Radio_Head Awards Festival 2016

Radio Head Awards Festival je dvojdňovou koncertnou prehliadkou toho najlepšieho za uplynulý rok z ponuky hudobne najvyprofilovanejších rozhlasových okruhov RTVS – Rádia_FM a Rádia Devín.

Ide o hudobný warm-up pred odovzdávaním cien Radio_Head Awards, ktoré sa tento rok bude konať v priestoroch Starej tržnice 12.marca 2017.

Line Up:

Piatok 10.3.2017

Veľké koncertné štúdio

18:00  OTVÁRACÍ KONCERT
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
dirigent                    Marián Lejava
husle                        Karol Daniš
klarinet                    Ronald Šebesta
spev                         Katarína Koščová

Ladislav Kupkovič  Souvenir
Pavol Šimai              Claricon, pre klarinet a symfonický orchester (slovenská premiéra)
Peter Zagar              Zo Slovníka nejasných žiaľov, na texty Johna Koeniga (svetová premiéra)

Malé koncertné štúdio

20:30 PAPER MOON TRIO
Víťaz súťaže Jazz START UP
spev, ukulele          Barbora Medeková
spev, husle             Juliana Šeregiová
spev, gitara             Andrea Kružliaková

22:00 STROON
Stroon & Ensemble  PRELÚDIÁ A PIESNE

Komorné štúdio

20:00 Impreus

22:00 Autumnist

Sobota 11.3.2017

Veľké koncertné štúdio

19:30 LONGITAL SUITA +
Longital
spev, basgitara     Shina
spev, gitara           Daniel Salontay
bicie, klavír            Marián Slávka

Sláčikové kvarteto
husle                    Štefan Filas, Milan Adamec
viola                     Slavo Solovic
violončelo           Jozef Lupták

22:30 LEGENDY
Marián Varga a Jaco Pastorius

RADIO BAND pod vedením Radovana Tarišku

Malé koncertné štúdio

16:00 BOL RAZ JEDEN CELKO
Detská hudobná dielňa o hudbe a hudobných nástrojoch
Musicantica slovaca
Detská muzika Zurmína

18:00 MUCHA QUARTET
Rezidenčný súbor Rádia Devín

Johann Sebastian Bach    Umenie fúgy, BWV 1080
Ľuboš Bernáth                    Sláčikové kvarteto č. 2 „Štruktúry a impulzy“ (svetová premiéra)
Martin Burlas                       Panadol pre laptop a sláčikové kvarteto
Philip Glass                          Sláčikové kvarteto č. 5 (slovenská premiéra)

21:00 HOMMAGE À MILAN ADAMČIAK
Cluster ensemble               Umeleckí vedúci – Ivan Šiller, Fero Király
VENI ACADEMY                 Umelecký vedúci – Daniel Matej
Milan Adamčiak                  Poonsoirée, Clusters, Duo, Modelli per cornetto, Blue Velvet Song, Minimusic, Emotions, Impulsi a due, Modelli per clarinetto solo, Nebulae III, Fandango, La mer

Komorné štúdio

20:00 Adalbert

22:00 Karol Mikloš

Zdroj: Radiohlavy.sk