Protidrogové fórum v DK Zrkadlový háj!

Protidrogové fórum je ojedinelý projekt, ktorý vznikol v roku 1996 ako spontánna občianska reakcia na stále vypuklejší problém zneužívania drog. Sprostredkoval komunikáciu laickej a odbornej verejnosti, ako aj jednotlivých zložiek participujúcich na protidrogových aktivitách (prevencia, liečba a resocializácia, represia) – štát, samospráva a tretí sektor – a otvoril priestor pre spätnú väzbu aj smerom k rizikovým a postihnutým skupinám. Za najvýraznejší prínos možno považovať odtabuizovanie tejto témy a odbúravanie mýtov a predsudkov.

Tentokrát sa protidrogové fórum zameralo na problematiku detí, ktoré skončili na ulici a potrebujú našu pomoc. Hosťom fóra bude profesor MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MSc., ktorý už roky pôsobí v misiách na africkom kontinente medzi deťmi trpiacimi HIV a sirotami, ktorých rodičia zomreli na AIDS. Práca lekárov v podmienkach, aké sú v mnohých afrických štátoch si vyžaduje nielen lásku k tomuto povolaniu, ale najmä chuť pomáhať, učiť sa priamo na mieste, improvizovať a snažiť sa využiť a použiť všetky dostupné prostriedky vhodné na pomoc chorým.

Napriek všetkému je pre profesora Šuvadu táto krajina príťažlivá a srdcu blízka: „Po prvom kontakte s Afrikou ju môžete buď milovať alebo nenávidieť. Pre mňa sa stala mojím druhým domovom a nechal som tam polovičku srdca.“ Ďalším hosťom bude Mgr. Petra Hraňová, psychologička, ktorá pracuje v Komunitnom centre Kopčany od jeho vzniku v roku 2008. Je štatutárnou zástupkyňou OZ Ulita, ktorého poslaním je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich v mestských komunitách. Venuje sa práci s mládežou od 13 do 22 rokov a podieľa sa na organizácii medzinárodných stretnutí. Od roku 2008 zabezpečuje v Komunitnom centre poradenstvo pre teenagerov a rodičov. Taktiež pôsobí ako kontaktná pracovníčka v „teréne“. V zime, ak nepracuje na sídlisku Kopčany, je z nej trpezlivá inštruktorka lyžovania.

Protidrogové fórum
v DK Zrkadlový háj
5.6. 2012 o 18:00

KZP
pre zväčšnie kliknite na obrázok programu

Zdroj: KZP
Publikoval: Redakcia GREGI.NET