Pripravuje sa Nová dráma / New Drama 2012!

8. ročník festivalu inscenácií slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama 2012 sa uskutoční 14. – 19. 5. 2012 v Bratislave. Festival predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré vznikli v uplynulom roku v profesionálnych divadlách na Slovensku.

Trojčlenná dramaturgická rada festivalu ešte do konca februára intenzívne cestuje po Slovensku a vyberá z tých najlepších slovenských inscenácií domácej a zahraničnej novej drámy.

V dramaturgickej rade tento rok pracujú divadelné kritičky a teatrologičky Zuzana Ferusová, Zuzana Uličianska a Martina Ulmanová. Od novembra do januára už navštívili viac ako 30 inscenácií divadiel z celého Slovenska. V priebehu februára ich čaká okrem iného niekoľko ciest do Žiliny či viacero inscenácií v Bratislave. Definitívny výber súťažných inscenácií musia uzavrieť do 29. februára. Výsledky sa dozvieme na začiatku marca.

Program festivalu tvorí súťažná prehliadka vybraných inscenácií a sprievodný program vo forme scénických čítaní, výstavy, diskusií, workshopov a konferencie. Diváci sa môžu tešiť aj na zahraničnú produkciu. Tá bude tento ročník zastúpená poľským divadlom v programovej sekcii Focus Poľsko.

Viac na: https://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-nova-drama/

Nova Drama / New Drama

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET