ROZ(O)HRANIE – Úspešný medziročník plný umenia, mladosti a podpory pre Lesoochranárske združenie Vlk

ROZ(O)HRANIE opäť otvorilo brány umenia, hudby a diskusie v Trenčíne. Dňa 2. septembra 2023 sa pod oblohou Lesoparku Brezina stretli hudobníci, literáti a nadšenci pre kultúrne spojenia. Tento medziročník podujatia, ktorý mal za cieľ nielen zábavu, ale aj podporu pre Lesoochranárske združenie VLK, zdvihol už po piaty raz očakávania a náladu mnohých návštevníkov.

Krásne lesné prostredie jemne osvetlené stovkami svetielok, dodalo podujatiu magickú atmosféru. Mladí organizátori prinášajú kultúru do netradičných miest v Trenčíne, a tak tentokrát smerovali do Lesoparku Brezina. “Naším cieľom je poskytnúť príležitosť pre hlbšie prepojenie medzi ľuďmi a otvoriť diskusiu o dôležitých témach, ktoré nám prídu dôležité. Prepájame umenie s hodnotami a v tomto duchu sme sa rozhodli pristupovať aj k organizácii tohtoročného ROZ(O)HRANIA.” komentuje organizátorka Veronika Kostková

Už od popoludňajších hodín mohli návštevníci zakúsiť pestrosť podujatia. Teleso, experimentálna tanečná performance pod krídlami choreografky Marty Blaškovej, priviedla návštevníkov pútavou cestou od hradu cez les až k miestu konania. Cestou tanečníkov sprevádzala violončelistka Barbora Toiflová či saxofonistka Betka Hájna. Podujatie svojím hudobným vystúpením otvoril charizmatický violončelista Matej Tkáč, ktorý v rámci podujatia predstavit piesne z jeho pripravovaného debutového albumu.

Nasledovalo autorské čítanie mladých literátov pod projektom Divotvorba. Následne sa počas večera v dvoch hudobných blokoch predstavilo sedem rôznorodých hudobných projektov. Vystriedali sa tu talentovaní umelci zo Slovenska, Česka i Austrálie. “Vnímame ako silný moment, že sa nám podarilo podujatie rozšíriť i o zahraničných umelcov, ktorých tvorbu si veľmi ceníme. Dáva nám zmysel prepájať lokálne z celoslovenským či dokonca už i celosvetovým umením.” Menovite sa jednalo o umelcov Isaac Trounce, Jan Pihera, Rudy Bujna, Eat My Orange, Fi a Ľubor Benkovič.

Diskusia, s názvom „Ekoteroristi vs. Popierači. Ako riešiť environmentálne problémy?“ sa tématicky viazala s charakterom podujatia. V rámci diskusie bola prítomná psychologička Zuzana Juráneková, lesoochranár Juraj Lukáč zo združenia VLK a Zuzana Vakošová, ktorá sa zaoberá témami zero waste či edukácie v enviromentálnych témach. Moderovania diskusie sa hostila Romana Kaclíková, ktorá ma vďaka svojmu profesnému pozadiu presah, ako do oblasti enviromentálnej, tak aj psychického zdravia. Diskusia prilákala pozornosť tých, ktorí sú pozorní k témam ekológie a mentálneho zdravia. “Jedným z najväčších pokladov sú pre nás ľudia, ktorí chodia na naše podujatia. Sme vyvíjajúci sa projekt, ale cítime veľkú podporu u ľudí, ktorí k nám opakovane prichádzajú na podujatia. Vnímame naše publikum ako veľmi vnímavých a hodnotovo nastavených ľudí, čo sa ukázalo aj pri samotnej diskusii.” dodáva Veronika Kostková

Podujatie ROZ(O)HRANIE opäť potvrdilo, že umenie má moc spojiť ľudí a prispieť k dôležitým spoločenským témam.

Zdroj: TS