Radikálne ľudské Roma Spirit 2019 pozná víťazov!

Ocenenie Roma Spirit 2019, plné inšpiratívnych príbehov, ľudskosti, solidarity a spolupráce, pozná víťazov! Sedem laureátov 11. ročníka si prevzalo ocenenie z rúk členov medzinárodnej Odbornej poroty a Poroty Čin roka, ktorí o víťazoch rozhodli len pár hodín pred začiatkom galavečera.

Ocenenie Roma Spirit 2019, spomedzi 21 finalistov, získali mimovládna organizácia SPOLU – Slovensko, reportérka Marie Balážová Melníková, obec Dobšiná, spoločnosť KOSIT a.s, Pavol Czeranko, Štátna vedecká knižnica v Prešove a hudobné zoskupenie Rozpor a Batucada Bomba.

Do kresla porotcov Roma Spirit zasadli Joachim Bleicker (veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR), Basharat Tahir Quraishi (generálny tajomník EMISCO), Barbara Illková (generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu MZVEZ SR), Isabela Mihalache (referentka ENAR), Dan Pavel Doghi (hlavný radca Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva) a Irina Spataru (členka správnej rady Romano Centro).

Osobitné postavenie spomedzi siedmich kategórií Roma Spirit má kategória Čin roka. „Ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin. Vyzdvihuje ľudskosť. Roma Spirit je o búraní predsudkov. A práve tohtoročný víťaz v kategórii Čin roka spĺňa nastavené kritériá. Je aktuálny a kontaktný s priamym dopadom na viacerých miestach na Slovensku. Víťaz kategórie Čin roka zlomil akékoľvek predsudky,“ vyhlásila Oli Džupinková, členka Prípravného výboru Roma Spirit a predsedyňa Poroty Čin roka. „V porote sme sa zhodli, že ide o druh angažovanosti, na ktorý nie sme v našej spoločnosti zvyknutý a ide o netradičné spojenie,“ dodala krátko pred oznámením laureáta.

Ocenenie Čin roka získali Rozpor a Batucada Bomba, za svoje „Radikálne ľudské turné“ po rómskych osadách, ktorým chceli poukázať na problém nacionalizmu a rasizmu a nedostatočné riešenie týchto problémov. Ocenenia sa vzdali v prospech Milana „Igora „Hudáka a ďalších obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou, ktorí teraz čelia obvineniu z krivej výpovede, za čo si vyslúžili potles v stoji od plnej sály Divadla Aréna.

Čin roka vyberala Porota Čin roka v zložení Oli Džupinková (Rádio Express), Patrik Branda (podnikateľ, finalista Roma Spirit 2017), Emília Rigová (multimediálna umelkyňa, laureátka Roma Spirit 2018), Lýdia Šuchová (OZ Equity, zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2015), Ján Hero (poradca štátneho tajomníka, MŠVVaŠ SR, laureát ocenenia Roma Spirit 2012).

”Roma Spirit 2019 bol plný silných a inšpiratívnych príbehov ľudí, ktorí síce pochádzajú z rôznych častí Slovenska, rôznych pomerov, sú rôznych národností, no spája ich jedno – šíria odkaz, že proti predsudkom a stereotypom v spoločnosti sa oplatí bojovať,“ reagoval Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. „Touto cestou ešte raz blahoželám nielen laureátom, ale aj všetkým nominovaným,“ dodal.

Slávnostný galavečera Roma Spirit 2019 moderovali Vera Wisterová a Rudo Danihel ‚Čavalenky‘, ktorý v programe aj vystúpil. Medzi gratulantmi nechýbali Braňo Jobus, Anabel Mollová a Markus Daniel, Tomáš Botló a mnohí ďalší skvelí umelci. Záznam z galavečera odvysiela RTVS 5. decembra o 20.10 na Dvojke.

Laureáti 11. ročníka Roma Spirit 2019 sú:

Kategória Mimovládna organizácia: SPOLU – Slovensko, Žiar nad Hronom
Nominácia za systematické úsilie posilniť a podporiť ženy z rómskych osád „Agentiek rovnosti“ a za aktívne presadzovanie rodovej rovnosti a podporu komunitného rozvoja z vnútra.

Kategória Obec a mesto: Mesto Dobšiná
Nominácia za efektívnu činnosť pri odstraňovaní segregácie a začleňovaní marginalizovaných komunít prostredníctvom aktivít v oblasti podpory bývania, zamestnanosti a školstva.

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ: KOSIT a.s., Košice
Nominácia za nadštandardnú starostlivosť a podporu zamestnancov, firemnú politiku zamestnávania bez predsudkov a za verejnú náborovú kampaň „Zamestnanie pre každého. Bez predsudkov.“ 

Kategória Médiá:
Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves

Kategória Osobnosť: Pavol Czeranko, Moldava nad Bodvou
Nominácia za celoživotný prístup, policajnú prácu a úspešnú činnosť v športovej kynológii a odhodlanie prekonať predsudky a obnoviť v rómskej komunite dôveru voči práci policajtov.

Kategória Médiá: Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves
Nominácia za dlhodobú vyváženú novinársku a redaktorskú prácu založenú na sprostredkovaní objektívnych a nestranných informácií z rómskych komunít bez predsudkov a stigmatizácie.

Kategória Kultúra: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Nominácia za aktivity Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktoré dokumentujú a prezentujú rómske kultúrne dedičtvo v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia a orálnej histórie.

Kategória Čin roka: RozpoR a Batucada Bomba, Bratislava
Nominácia za sériu koncertov „Radikálne ľudské turné“ v rómskych osadách, ktoré poukázali na chudobu v najnižších sociálnych vrstvách a s tým súvisiace predsudky, rasizmus a nacionalizmus.

Fakty o Roma Spirit:

Vyhlasovateľmi 11. ročníka Roma Spirit 2019 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Partnerom kategórie Mimovládna organizácia je Karpatská nadácia. Partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres. Záštitu nad ocenením Roma Spirit 2019 prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. V 11. ročníku bolo prijatých 176 prihlášok na ocenenie. Porota vyberala víťazov z 21 finalistov v 7 kategóriách (Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Osobnosť, Kultúra a Čin roka).

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu, vytvoril verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, čím približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou Roma Spirit je Ľubomíra Slušná-Franz.

www.romaspirit.sk

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku. www.acec.sk

Zdroj: ACEC
Foto: Barbora Haviarová