Radio City už popiate rozsvietilo Prahu!

Pražské radio City 93,7 FM už popáté organizovalo unikátní předvánoční charitativní projekt, ve kterém spojilo celou Prahu prostřednictvím nejvìtšího symbolu pražských Vánoc, vánočního stromu na Staromìstském námìstí. Každý mohl i letos sponzorovat svou vlastní žárovku na tomto stromì, poslat dárcovskou DMS a symbolicky si ji rozsvítit na webových stránkách www.radiocity.cz.

Letošní výtìžek opìt přesáhnul magickou stotisícovou hranici. Posluchači radia City zaslali 5.013 DMS, ze kterých získalo Občanské sdružení ROSA 135.351,- Kč na provoz azylového domu pro obìti domácího násilí, zejména matky s dìtmi, který v Praze provozuje na utajené adrese.

Radio City

Projekt „Rozsviťte s námi Prahu!“ vyvrcholil 26. listopadu na Staromìstském námìstí, kde byl za přítomnosti zástupce patronù projektu Mirky Čejkové a moderátorù radia City Vojty Eflera a Ivy Lecké předán symbolický šek s prozatimní částkou ředitelce Občanského sdružení ROSA, paní Zdenì Prokopové. Projekt radia City podpořil také pražský primátor, docent Bohuslav Svoboda, který poté osobnì rozsvítil tradiční vánoční strom.

Radio City dìkuje všem posluchačùm, patronùm projektu „Rozsviťte s námi Prahu“ – Ivanì Chýlkové, Sandře Novákové, Mirce Čejkové, Tomáši Klusovi, Janku Ledeckému a především všem Pražanùm, kteří se do tohoto prospìšného projektu zapojili.

Zdroj: Radio City
Publikoval: Redakcia GREGI.NET