Prečítajte si o podobách slovenského tanečného umenia!

Nová publikácia Divadelného ústavu Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010 zaznamenáva históriu profesionálneho tanca na Slovensku v šírke všetkých žánrov a podôb od jeho vzniku po súčasnosť.

Divadelný ústav Bratislava vydáva knižnú novinku Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010 významného slovenského tanečného teoretika, kritika, tanečníka, choreografa a pedagóga Emila T. Bartka. Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční v pondelok 4. júna o 17.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei Poštová.

Publikácia Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010 je ambicióznou snahou zaznamenať históriu profesionálneho tanca na Slovensku v šírke všetkých žánrov a podôb od vzniku po súčasnosť. Kniha mapuje činnosť súborov, nezávislých telies, tanečných divadiel, zoskupení, projektov a festivalov.

Divadelný ústav pozýva na prezentáciu publikácie Emil T. Bartko: Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010, ktorá sa uskutoční v stredu 4. júna 2012 o 17.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei Poštová, na Vysokej ulici č. 2 v Bratislave. Knihu predstavia Emil T. Bartko, spoluautorka kapitoly o súčasnej tanečnej scéne Eva Gajdošová a baletní sólisti Roman Lazík a Nina Poláková. Programom sprevádza Lucia Rózsa Hurajová.

Emil Tomáš Bartko (21. 7. 1945, Košice) obsiahol počas svojho takmer päťdesiatročného pôsobenia v tanečnom umení viaceré žánre: od ľudového cez moderný tanec až po balet. Pôsobil v rôznych tanečných profesiách. Bol tanečníkom, pedagógom, choreografom, tanečným teoretikom, porotcom, kritikom či šéfom baletu. Tanec na Slovensku spoznával z javiska aj z jeho zákulisia. Bol dramaturgom folklórnych festivalov, porotcom na prehliadkach amatérskeho moderného tanca, viedol baletný súbor, písal recenzie na tanečné diela a aj prednášky pre študentov tanca na VŠMU. Publikácia je logickým vyústením rokmi nazbieraných postrehov, skúseností, recenzií, zážitkov a rozhovorov.

O publikácii – V prvej časti sa Bartko venuje profesionálnemu tancu od jeho vzniku v rámci baletu, folklóru, moderného a súčasného tanca, nezávislých projektov a festivalov, tanečného školstva. Druhú časť tvoria súpisy diel, choreografov, hudobných skladateľov, výtvarníkov a iných. Publikácia Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010 dáva podrobný obraz o histórii, vývoji a stave nášho tanca. Stovky osobností a diel svedčia o tom, že slovenský profesionálny tanec zanechal takmer po sto rokoch výraznú stopu.

Spoluautorka kapitoly Moderný a súčasný tanec Eva Gajdošová
Lektorovali doc. Marcela Grecmanová a Mgr. art. Miklós Vojtek, PhD.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET