Salzburg získal ocenenie EÚ pre mestá prispôsobené postihnutým!

Európsku cenu za lepšie sprístupnenie miest ľuďom so zdravotným postihnutím „Access City 2012“ dnes získalo rakúske mesto Salzburg. Cieľom tohto výročného oceňovania je odmeniť úsilie o zlepšenie prístupnosti mestského prostredia a o podporu rovnoprávneho zapojenia sa ľudí so zdravotným postihnutím do života v meste. Európska komisia ocenila dlhoročnú angažovanosť Salzburgu, jeho koherentný prístup a vynikajúce výsledky v zlepšovaní prístupnosti, ktorú sa mu podarilo dosiahnuť za priamej účasti ľudí so zdravotným postihnutím.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová udelila cenu pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Táto iniciatíva – organizovaná v spolupráci s Európskym fórom zdravotne postihnutých (EDF) – predstavuje v rámci stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia (IP/10/1505 a MEMO/10/578) kľúčovú akciu, ktorá sa zameriava na podporu iniciatív za zlepšenie prístupnosti európskych miest pre postihnutých.

Mayor


„Sprístupnenie života v meste každému je podstatou našej stratégie za bezbariérovú Európu,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „V čase, keď sa prístupnosť stáva kvôli starnúcemu obyvateľstvu nutnosťou pre všetkých, pomáha cena „Access City 2012“ zdôrazniť a propagovať osvedčené postupy v celej Európe. Prístupnosť môže byť podnetom pre inováciu a hospodársky rast, čo je v súčasnej hospodárskej situácii obzvlášť významné. Bola by som rada, keby existoval Európsky akt o prístupnosti a do konca roka 2012 preto podám návrh na jeho vypracovanie.“

Európska porota vybrala Salzburg pre jeho výnimočné úspechy vo všetkých oblastiach, ktoré sú v otázke prístupnosti kľúčové: zastavané a verejné priestory, doprava a súvisiaca infraštruktúra, informácie a komunikácie vrátane nových technológií, verejné zariadenia a služby.

Mayor

Ďalšími finalistami boli (v abecednom poradí):
– Krakov (Poľsko), ktorý sa do výberu dostal vďaka svojmu odhodlaniu zlepšiť prístupnosť v problematickom kontexte neprístupnej infraštruktúry a vďaka osobitnej pozornosti, ktorú venuje prístupu k pamiatkam kultúrneho dedičstva,
– Marburg (Nemecko), ktorý sa do výberu dostal vďaka svojmu dlhodobému angažovaniu sa v otázke prístupnosti, jasnej a dlhodobej stratégii týkajúcej sa budúcnosti a príkladnej integrácii ľudí s postihnutím do mestských projektov súvisiacich s prístupnosťou, a to od plánovania až po realizáciu.
– Santander (Španielsko), ktorý do finále postúpil pre svoje mestské programy, ktoré sú vždy prispôsobené postihnutým a ktoré sú založené na univerzálnej koncepcii, ako aj pre kvalitu a udržateľnosť dosiahnutých výsledkov.

V druhom ročníku bolo na cenu „Access City“ nominovaných 114 miest z 23 krajín EÚ. Zúčastnené mestá museli predložiť dôkaz o svojich snahách zaručiť rovnaký prístup pre každého bez ohľadu na vek a zdravotný stav, ako aj o úspechoch dosiahnutých v tejto oblasti. Vnútroštátne poroty zložené z ľudí so zdravotným postihnutím a odborníkov na prístupnosť poslali do európskeho kola 31 uchádzačov.

Mayor

Súvislosti

„Prístupnosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnako ako iní ľudia prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave, informačným a komunikačným technológiám a systémom, ako aj k iným zariadeniam a službám.

Ide o druhý ročník udeľovania ceny Access City. Prvýkrát putovala cena do španielskej Avily (IP/10/1641). V tomto roku porota okrom okrem víťaza a troch finalistov udelila osobitné vyznamenanie aj mestám:
– Grenoble (Francúzsko) za verejné zariadenia a služby: ocenený bol za dlhodobé úsilie o zlepšovanie prístupnosti a za sústavnú politiku sociálneho začleňovania, ktorá sa opiera o prístupnú infraštruktúru,
– Ľubľana (Slovinsko) za dopravu a súvisiacu infraštruktúru: vyzdvihnuté bolo sústavné a ucelené úsilie o sprístupňovanie mestského jadra (autobusy vybavené audio a video systémom pre hlásenie zastávok, značenie autobusových zastávok v braillovom písme, dotykové mapy mestského centra),
– Olomouc (Česká republika) za informácie a komunikácie vrátane nových technológií: Výsledkom sú inovačné projekty, ako napr. multimediálny turistický sprievodca, ktorého súčasťou je nový interaktívny navigačný nástroj vrátane systému GPS a takisto vizualizované informácie a nahrávky v niekoľkých jazykoch,
– Terrassa (Španielsko) za zastavané a verejné priestory: vytrvalé úsilie o sprístupňovanie historických pamiatok, zameranie sa na odstraňovanie architektonických bariér v obytných budovách, parkoch, na uliciach, námestiach a v pamiatkových objektoch. Príkladom tejto snahy sú inštalácie výťahov a budovanie rámp a mostov.

Mayor

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:
https://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Cena Access City
www.accesscityaward.eu

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:
https://ec.europa.eu/reding

Zdroj: tím Euromládež
Publikoval: Redakcia GREGI.NET