Ruža: Kráľovská ozdoba!

Dolná Krupá, 13. júna 2011 – V kaštieli v Dolnej Krupej sa počas víkendu 18. – 19. júna 2011 uskutoční už 4. ročník Slávnosti ruží na počesť grófky Márie Henriety Chotekovej, pestovateľky ruží a zakladateľky niekdajšieho dolnokrupského rozária. Vďaka jej aktivitám získala obec Dolná Krupá prívlastok „dedina ruží“. Historické odrody ruží aj dnes ešte kvitnú v historickom parku brunsvikovsko-chotekovského kaštieľa, ktorý spravuje Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum.

Počas dvojdňovej Slávnosti ruží 2011 návštevníci môžu v priestoroch SNM – Hudobného múzea v kaštieli v Dolnej Krupej obdivovať výstavu ruží z takmer celého Slovenska s prezentáciou unikátnych druhov historických ruží. K vystavovateľom – Botanická záhrada Bratislava, Kvetinárstvo Hadzima Trnava, Záhradníctvo Hadzima Trnava, Tvorsad Trnava, Slovenská ružiarska spoločnosť Pridunajsko Rovinka, Arborétum Borová Hora, Rosa Klub Slovakia patria aj pestovatelia ruží a obyvatelia obce Dolná Krupá.

Ďalší prívlastok obce „dedina hudby“ sa viaže na hudobnú tradíciu kaštieľa v Dolnej Krupej, ktorá je spojená najmä s menom Ludwiga van Beethovena. Vďaka tejto tradícii je areál kaštieľa sídlom Hudobného múzea, ktoré si v tomto roku pripomína 20. výročie vzniku ako samostatnej organizačnej jednotky SNM, avšak hudobné múzejníctvo na Slovensku má už šesťdesiatročnú históriu a spája sa s menom prof. Juraja Šimka-Juhása, ktorý sa usiloval o založenie Slovenského hudobného múzea v Dolnej Krupej a významnou akvizičnou činnosťou vytvoril základ zbierkového fondu múzea.

Okrem stálej expozície v Pamätníku L. v. Beethovena návštevníkom ponúkame viacero výstav SNM – Hudobného múzea o živote a diele významných osobností hudobného sveta Mikuláša Schneidra – Trnavského, Jána Levoslava Bellu a rodiny Albrechtovcov a putovnú výstavu Slovensko v 16.-19. storočí.

Pozoruhodnú a zaujímavú históriu kaštieľa výnimočne dopåňajú nedávno znovu získané autentické predmety šľachtickej rodiny Brunsvikovcov. Z pôvodného inventára sa totiž v kaštieli po druhej svetovej vojne nezachovalo vôbec nič.

V programe podujatia Slávnosť ruží sú zahrnuté prezentácie študentov Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch a Strednej odbornej školy záhradníckej v Rakoviciach, odborné konzultácie a ukážky správneho pestovania a starostlivosti o ruže. Pripravený je tiež lektorský sprievod pre deti po záhonoch historických ruží a program pre deti z predškolských a školských zariadení a sociálnych ústavov.

O bohatý hudobný program sa postarajú žiaci, ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave, ZUŠ Mikuláša Schneidra -Trnavského v Trnave, ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava, literáti z n. o. Čakanka z Nitry a viaceré folklórne skupiny.

Rozárium grófky M.H. Chotekovej v Dolnej Krupej zažívalo najväčší rozkvet na začiatku 20. storočia. M. H. Choteková ako uznávaná odborníčka v celoeurópskom meradle prednášala na ružiarskych výstavách a kongresoch, publikovala odborné články a obracali sa na ňu aj s prosbami pri posudzovaní ruží, ktorých pôvod bol nejasný a neistý. Aj to svedčilo o jej výnimočných vedomostiach. Preto je právom považovaná za priekopníčku ružiarstva na Slovensku. V jej rozáriu v období svojho najväčšieho rozkvetu kvitlo naraz až 6 000 ruží. Grófka sa výrazne venovala aj charitatívnej činnosti, za čo dostala vyznamenanie od pápeža Pia X.

Pozornosť si zaslúži aj architektonický skvost – Mauzóleum rodiny Chotekovcov v Dolnej Krupej, o ktorom má odborná verejnosť stále málo poznatkov. Pietnou spomienkou v tomto rodinnom Mauzóleu si počas Slávnosti ruží verejnosť uctí pamiatku neobyčajnej osobnosti grófky M.H. Chotekovej, čím splatí časť dlhu za hodnoty, ktoré nám zanechala.

Slávnosť tuží

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET