Richard Müller vydáva Všetko!

6. září 2011 se na trhu objeví box se všemi alby, vzácnými nahrávkami i rùznými raritami, které kdy Richard Müller nahrál. Ponese výstižný název Všetko. Originálním zpùsobem oslaví Richard Müller padesátku – v den svých narozenin nabídne fanouškùm kompletní sbírku nosičù, které bìhem své kariéry nahrál.


„Rozsahem to bude zřejmì nejvìtší hudební projekt, jaký tu kdy vznikl. Ve speciální krabičce bude celkem 25 nosičù – kompletní diskografie Banketu, diskografie mých sólových alb plus mnohé nahrávky, které lidé určitì nemají a ani nemohou mít.“, přibližuje zpìvák obsah boxu Všetko.

Sbìratele určitì potìší skladby, které vznikly ještì před oficiálním startem skupiny Banket, legendární písnička Model, se kterou Richard zvítìzil na festivalu vojenské politické písnì Zlatý palcát, nebo rarity ze společného nahrávání s Petrem Hapkou a Michalem Horáčkem.


„Možná si lidé ještì pamatují i singl Nahý, ten vznikl v dobì, kdy jsem asi opravdu stál před národem nahý. Celý náklad vylisovaných nosičù se tehdy zlikvidoval a vùbec nešel do prodeje. Přesto neexistoval v tìch dobách slovenský nebo český DJ, který by tu písničku nemìl. Dodnes nevím, jak je to možné.“, vzpomíná s úsmìvem Müller.

Součástí boxu Všetko bude i kniha s Richardovy osobními postřehy k jednotlivým nosičùm.


„Jsou to příbìhy, které se vážou ke konkrétním albùm, ba dokonce ke konkrétním skladbám.“, říká Müller.

Fanoušci se z ní například dozvìdí, jakým originálním zpùsobem nahrával hit Baroko a jak byl za to šikanován. Zjistí, že Zlatou lyru, kterou spolu s Bankety vyhrál v roce 1989, daroval o více než deset let pozdìji Ivanu Táslerovi a nìl pro to své dùvody. Vysvìtlí okolnosti vzniku jediné vánoční a současnì politické písnì Kdo by xel.

Box Všetko se na trhu objeví 6. září, ve stejný den ho Richard Müller pokřtí v Bratislavì, o dva dny pozdìji v Praze. 12. září už startuje podzimní Potichu Tour 2, v jehož rámci ho čeká 19 koncertù na Slovensku i v Čechách.


Potichu Tour 2 Richarda Müllera:
22.09. *JIHLAVA,* DKO
23.09. *ČESKÉ BUDEJOVICE,** *DK Metropol
25.09. *KARLOVY VARY,* Hotel Thermal
26.09. *PRAHA,** * Hybernia
29.09. PLZEŇ, Mìšťanská beseda
21.10. *ČESKÁ LÍPA,* DK Crystal
23.10. *BRNO,* Janáčkovo divadlo
25.10. *ZLÍN,* Kongresové centrum
26.10. *HODONÍN,* DK Horní valy

Zdroj: IDMedia, s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI:NET