Radio Head Awards 2011: Ako vznikajú longlisty?

Keďže neexistuje žiadny reprezentatívny zoznam vydaných albumov a na Slovensku nefunguje ani singlová kultúra, longlisty boli jediným rozumným riešením ako zostaviť zoznam, ktorý by mal nejaký základ a nikoho by nezvýhodňoval ani nediskriminoval. Pozrime sa teda bližšie na proces ich vzniku.

Tvorba longlistov vychádza z pravidiel stanovených v štatúte cien Radio_Head Awards. Ako prvý vzniká singlový longlist, ktorý je kompilátom všetkých skladieb, ktoré boli oficiálne nasadené do rotácií vysielania Rádia_FM. Oficiálne nasadenie znamená, že skladba bola zaradená do archívu Slovenského rozhlasu, spolu so všetkými náležitosťami k tomu potrebnými:

– interpret
– autor
– rok
– label (vydavateľ)
– kat. č. SOZA

Bez ktoréhokoľvek z týchto údajov nie je možné pieseň pre potreby opakovaného vysielania ktoroukoľvek programovou službou SRo archivovať. Samotné zaslanie skladby a údajov ani jej následná archivácia však ešte nezaručujú zaradenie skladby do rotácií Rádia_FM. Toto rozhodnutie je výhradne v kompetencii hudobného dramaturga, v tomto prípade Daniela Baláža.

Na základe singlového longlistu potom vzniká longlist albumový. Do neho sa dostanú albumy vydané v roku 2011 (spåňajúce aj ďaľšie kritériá zo štatútu), z ktorých aspoň jedna pieseň sa ocitla na longliste singlovom a teda bola v rotáciách Rádia_FM.

Ako posledné vznikajú longlisty pre Nováčika roka a Koncertnú kapelu / interpreta roka.

Do kategórie Nováčik roka dodávajú svoje tipy redaktori Rádia_FM, nie je teda obmedzený len na oficiálne rotácie, Nováčikom roka sa môže stať ktokoľvek, koho zahrali vo svojich špeciáloch a spåňa podmienky uvedené v štatúte cien, teda že do konca roku 2011 nevydal žiaden oficiálny štúdiový album alebo vydal svoj prvý album.

Longlist poslednej kategórie, Koncertná kapela / interpret roka je zostavený z oficiálnej hranosti skladieb v éteri Rádia_FM, pričom kapela / interpret museli splniť základnu podmienku, a to odohrať aspoň jeden verejný koncert.

Veríme, že sme pri tvorbe longlistov nikoho neopomenuli, a ak áno, určite to nebolo zámerom.

Zdroj: Rádio_FM
Publikoval: Redakcia GREGI.NET