on keeping the hard electronic music styles alive. DJ Savage is very active in this area and the Savage Tales crew has undergone several important changes recently. So we asked their two members few interesting questions. Savage and Rob2Speed were interviewed by AndyGTP from Gabber.sk.

Andy: My very first question is for Savage. Our electronic music scene noticed the most successful Slovakian hardcore DJ – Rob2Speed – joined Savage Tales last year. I would like to know where did this idea come from and how do you like the first results of your mutual cooperation?

Savage: We’ve entered into the second era of Savage Tales in general. I’ll be honest, we’ve had some important lessons learned from the past and we’ve left off all the pain points from the past decade. In addition to party promotion we’ve built a really strong and experienced DJ team composed of Gorebug, Rob2Speed and myself. Matúš is a great crossbreed producer and I am really proud to have him on board. On the other hand, Rob is a true oldschool guy from the international hardcore scene, just like me within the dark drum’n’bass scene. He’s unbelievably technically skilled and he strongly supports the hardcore scene around us. We met at one party outside Slovakia where both of us performed. We talked about the music, scene and we quickly realised we shared the same view on many things. Shortly after this we made a deal and I finally found a partner that shares the same visions for the future.

Andy: Over to Rob2Speed now. What’s your perception of joining Savage Tales? What were your expectations and conditions?

R2S: I must say it took me few weeks before I finally accepted this offer. The main issue was I did not want to terminate cooperation with my friends from Gabba Team Pressburg, nor leave the Gabber.sk booking. And therefore my only condition was to stay a valid Gabber.sk member along with the membership in Savage Tales.

Andy: What about the expectations? Did you have any?

R2S: I came to a conclusion that after more than 10 years of active DJing this was the right moment to accept new challenges and make some change. My expectations are mostly about opportunities for new bookings and bigger parties.

Andy: A tough question for both. What’s your opinion on the Slovakian underground electronic music scene? 

R2S: I don’t have a clear opinion on this. I’m quite upset the pure hardcore scene, I mean the classic gabber style or dutch hardcore, has been in stand by or has even declined over the past few years. Surprisingly, parties where hardcore joins other music styles, such as DNB / Hardcore DNB, are very popular in Slovakia. I’ve been around this business for more than 15 years and I still can’t understand this paradox.

Andy: And you are not the only one… Anyway, Savage, how about your view on the Slovakian scene? Would you like to compare it to Hungary or Czech Republic?

Savage: This year I am celebrating 10 years anniversary as both DJ and promoter. Ten years is not too much, but not a short time either. I’ve seen  many changes, up’s and down’s. The Hungarian drum’n’bass scene is very centralised within the capital Budapest. However there used to be several successful regional party series in the past. Currently there is a strong competition amongst few key parties and promoter in Budapest. With regard to the hardcore scene, it is very small and we’re trying to keep it alive together with few dedicated people. When I came to Slovakia I realized there was a big and decentralized DNB scene. You’ve got several prosperous party-hubs and communities while the promoters can cooperate and live each next to other.

Andy: Rob, you’re a professional DJ and I would like to know what are you doing to keep up the pace and continuously improve your skills?

R2S: Are you serious? Is it really YOU who asks this question? (laugh). First of all, I’ve spent so much time and resource on both music and equipment. Often I have to sacrifice all my free time, family and friends to improve in mixing. On the other hand, I have a feeling sometimes that it doesn’t pay off and that I should be rather drinking beer with friends, talking flashy and continuously type into my mobile phone to become a “Facebook hero”. But this has never been my style. I’m going my way. Mixing and DJing is my life style and I will always aim for the highest quality in everything I do.

Andy: Savage, you’ve made a lot of tracks and coproduction. Which producers, style and labels are your most favourite ones? What was the best collaboration?

Savage: That’s a very difficult and complex question. Basically, I start cooperation with other producers because we’ve been already good friends and the coproduction brings us even more together. I like working on tracks with other producers because I can always learn a lot of new things and have so much fun together. The biggest project is my own album with lots of solo tracks and collaborations as well. If I need to name someone, I will mention Freqax and the Hallucinator guys at least. My favourite record label is Harder and Louder Rec., as I’ve been working with Mikhail for such a long time. We made a great 10th anniversary release with Spookane on Future Sickness last year too.

Andy: What are your upcoming projects? What are you planning to release this year?

Savage: I am planning several surprises for this year. I’ve been working with various labels and distribution companies, which is another important domain of music business. I’ll mention a charity 2CD release on the Portuguese label Critical Bass, our next compilation coming from Harder and Louder recordings, then Future Sickness or Industrial Strength Records. My dream is a solo EP on PRSPCT or XTRM labels. My daily job is video technician at conferences and festivals which is quite demanding and time consuming. However, I’ve managed to finish some open projects and kick off some new ones as well. I’m trying to stay as productive as I can and have recently launched a brand new hardcore / uptempo project called Samurai. Its premiere will be in Bratislava. With regard to parties, Savage Tales will bring you several interesting artists this year. Obviously, we keep the cooperation with the Therapy / Anger / PRSPCT guys too. One more thing regarding the music. I’m participating as a sound engineer in a documentary movie project called “Vakondok” (Eng. Moleman). It’s a documentary series about independent music subcultures and we’re currently producing the 4th episode. The previous episodes won a lot of prizes all over the world, from Los Angeles through Tokyo to Warsaw. We are very excited about the new one as the premiere in Budapest was completely sold out in a big cinema.

Andy: What about Rob2Speed and producing? Sorry for being annoying (laugh) …

R2S: I think I’m getting this question in every interview or discussion (laugh). I have thought about this, but for instance I’m putting this off. I know I’m perhaps wrong and should dive into producing, but for instance I focus on mixing. On the other hand, I’ve received several offers for co-production and I hope I’ll surprise you later this year.

Andy: A question for both of you. Last year I’ve heard some rumours around Rob2Speed vs. Samurai. What can you tell us about it?

Savage: Yes, I can confirm it’s true. We’ve had these discussions with Rob for some time. There are 2 factors. First of all we want to make a good B2B set but it needs to be original, partially a live set, so it should be very interesting for the public. Secondly, we want to promote Samurai as a new Savage Tales project and act.

Andy: What is your vision or strategy for the upcoming future? Party-wise, production-wise or any other objectives?

Savage: We stay loyal to our preferred styles, i.e. hardcore and hardcore drum’n‘bass. We definitely want to avoid the commercial crap. We’ve got really strong DJ background and great producers releasing tracks on major worldwide labels. Savage Tales is going to celebrate 4th anniversary in May this year and we’re planning a special party for you. We will always strive to make high quality events such as PRSPCT label night, Therapy Sessions or Yellow Stripe.

Andy: Thanks for the interview and I hope you’ll meet all the goals you set up for 2017! Good luck!

Zdroj: Gabber.sk