RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA – BEST OF

Zoskupenie mladých slovenských hudobníkov vzniklo v lete roku 2011. Tvoria ho študenti a absolventi Konzervatória J.L.Bellu, Katedry hudobnej kultúry PF UMB (BB) a Akadémie umení (BB).

Hlavnou myšlienkou je interpretácia rusínskeho folklóru netradičným spôsobom, a preto vo svojej hudbe mladí muzikanti spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzových prvkov.

Na koncerte v DK Zrkadlový háj predstavia najkrajšie rusínske piesne  (BEST OF) v jedinečných úpravách Reného Bošeľu a Jakuba Stračinu. 

Kapela je zostavená zo šiestich členov: 

  • Andrej Turčin(husle), 
  • René Bošeľa (viola, gitara, spev), 
  • Jakub Stračina (kontrabas), 
  • Róbert Bošeľa(bicie, perkusie), 
  • Peter Šipula (husle, spev), 
  • Zuzana Stračinová (cimbal, spev)

21.9./19:00 / DK ZRKADLOVÝ HÁJ /
vstupné: 10 €
Vstupenky v pokladniach KZP a sieti ticketportal.

Zdroj: KZP