Prezentácia publikácie Juraj Váh: Súborné dramatické dielo I.

Divadelný ústav Vás srdečne pozýva na prezentáciu publikácie Juraj Váh: Súborné dramatické dielo I. (Divadelné hry). Uvedenie publikácie sa uskutoční v pondelok 27. januára 2014 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

V edícii Slovenská dráma vydal Divadelný ústav prvý diel Súborného diela slovenského dramatika Juraja Váha s podtitulom Divadelné hry. Na prezentáciu publikácie prijali pozvanie aj vzácni hostia: manželka Juraja Váha – herečka Soňa Kulfanová a dcéra Barbora Herzogová. Symbolicky sa k nim pridá aj syn Igor Herzog, ktorého ukážky z vystúpenia hry na lutnu budú sprevádzať celý program.

Váhova dramatická tvorba je dnes už málo známa, azda i vzhľadom na autorovu predčasnú smrť, ale aj pre okolnosti fungovania kultúrneho života, literárnej a divadelnej historiografie,“ poznamenáva Dagmar Kročanová, ktorá publikáciu zostavila a redakčne sa na nej podieľala.

Prvý zväzok Súborného diela Juraja Váha (1925 – 1976) obsahuje pätnásť divadelných hier, Jednotlivé diela sú doplnené ďalšími materiálmi z autorovej pozostalosti a z Archívu Divadelného ústavu. Sprístupnenie Váhovho dramatického diela je impulzom k výskumu dejín slovenskej drámy a k diskusii o jej podobách v dobe obmedzení a kompromisov.

Dramatik, prozaik, divadelný a rozhlasový dramaturg, prekladateľ, kritik Juraj Váh (vlastným menom Henrich Herzog, 1925 – 1976) pôsobil v slovenskom kultúrnom živote tri desaťročia. Jeho tvorba v oblasti drámy a divadla obsiahla divadelné a rozhlasové hry, televízne scenáre, ale aj dramatizácie a kritické žánre. Vydanie Váhovho dramatického diela je zároveň príspevkom Divadelného ústavu k výskumu dejín slovenskej drámy a k diskusii o jej podobách v dobe ideologických obmedzení a umeleckých i ľudských kompromisov.

Prezentácia knihy sa uskutoční v symbolický deň výročia oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute