Prehliadka PIKSEL RemoteLab v A4 nastolí otázky o umení a spoločenskom dopade technológií.

Cez víkend 4. a 5. marca sa v A4 – priestore súčasnej kultúry uskutoční festival Piksel RemoteLab. Ide o showcase partnerského nórskeho festivalu umenia a free softvéru Piksel: výstava počítačového umenia, dve umelecké inštalácie, pásmo videí, audiovizuálna performance a workshopy s umelcami.

Program sa sústreďuje na slobodný sotfvér, otvorené dáta, sledovanie a otvorený prístup k poznaniu. Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu Fresh Air, ktorého hlavným organizátorom je A4 – priestor súčasnej kultúry.

Program víkendu tvoria dva workshopy, výstava, audiovizuálne performancie a projekcia videoartu. Prvý z workshopov je zameraný na výrobu modifikovaných hudobných nástrojov zo starých  elektrických gitár pod vedením Johna Hegreho a druhý workshop Egila Paulsena sa venuje vytváraniu solárnych kinetických sôch. Návštevníci budú mať možnosť vdýchnuť život recyklovaným plastom pomocou technológie 3D tlače a vytvoriť tak vlastné pohyblivé sochárske dielo, poháňané solárnou energiou.

Program pre verejnosť sa začne v sobotu 4.3. o 18.00 vernisážou výstavy elektronického umenia, na ktorej sa predstavia inštalácie, softvérové umenie a videoprojekcie viacerých umelcov: Egil Paulsen, Maite Cajaraville & Gisle Frøysland, Nick Montfort, Pall Thayer, Wayne Clements, Mark Beasley, Osvaldo Cibils, Alexander Senko, Delia Cristina Gheorghiu, Benjamin Grosser a Gabin Cortez Chance.

From DNA to NSA je dielom nórsko-španielskej autorskej dvojice Maite Cajaraville a  Gisle Frøysland. Aká je trhová cena DNA? Ako sa môže zne/využívať DNA jednotlivcov? Čo je DNA súkromie? Táto inštalácia adresuje tieto a ďalšie otázky okolo globálnej ekonomiky, duševného vlastníctva a súkromia v post-Snowdenovskej dobe. Pozor – inštalácia je aj chemickým laboratóriom, ktoré pracuje s DNA návštevníkov.

V rámci pásma videoprojekcií uvidia návštevníci viacero diel, ktoré sa týkajú aktuálnych tém súvisiacich s akcelerovaným technologickým vývojom a jeho spoločenskými dôsledkami. Up and Away od Alexandra Senka je vytvorený spracovaním frekvencií z pohybu projektov v programe Raw Data prostredníctvom Fourierovej syntézy. The sound of bureaucracy od Delie Cristiny Gheorghiu sa pokúsi odpovedať na to aký zvuk by mala bykokracia. Music Obfuscato od Benjamina Grossera sa venuje téme hudobných, autorských práv na stránkach ako YouTube a Vimeo. V diele  Do Americans Dream of Being Electric Sheep? sa Gabin Cortez Chance opäť vracia k téme súkromia a sledovania na internete.

Večer bude nasledovať  séria audiovizuálnych performancií dua Gisle Frøysland a John Hegre. Umelci predstavia svoj spoločný audiovizuálny projekt pre „sekáč a kladivo“, ktorý kombinuje spätnú väzbu a zvuk elektrickej gitary so synchrónnou projekciou z dvoch videomixpultov. Každý z umelcov uvedie aj svoj sólový projekt: Hegre  tvorbu na nástrojoch vytvorených modifikovaním starých elektrických gitár, Frøysland glitchovú produkciu založenú na preťaženom počítačovom hardvéri.

V nedeľu 5.3. bude výstava sprístupnená od 18.00 do 20.00.

Piksel RemoteLab sa koná v rámci projektu Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, v celkovej výške 160 430 €.

https://a4.sk/freshair/event/piksel-remotelab-vystava-projekcia-performance/
https://piksel.no
https://www.facebook.com/events/163293344177098/
https://www.facebook.com/events/217010622101487/

Zdroj: A4