REMEMBERING 90‘: Pozrite si bizarné roky 90’te!

Galeria Photoport prináša unikátnu videoinštaláciu REMEMBERING 90‘ mladej autorky Barbory Berezňákovej. Vernisáž výstavy sa uskutoční 9.októbra o 19:00 v galérii Photoport (Pražská 11, Bratislava) a potrvá do 17. októbra 2015. Výstava je taktiež hlavným programom galérie Photoport počas Bielej noci, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. októbra v Bratislave.

O výstave

Projekt REMEMBERING 90‘ je výstavou videomateriálov, ktoré autorka systematickejšie zbierala od roku 2012.

Výstava s časovým odstupom v širšom kontexte približuje obdobie 90tych rokov, keď sa rodila nová „generácia“ dnešných obyvateľov Slovenska. Toto nedávne obdobie si pamätáme z detstva: počúvanie platní z gramofónu, prvý umelý vianočný stromček, čo vyzeral ako metla, hra na luxus, prvá dovolenka v Chorvátsku s rodičmi, alebo ako otec nakrúcal a mama krájala zeleninu na VS krájači... Zo spomienok ostali pocity a rekvizity, ale za tým sú hodnoty, emócie, vzťahy a de facto – obraz súkromia našej spoločnosti v rokoch očakávania luxusu a slobody, ktorá sa malými obmenami vyvíja v podstate dodnes.

VHS

,,Primárne ma zaujímajú momentky, vybraté situácie, ktoré sú na prvý pohľad bežné, a až vyňaté z toku všeobecného diania získavajú svoju osobitosť a priestor na reflexiu. Z tohto dôvodu považujem za vhodné vytvoriť kolekciu mikrosituácií, krátkych videí určených na videoartovú prehliadku. Dramaturgickým konceptom a kritériom výberu materiálov je slekcia každodenných situácií cez subjekt domáceho ,,kameramana“ s cieľom vytvoriť nový kontext, vyňatý obraz doby a atmosféry slovenskej spoločnosti spred dvadsiatich rokov.  Vyselektovaný video úryvok bude zapájať do diela samotný objekt snímania, snímanú postavu, situáciu, ktorá vzniká spontánne a autenticky. Videoarchívy ponúkajú pohľad do spoločnosti – konkrétnej relity života bežných ľudí. Zasadením do kontextu ďalších, podobných alebo naopak kontrasných úryvkov videourývky získavajú nový význam. Ide o súkromné autentické archívy, divák na výstave bude mať možnosť nahliadnuť do minulosti konkrétnej rodiny alebo človeka akoby cez kľúčovú dierku v širšom kontexte uvidí akoby „pohľadnice“ z danej doby.“

O autorke

Barbora Berezňáková je absolventka Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Absolvovala aj štúdium filmovej réžie na NYFA v New Yorku, a štúdium animácie na Bellas Artes, UPV vo Valencii. V súčasnosti sa venuje rôznym projektom filmu a videa na Slovensku a v New Yorku. Z jej čerstvej tvorby je možné vybrať najnovší klip skupiny Zlokot Rauš, medailónky finalistov Ceny Oskrara Čepána 2015 a réžiu televíznych dokumentov pre RTVS (GEN – Peter Breiner, Família – Dobré Jánečko a iné). Jej posledná výstava videoinštalácií Cosmos Codex sa uskutočnila v máji roku 2014 v San Jose v Spojených štátoch amerických.

Viac informácií na:
www.photoport.sk
https://www.facebook.com/events/1496387977327031/
https://www.barborabereznakova.com

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky.

Photoport_pozvanka_Bereznakova

Zdroj: Galeria Photoport – centrum vizuálneho umenia