Prvé meno Divadelnej Nitry 2017: Provokatívny divadelný hit z Českej republiky.

Jeden z najprecíznejších a najprovokatívnejších pohľadov na českú spoločnosť po Novembri ´89. Aj takto označujú médiá jednu z najoceňovanejších inscenácií u našich susedov – Herec a stolár Majer hovorí o stave svojej domoviny pražského Studia Hrdinů. Tá sa predstaví v hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 22. do 26. septembra 2017.

Čo je Česko? Kde sa Česko začína a kde sa končí? Kto chce v Česku žiť? Kto tu žije a prečo? Kto alebo čo nesie vinu za súčasnú nechuť Majera a jemu podobných k Česku? Nesie za to vinu súčasný český prezident?

„Vlasteneckú“ sondu Davida Zábranského, držiteľa ceny Magnesia Litera ako Objav roka, sprevádzal už pred premiérou mimoriadny mediálny rozruch. Objavovali sa články, že renomovaný mladý spisovateľ obhajuje prezidenta Miloša Zemana a zavrhuje „pražskú kaviareň“. „Samozrejme, že v inscenácii je reč aj o Zemanovi, ale jedným dychom aj o Havlovi a Klausovi aj o tom, či sa z tejto domoviny má alebo nemá odísť, aký je vzťah našej domoviny k ostatným domovinám a reč je aj o elitách a o ľude, o hraniciach a bezhraničí, o pohŕdaní, lenivosti, o zodpovednosti intelektuálnej menšiny, aj o tom, čo my všetci robíme pre to, aby táto domovina bola skutočne domovinou,“ píše internetový magazín Novinky.cz v recenzii.

V inscenácii exceluje zo seriálových hitov známy a populárny herec Stanislav Majer, ktorý za svoj výkon v monodráme nesúcej jeho meno získal Cenu divadelnej kritiky za najlepší Mužský herecký výkon roku 2016 a v diváckej ankete portálu i-divadlo.cz sa tiež umiestnil na prvom mieste.

Trojica: spisovateľ David Zábranský, režisérka Kamila Polívková a herec Stanislav Majer sa na scéne pokúša odkryť príčiny nevraživého politického ovzdušia a analyzovať fenomén domoviny a „češstva“. Podľa recenzie internetového denníka Aktualne.cz si zasluhujú ocenenie za to, že sa púšťajú na tenký ľad kontroverzných tém a umeleckej provokácie, aby tak prispeli ku skultivovaniu spoločenskej diskusie a k prehĺbeniu empatie vo vnútri schizofrenicky rozpolteného českého národa.

David Zábranský: Herec a stolár Stanislav Majer hovorí o stave svojej domoviny / Herec a truhlář Stanislav Majer mluví o stavu své domoviny, hrajú: Stanislav MajerĽudia typu Majer, réžia: Kamila Polívková, kostýmy: Adriana Černá, hudba: Ivan Acher, dramaturgia: Jan Horák, výprava a svetelný design: Antonín Šilar

Hlavný program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra zverejníme na tlačovej konferencii 25. júla 2017 a online predaj vstupeniek sa začne 1. augusta 2017. 

UKÁŽKA Z DIVADELNEJ HRY

Opakuji, v naší domovině je více dobra než hnusu, a absolutní hnus v naší domovině snad ani nenalezneme, toto přesvědčení je pevnou součástí mého světonázoru, zatímco Majer: V naší domovině je více hnusu než dobra, a absolutní hnus je tady na denním pořádku, stačí se podívat na stav domoviny, na politickou reprezentaci domoviny, na povšechnou kulturu v domovině, a pak domácí situaci, politickou reprezentaci a povšechnou kulturu srovnat se situací, politickou reprezentací a povšechnou kulturou v domovinách v bližším či vzdálenějším okolí. Majer a jemu podobní si zjednodušeně řečeno myslí, že všechno je možné, že hodně je možné, že něco je možné. Majer a jemu podobní jsou přesvědčeni, že člověk může mít domov tam, kde si ho vybere. Majer a jemu podobní nemají rádi slova „národ“ a „vlast“, a dokonce slovo „domovina“ je Majerovi a jemu podobným proti srsti, protože i toto milé slovo Majerovi a jemu podobným pravděpodobně připomíná německé, dnes již téměř zapomenuté slovo „Heimat“.

RECENZIA DIVADELNÝCH NOVÍN: O STAVE DOMOVINY

ROZHOVOR: V ZAVÍJEJÍCÍ SE ZEMI. „KACÍŘSKÉ“ OTÁZKY SPISOVATELE A DRAMATIKA DAVIDA ZÁBRANSKÉHO

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.skwww.facebook.com/divadelna.nitra

Zdroj: Asociácia Divadelná Nitra