Projekt Paralelné životy pokračuje v Košiciach. Európskym hlavným mestom kultúry sa začína jeho medzinárodné turné!

Hlavnému programu 22. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra dominoval už druhý rok unikátny medzinárodný projekt Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície.

Uznávaní umelci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska a Rumunska pátrali niekoľko mesiacov po skrytých príbehoch v archívoch tajných polícií vo svojich domovinách. Na festivalové dosky priniesli v medzinárodnej i svetovej premiére autentické príbehy ľudí, ktorých počas komunistického režimu prenasledovala tajná polícia, ale aj príbehy ich prenasledovateľov.

Projekt Paralelné životy sa dva mesiace po skončení festivalu presúva z Nitry do Košíc, kde predstaví publiku Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 dve zo šiestich inscenácií. V Kasárňach Kulturparku uvedie v dňoch 20. a 21. novembra 2013 slovenskú inscenáciu Divadla SkRAT Vnútro vnútraReflex maďarského súboru Plavebná spoločnosť Sputnik.

V roku 2014 sa všetky inscenácie, ktoré vznikli v rámci projektu Paralelné životy predstavia navzájom v jednotlivých krajinách zúčastnených na projekte v podobe putovného minifestivalu Paralelné životy. Budú tiež pravidelne uvádzané ako súčasť repertoáru koprodukčných partnerov – divadiel, v ktorých vznikli. Minifestival Paralelné životy sa začne v apríli 2014 v Bratislave a postupne sa uskutoční v Drážďaoch, Budapešti, Krakove, Bukurešti a v Prahe.

Nemecké odborné vydavateľstvo Theater der Zeit vydá v júni 2014 k projektu publikáciu Paralelné životy. Jej editormi sú spoluautori projektu, dramaturgička Martina Vannayová a kurátor Ján Šimko. Publikácia bude pozostávať z dvoch častí. Autormi prvej politologickej a teatrologickej časti sú Jiří Suk a Thomas Irmer. Druhá časť je zostavená z rozhovorov s tvorcami inscenácií. Publikácia bude oficiálne predstavená počas festivalu Paralelné životy v Drážďanoch v júni 2014.

Okrem prípravy publikácie Asociácia Divadelná Nitra vydá k projektu Reader a nakrúti dokumentárny film. Reader je čítanka tridsiatich príbehov, ktorú pripravili tvorcovia inscenácií. Spísali životné osudy ľudí, poznačených činnosťou tajných polícií, ktoré našli pri svojich výskumoch pre projekt v archívoch pamäťových inštitúcií. Niektoré z príbehov sa dostali do inscenačného spracovania, ostatné sú v čítanke a rozširujú obraz o zločinoch komunistického režimu.

Filmári z DogDocs počas roka 2013 zachytili skúšobný proces a rozhovory s tvorcami inscenácií, predstavenia na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra a v súčasnosti pokračujú v rozhovoroch s autentickými svedkami a pamätníkmi doby.

V rámci sprievodného programu – v sekcii Paralell PLUS – uviedol festival Divadelná Nitra k projektu Paralelné životy dokumentárne filmy, rozhlasové hry, pripravil happeningy, prezentácie kníh, diskusie, výstavy a inštalácie. Každé ráno mali návštevníci festivalu možnosť diskutovať s tvorcami inscenácií a divadelnými kritikmi zo Slovenska aj zahraničia a zapojiť sa do verejnej debaty Načo pamäť?.

Asociácia Divadelná Nitra vyvinula vlastnú stolovú kartovú hru Sleduj svojho agenta, ktorá využíva pojmy či princípy sledovania československej tajnej polície ŠtB (Štátnej bezpečnosti). Český Ústav pro studium totalitních režimů v spolupráci s inštitúciou Archiv bezpečnostních složek zapožičal fotografickú výstavu Praha objektívom tajnej polície a bratislavský Ústav pamäti národa výstavu Prísne tajné!, ktorá popisovala vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií, dobových predmetov a odborných textov. Súčasťou projektu Parallel PLUS bola aj spolupráca so strednými školami.

Podobné podujatia budú sprevádzať uvedenie inscenácií projektu aj na minifestivaloch Paralelné životy v jednotlivých krajinách v budúcom roku.

Turné inscenácií Paralelné životy sa začína v Košiciach!

LOGO PLL_xy_3(6)

Zdroj: Divadelná Nitra