Rozprávková premiéra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava!

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava pripravilo pre rodiny s deťmi premiéru moderne spracovanej rozprávky Tri prasiatka. V nej sa stretnú tri prasiatka – bratia Nif, Ňuf a Ňaf, ktorí sa rozhodnú postaviť si každý svoj domček. V lese však spolu s nimi žije zlá líška a ešte horší vlk. Ako celý príbeh dopadne?

Pod úpravu vlastnej rozprávky Mestského divadla sa podpísali Róbert Mankovecký, Rastislav Ballek, Tom Ciller. Ich cieľom bolo uchopiť klasický poviedkový motív Sergeja Michalkova moderne a zaujímavo.Rozprávkový príbeh je plný pesničiek i ponaučenia a hlavné postavičky si zahrajú známi slovenskí herci – Henrieta Mičkovicová, Milo Kráľ, Martin Kaprálik, David Hartl a Juraj Hrčka.

Slávnostná rozprávková premiéra bude v nedeľu – 18. marca o 15.00 hod., no verejnosti je prístupná aj verejná generálka – 14. 3. o 10.00 h. Počas nedeľňajšieho predstavenia budú deťom rozdávane kartičky, ktoré sa stanú súčasťou zlosovania o tri knižné príbehy troch prasiatok.


Tri otázky pre režiséra Róberta Mankoveckého

Prečo ste si zvolili ako námet rozprávku Tri prasiatka?
Jednoduchá kratučká rozprávka Sergeja Michalkova je skvelým východiskom pre rozvinutie príbehu do rôznych dejových línií. Spolu so spoluautormi sme spracovali klasickú zápletku stavania domčekov o vlastné dejové línie, vlastné fabulácie – naše prasiatka sa vracajú zo sveta a rozprávajú čo všetko zažili. Každé z nich si prináša istú skúsenosť.

Čím vás námet zaujal?
Tri prasiatka sú zo skupiny rozprávok, kde hlavnými a jedinými postavami sú personifikované zvieratká a tak prináša zábavu a hodnotové posolstvá platiace pre ľudí. V tom je námet veľmi vhodný pre akékoľvek spracovanie žánrové, či druhové – od bábkového divadla, cez klasickú činohru, pantomímu, či muzikál. V našom prípade je to činoherné divadlo s pesničkami.

V čom bude vaše spracovanie iné?
Tri prasiatka je pôvodná rozprávka napísaná na motívy prozaickej predlohy Sergeja Michalkova. Rozprávka bude celá iná, z pôvodného prozaického textu sme použili iba postavy a samozrejme scénu stavania domčekov. Naše vymýšľanie však nebolo podmienené túžbou zmeniť čosi staré za každú cenu. Prozaická podoba rozprávky je veľmi stručná, v príbehu jednoduchá, prerozprávať sa dá za pár minút. Hľadanie nových dejových línií, ktoré by rozvinuli a posunuli predlohu je preto povinnosťou dramatizátorov a napokon i celého inscenačného kolektívu. V dnešnej zrýchlenej dobe sú kritériá vnímania nastavené inak ako pred dvadsiatimi, či tridsiatimi rokmi. Vďaka médiám sa deti dennodenne stretávajú so žánrom animovanej rozprávky, kde klipová dynamická strihová skladba podmieňuje a formuje vnímanie detského diváka nielen na umelecký artefakt, ale určuje a formuje dynamiku života vo všeobecnosti. Divadlo nemá technickú a technologickú výbavu, ktorá by dokázala rovnocenne súperiť s animovanou tvorbou. Preto je nutné vyvážiť temporytmické a dynamické vlastnosti animovanej tvorby prostriedkami divadelnými, ktoré môžu ponúknuť svoju atraktivitu – deje sa to naozaj, tu a teraz, je to neopakovateľné, môžem sa toho aktívne zúčastniť.

Viac informácií na www.mdpoh.sk

Tri prasiatka

Zdroj: DPOH
Publikoval: Redakcia GREGI.NET