Rammstein: Reportáž!

Skupina Rammstein zahájila, v nedìli 6.11.2011 v Bratislavì, koncertní turné s názvem „Made in Germany“. Jako předskokan se představila Švédská gothic metalová skupina Deathstar.

Od posledního koncertu v roce 2005 se fanoušci určite tìšili až Rammstein zase zahraje v Bratislavì a oni nebudou muset jezdit do Ostravy nebo Prahy, kde koncertují mnohem častìji. Trpìlivost se určitì oplatila a fanoušci za to vidìli skvìlý koncert. Skupina se držela osvìdčených hitù a playlist koncertu odpovídal obsahu plánovaného alba „Made in Germany“, které má vyjít na mikuláše (6.12.2011).

Koncert začal příchodem kapely po visuté lávce z druhého pódia, které bylo umístìné mezi diváky. Na zdùraznìní, že hrají na Slovensku, si s sebou přinesli slovenskou vlajku, kterou pozdìji hodili do davu fanouškù. Jako snad při každém vystoupení v minulosti i tady nebyla nouze o oheň a výbuchy pyrotechniky. Na ohni se vùbec nešetřilo a tak fanoušci blízko pódia mohli opékat klobásky. Mezi rekvizitami nechybìl obrovský hrnec, ve kterém se skrýval Christian „Flake“ Lorenz a Till Lindemann zatápìl pod hrncem z plamenometu bìhem songu „Mein Teil“. Nechybìly ani stylové křídla s ohnìm při skladbì „Engel“ nebo velmi známé „plivače ohnì“, které skupina používá dlouhou dobu. A ani hořící mikrofóny nenechali doma a dovezli je ukázat slovenskému publiku. Pár songù zahráli chlapci z druhého pódia, které bylo uprostřed divákù a ten kdo se v tlačenici na ploše nedostal až dopředu, si je nyní mohl pořádnì užít. Jejich příchod na druhé podium byl v stylový, Christopher „Doom“ Schneider převlečený za ženu vedl na vodítku zbývající členy kapely přes visutou lávku. Po skladbì „Bück dich“ nezùstal jediný fanoušek blízko podia suchý, bìhem účinkování došlo na napodobování sexu mezi Tillem a Flakem a následné pokropení divákù z Tillovy stříkající napodobeniny penisu, což už nejednou dostalo kapelu do problémù se zákonem. Pokud nìkomu nestačilo toto, tak druhá možnost se naskytla bìhem skladby „Pussy“ kdy Till jezdil po okraji pódia v velké penisu a stříkal z nìho na diváky pìnu, která nápadnì připomínala sperma. Divákùm to očividnì nebránilo si koncert pořádnì užít a zopakovat si jakou legendou se oprávnìnì tato kapela stala.

Odhlednu-li od samotného koncertu, tak jsem byl zaskočený organizací koncertu a absencí bezpečnostních opatření. Lístky se prodávaly v rùzných cenových hladinách podle lokality na stadiónu, proto jsem byl zaskočený absencí kontroly. Lístky sloužily jen na vstup nebo výstup z objektu stadiónu ale i s tím nejlevnìjším lístkem vám nikdo nebránil jít si sednout do sektoru kde byl nejlepší výhled a kde byly pochopitelnì drahé lístky. Spolu s tím se zároveň stalo že schody vedoucí do jednotlivých sektorù se zaplňovaly což zpùsobovalo problémy s pohybem, vedoucí až k pádùm na schodech. Zároveň s tím absentovala jakákoliv bezpečnostní kontrola proti vnášení zbraní do objektu. Také mi vyslovenì vadil žetonový systém, kdy pokud si chcete koupit nìco na pití tak si musíte separátnì vystát frontu na žetony a pak další frontu na bufet. Nepochopitelnì se s posledními tóny koncertu automaticky zavřely bufety a tak pokud si nìkdo chtìl vychutnat pivo po koncertu, koupit si nealko na cestu domù nebo prostì jen využít žetony, které mu zùstaly, tak mìl smùlu, protože bufety se zmìnily na nedostupnou pevnost ze které se na vás díval personál ale odmítl Vám cokoliv prodat. Zároveň jsou zajímavé samotné ceny lístkù, které jsou v srovnání s okolními krajinami, kde budou Rammstein hrát, předražené.

Všeobecnì byl toto koncert na který se vyplatí zajít a pro Vás co jste to zmeškali, mùžu jen doporučit ať si koupíte lístky na jejich koncert v Čechách, Polsku nebo Maďarsku. Určite se vyplatí.

Napísal: Wwwnick
Publikoval: Redakcia GREGI.NET