Roberto Cacciapaglia: Diplomatická, ale hlavne hudobná udalosť už 3. júla.

Koncertom klaviristu Roberta Cacciapagliu Taliansko symbolicky odštartuje svoje predsedníctvo v EÚ aj na Slovensku.

Na začiatku júla tohto roku preberá Taliansko predsedníctvo v Rade Európskej Únie, zhosťuje sa teda funkcie riadenia a koordinácie jej činnosti. Nástup do čela tak významnej inštitúcie predstavuje popri prijatí zodpovednosti za chod jednotlivých orgánov pre každú krajinu aj možnosť zviditeľniť sa a predstaviť svoje elity na medzinárodnej úrovni.

Roberto_Cacciapaglia

Talianske diplomatické zastupiteľstvá v celej Európe usporadúvajú pri tejto príležitosti slávnostné večery spojené s vystúpeniami tých najlepších umelcov a ani Talianske veľvyslanectvo na Slovensku, resp. jeho kultúrne oddelenie, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, nie je výnimkou.

Určite nie je potrebné vysvetľovať, prečo na začiatku júla má väčšina talianskych svetových mien plný kalendár. Preto možno považovať za veľký úspech, že sa na Slovensko podarilo pritiahnuť tak skvelého talianskeho skladateľa a klaviristu, akým je Roberto Cacciapaglia.

Pri svojej tvorbe sa Cacciapaglia opiera z veľkej časti o poznatky nadobudnuté pri štúdiu hudby ako média schopného sprostredkúvať, resp. vyvolávať silné emócie. Aby mohol čo najlepšie analyzovať to, čo on nazýva magickou mocou zvuku, zameriava svoju pozornosť na rituálne obrady či skúma príbytky známych hudobníkov (Hendrix, Handel atď.).

Istý sentimentálny charakter jeho skladieb vyznačujúcich sa silnými témami je tak sčasti odrazom jeho ponímania hudby. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na kompozície, ktoré na jednej strane nie sú prehnane a umelo komplikované – ich melódie sú naopak uchu lahodiace – no na druhej strane ani banálne či plytké.

Veľmi zaujímavou zhodou okolností je, že Cacciapaglia dlhodobo spolupracuje so slovenskou violončelistkou Silviou Longauerovou. Jej návrat na rodné Slovensko je teda v tomto prípade len šťastnou náhodou. Absolventka bratislavskej VŠMU a žiačka Roberta Cohena sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných festivalov ako napr. “Thy Chambermusic Festival” (Dánsko) či “Verler vier Jahreszeiten” (Nemecko) a v súčasnosti pôsobí ako prvá violončelistka komorného orchestra L’Orchestra da Camera di Lugano pod taktovkou talianského dirigenta Stefana Bazziho. Už na základe spomenutých faktov sa parafrázujúc jeden muzikantský frazeologizmus dá konštatovať, že Silvia Longauerová určite nebude hrať druhé violončelo.

Záštitu nad koncertom organizovaným v spolupráci so Salek Production prevzal Minister kultúry SR a tiež Primátor hlavného mesta SR Bratislavy. Koncert konajúci sa 3. júla v Slovenskom rozhlase je však hodný každého hudobného fanúšika a prostredníctvom RTVS bude nahraný pre vysielanie na okruhu rádia Devín a medzinárodnej siete EBU.

www.robertocacciapaglia.com
FB event: https://www.facebook.com/events/600273550056468/?fref=ts
Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk

Zdroj: Matej Salek