RUDOLF FILA + VIŤO FILA = 1 DIELO!

Výstava Rudolf Fila + Viťo Fila = 1 dielo predstavuje novú tvorbu a nový pohľad na detail. Veľkorozmerné diela vytvorené zámerne pre  novozrekonštruované priestory Bratislavského hradu dávajú možnosť vychutnať si celkovú kompozíciu.

Dielo Rudolfa Filu, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov súčasného výtvarného života, netreba zvlášť predstavovať.  V roku 1952 prišiel študovať na VŠVU, kde ho ťahala najmä osobnosť Ľ. Fullu. Neskôr začal sám učiť na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V tvorbe prešiel od abstraktných kompozícií k dvojvrstvovým konfrontáciám podmaľby – premaľby. Sú to zásahy, ktoré mnohokrát potláčajú respektíve vyzdvihujú pôvodnú podmaľbu/fotografiu. Tieto konfrontačné akcie vyústili v sérii hyperzväčšenín fragmentov ženského tela – tzv. “teloviek”.

V roku 2005 SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade usporiadalo výstavu Rudolf Fila – Dorota Filová: Premeny.  Rudolf Fila v nej výtvarne komentoval kópie majstrov, vytvorené jeho manželkou. Dnes sa na rovnakej pôde predstavuje spoločne so synom.

Viťo Fila absolvoval SUPŠ, oddelenie úžitkovej fotografie. Svoje fotografie predovšetkým z ciest do Himalájí prezentoval na viacerých výstavách a v dvoch  vlastných publikáciách. S Romanom Galvánkom vytvorili knihu básní, textov a fotografií “Moje vydané a nevídané veci”.

SNM – Historické múzeum si výstavou Rudolf Fila + Viťo Fila = 1 dielo zároveň pripomína životné jubileum výtvarníka, pedagóga, esejistu a výnimočnej osobnosti slovenského kultúrneho života Rudolfa Filu. Otvorenie výstavy s osobnou účasťou oboch autorov sa koná 25.9.2012 o 17.30 h na Bratislavskom hrade.   

Názov výstavy: Rudolf Fila + Viťo Fila = 1 dielo /1+1=1=2/
Termín otvorenia: 25.9.2012 o 17.30 h
Termín výstavy:
september 2012 – marec 2013
Miesto konania: Bratislavský hrad – 3. poschodie
Spoluorganizátor výstavy: FiDaT

Otvorené:
denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 h
od 17.11.2012 od 9.00 do 17.00 h.

Zdroj: SNM