Pražské Futurum rozoznejú skvelé kapely!

Středa 9. kvìtna je dnem, který by si mìl do svého diáře poznamenat každý fanoušek hardcore, pop-punku, southern-rocku a spousty dalších odnoží rychlé, tvrdé a především hlasité muziky. V pražském klubu Futurum se totiž sejde natolik kvalitní a atraktivní kombinace kapel, že se bude jednat o událost takřka výjimečného významu, srovnatelnou naposledy snad se společným koncertem Anti-Flag, Alexisonfire, Four Year Strong a The Ghost Of A Thousand v říjnu roku 2009. Ale pojďme si popořadì vyjmenovat, kdo všechno v onen středeční večer vystoupí.

Jedinou kapelou večera, která nepochází z USA, jsou kanadští CANCER BATS. Ti v ČR vystupovali již tolikrát, a mají u nás tak početnou základnu příznivcù, že je není třeba nìjak zevrubnì představovat. Nepodléhejme však iluzi, že Cancer Bats nepředvedou nic nového – před necelým mìsícem totiž vydali čerstvou albovou novinku, nazvanou „Dead Set On Living“, která podle jejich vlastních slov mixuje tradiční hardcore s indie-rockem a blues… Pravdou ovšem je, že úvodní singly tomu příliš nenasvìdčují, a že Cancer Bats opìt drtí do posluchačù nemilosrdný „dřevorubecký“ kravál, jak se na nì ostatnì sluší a patří.

S další vystupující partou se splní sen mnoha místních příznivcù rychlého a melodického hardcore-punku, kteří na klubové vystoupení ze San Francisca pocházejících SET YOUR GOALS čekali více než pìt let. Ne snad, že by kapela nejezdila do Evropy, ale našim končinám se jaksi stále vyhýbala. V roce 2008 si padla do noty s kultovním labelem Epitaph, u nìhož stačila vydat již dvì alba, a v současnosti pracuje na novém materiálu. Jejich muzika je perfektní smìsí stylù od Gorilla Biscuits přes Good Riddance, H2O, Rise Against, New Found Glory až po Four Year Strong, zkrátka energie jak z jaderného reaktoru…

MAKE DO AND MEND z Connecticutu se orientují na rockovìjší sound, připomínající tvorbu kolegù z Hot Water Music, Brand New, Hot Rod Circuit, Crime In Stereo nebo Polar Bear Club…zkrátka poctivý rock s punkovì melancholickými harmoniemi a emotivními aranžemi. Kapela vydala mimo jiné split-EP s populárními Touché Amoré, následované v roce 2010 debutovým albem „End Measured Mile“. Jeho následovník, pracovnì nazvaný „Everything You Ever Loved“, má spatřit svìtlo svìta 19. června – tedy přesnì v den, kdy v Praze vystoupí dvì skupiny s Make Do And Mend zásadnì spjaté, totiž Hot Water Music a La Dispute. Zajímavá shoda okolností…

Středeční koncert nemá v reálu žádného „headlinera“ – každá vystupující kapela zláká k jeho návštìvì určitý počet divákù. Oficiálnì jsou však v rámci všech evropských dat jako headliner prezentováni EVERY TIME I DIE z Buffala. Tito ostří hoši tvoří totiž jako kapela už pomìrnì dlouhých 14 let, bìhem nichž stihli vyprodukovat slušný počet šesti řadových alb. Poslední dvì z nich byla rovnìž vydána na Epitaph Records, a to přestože tvorba E.T.I.D., pùsobící jako jakási šílená smìs Glassjaw, Refused, The Bled, The Bronx a Protest The Hero, určitì nezapadá do typické žánrové kategorie jejich vydavatele. To ale jasnì svìdčí i o potenciálu kapely, jejíž popularita neustále narùstá, a to určitì i díky velmi povedenému albu „Ex Lives“, vydanému před dvìma mìsíci. Zda se E.T.I.D. podaří jeho magičnost přenést i na pódium při svém živém vystoupení, o tom se budeme moci přesvìdčit již ve středu večer.

Vstupenky seženete až do středečního poledne v síti Tickeportal, případnì pak i v den konání na místì. Klub FUTURUM se otevře pro návštìvníky v 19 hodin, Make Do And Mend zahájí svým vystoupením celý koncert o pùl hodiny pozdìji.

ETIDa

Zdroj: Conspiracy,s.r.o
Publikoval: Redakcia GREGI.NET