Príbehy dvoch kolies: 11. 5. 2012 – 31. 10. 2012 v Múzeu dopravy!

Výstava prináša širokú škálu pohľadov na bicykel. Voľne prevádza vznikom a vývojom tohto dopravného prostriedku od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy na dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja.

Výstava Príbehy dvoch kolies predstavuje návštevníkom širokú škálu pohľadov na bicykel. Voľne prevádza vznikom a vývojom tohto dopravného prostriedku od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy na dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja až po bicykel ako ho poznáme dnes.

Najstaršie bicykle, ktoré si bude môcť návštevník pozrieť pochádzajú z osemdesiatych rokov 19. storočia. Početne najzastúpenejšie je medzivojnové obdobie keď sa bicykle stávajú najrozšírenejším dopravným prostriedkom pre všetky vekové a sociálne vrstvy spoločnosti.

Výstava tiež upozorňuje na dôležitú úlohu, ktorú bicykel zohral v emancipačnom procese zaraďovania sa žien do spoločenského života.

Nebudú chýbať ani rôzne raritné bicykle a veľa doplnkov ktoré zdobili bicykle najmä v medzivojnovom období.

Športovú cyklistiku zastupujú bicykle Československých cyklistov z povojnového obdobia, ich ocenenia, dresy
a súčasti športového výstroja. Ku súčasnosti návštevníka dovedie prezentovanie bicykla ako dopravného prostriedku vhodného na jedinečné spoznávanie aj cudzích krajín, čo dosvedčuje aj prítomnosť konkrétnych strojov s popismi ich ciest po Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Balkáne.

Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok vybraných múzeí a súkromných zberateľov.Autorsky scenár výstavy zostavil zberateľ Peter Pavčo.

Zdroj: Múzeum dopravy