Projekty na CD Hudobného fondu 2017 z oblasti jazzovej hudby!

Slovenská jazzová spoločnosť (ďalej iba SJS) oznamuje, že prijíma projekty na vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2017. SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde edičné tituly pre CD z oblasti jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť vydania CD.

Podmienky: Do 5.2.2017 treba poslať e-mailom návrh na vydanie CD, ktorý musí obsahovať obsadenie skupiny alebo približnú zostavu účinkujúcich na CD, autorov skladieb a aspoň približnú dramaturgiu.

Prihlášky posielajte ako prílohu vo word.
K žiadosti treba pripojiť aj stručný životopis s doteraz vydanou diskografiou.
Diskografiu /+ rok vydania/ zasiela:  skupina ktorá sa o CD uchádza, hudobník ktorý je v názve kapely aj predkladateľ projektu.

Nahrávky nie sú potrebné, projekt stačí zaslať e-mailom /ako prílohu k e-mailu/.
Do „predmet“ e-mailovej správy je potrebné uviesť „SJS CD“.

CD vychádzajú vo vydavateľstve
u (HF). HF uzatvára zmluvu buď s právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – živnostníkom, ktorá má medzi predmetmi činnosti vydavateľskú činnosť, alebo výrobu zvukových nosičov a pod. Táto osoba (dodávateľ) dodá HF master, grafický návrh s vysporiadanými právami výkonných umelcov a všetky prípadné ostatné náležitosti. HF potom dáva materiály do výroby (lisovanie a obal…) na náklady HF.  HF zaplatí dodávateľovi 4 000 Eur bez DPH, dodávateľ sa zavazuje odkúpiť´od HF 200 ks za cenu 6 Eur bez DPH za kus. 2 800 Eur HF vyplatí preddavkovo, potom po výrobe sa zvyšné pohľadávky vzájomne započítajú (t.j. 1200 bez DPH má byť vyplatené dodávateľovi a dodávateľ má kúpiť CD úhrnom za 1 200 bez DPH).

Tituly z oblasti jazzu ktoré doteraz vo vydavateľstve Hudobného fondu vyšli:

1997 Slovak Jazz /Lipa, Jonáš, Jakabčic, Bartošová, Šeban, Tatár
1998 Matúš Jakabčic
1999 Ján Hajnal
2000 Juraj Griglák
2001 Dušan Húščava
2003 Fuse Jazz
2004 Bukake /Gašpar, Tatár, Buntaj
2005 Ľubobír Šrámek
2006 3 + 1 /Peter Preložník, Sisa Michalidesová
2007 Hanka Gregušová
2008 Stanislav Počaji
2009 Tomáš Gajlik
2010 Michal Bugala
2011 Groove Brothers
2011 Štefan Bartuš
2012 Berco Balog a Luboš Šrámek
2013 Ľudmila Štefániková, Lukáš Oravec Quartet, Miloslav Suchomel – Jazz in the city, Michal Motýľ, Eugen Vizváry
2014 Erik Rothenstein – RIO DANUBIO,
Polajka; Nikolaj Nikitin – Tales From My Diary
Michalidesová Sisa – EXPRESIE
Zuzana Mikulcová – Zuzana Mikulcová band

Uzávierka prijímania projektov: 5.2.2017

Zdroj: Slovenská jazzová spoločnosť