REMAKE II: Otvorenenie výstavy!

Znepokojivá skúsenosť konfrontácie s obrovským množstvom dát a informácií, ktoré popisujú súčasný svet poznačený zábavným priemyslom a všadeprítomnými masmédiami. Súčasťou otvorenia bude i krátka prezentácia autorky o širšom kontexte diela.

Disturbing experience of confrontation with enormous amounts of data and information that describe the world we live in affected by showbusiness and the omnipresent mass media. A short author’s presentation about a broader context of her work will be part of the opening.

REMAKE II
Aleksandra Hirszfeld: Infotainment
štvrtok 26. 4. 2012 o 18.00 / Thursday, April 26, 2012 at 6 pm
Poľský inštitút
Námestie SNP 27
Bratislava
Výstava potrvá do 14.5.2012.

Výstava je súčasťou projektu REMAKE – Rethinking Media Arts in C(k)ollaborative environments a koná sa v rámci Multiplace Network 2012, s podporou Programu Kultúra EU, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Višegrádskeho fondu.

The exhibition is part of the project REMAKE – Rethinking Media Arts in C(k)ollaborative environments which is held within the frame of Multiplace Network 2012 and is supported by the Programme Culture EU, Ministry of Culture of the Slovak republic and Visegrad fund.

remakeme.eu
multiplace.org
https://www.facebook.com/pages/MULTIPLACE

Remake

Zdroj: Multiplace Network 2012
Publikoval: Redakcia GREGI.NET