Prvá z prvých.

Magda Husáková Lokvencová sa do slovenských dejín zapísala nielen ako manželka Gustava Husáka, hoci v súvislosti s ním jej meno rezonuje najčastejšie.

Bola tiež prvou slovenskou divadelnou režisérkou, režírovala diela Brechta aj Majakovského, ako prvá spolupracovala so ženskou scénografkou a ako jedna z prvých žien si tiež vyskúšala televíznu réžiu. Výraznej, zrelej a vzdelanej osobnosti, ktorá počas svojho krátkeho – ani nie päťdesiatročného – života stihla získať niekoľko prvenstiev, je venovaný dokumentárny film Prvá: Magda Husáková Lokvencová (réžia: Zuzana Liová), tvoriaci pilotnú časť série autorských dokumentov slovenských režisérok.

Námet dokumentárneho cyklu podľa jeho producentky Barbary Janišovej Feglovej vznikol na základe potreby nájsť reálne hrdinky slovenskej histórie –  osobnosti, ktoré by v národnom povedomí rezonovali podobne ako napríklad Ľudovít Štúr. „O takých ženách, ktoré by boli rovnakým pojmom, nevieme a ani sa o nich neučíme. Ktovie prečo… V každom prípade sme tu v tejto súvislosti uvideli nezaplnený priestor, ktorý by si podľa nás zaslúžil pokus o serióznu ponuku,“ hovorí producentka. Cyklus Prvá má ambíciu vypátrať, pomenovať a sprostredkovať trvalé hodnoty, ktoré v dnešnej spoločnosti absentujú. Podľa dramaturgičky projektu Ingrid Mayerovej si „kultúrna spoločnosť stráži históriu, pamätá na svoje osobnosti, ctí a zachováva dedičstvo otcov – či v tomto prípade matiek – národa, teda rozhodujúcich žien v slovenskom dejepise.

Premietanie pilotnej časti cyklu sa uskutoční v stredu 29. 1. 2014 o 18:00 v bratislavskom Kine Lumiére. Dokumentárny film Prvá: Magda Husáková Lokvencová produkovala spoločnosť Hitchhiker Cinema v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským filmovým ústavom. Projekt finančne podporili Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Tatra banka.

Tatra banka sa dlhodobo a strategicky venuje podpore umeleckej tvorby, a to predovšetkým prostredníctvom partnerstiev v tejto oblasti, grantových programov vlastnej nadácie (Viac umenia, Viac dizajnu) a tiež oceňovaním etablovaných slovenských umelcov a mladých autorov Cenou Nadácie Tatra banky za umenie, ktorú budeme toho roku odovzdávať už po 19.krát. Je pre nás cťou byť partnerom projektu PRVÁ, nakoľko spája našu strategickú orientáciu na vzdelávanie a umenie, a zároveň prináša nový, či vôbec „prvý“ pohľad na život a tvorbu významných slovenských žien minulého storočia,“ dodala Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu. 

Prvá: Magda Husáková Lokvencová
Námet: Zuzana Liová
Scenár: Zuzana Liová, Alexandra Gojdičová
Réžia: Zuzana Liová
Producent: Barbara Janišová Feglová
Dramaturgia: Ingrid Mayerová
Kamera:  Juraj Chlpík
Strih: Alexandra Gojdičová
Hudba: Miro Tóth
Animácie: Andrej Kolenčík
Zvuk: Tobiáš Potočný

PRVA_Magda Husakova Lokvencova_pozvanka

Zdroj: Slovakfilm