Prácu s audiovizuálnym dedičstvom predstavia na seminári zahraničí aj domáci experti.

V dňoch 26. až 28. novembra 2018 sa na pôde bratislavského Kina Lumière uskutoční odborný seminár Audiovizuálne dedičstvo: výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie. Zahraniční aj domáci experti na ňom priblížia jednotlivé fázy práce s audiovizuálnym dedičstvom. Seminár sa koná pri príležitosti tohtoročného 55. výročia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a jeho súčasťou budú aj filmové projekcie.

Audiovizuálne dedičstvo je základom kultúry každej krajiny, tvorí pamäť národa. Na Slovensku sa o kinematografické diela stará Slovenský filmový ústav. O jednotlivých procesoch práce s audiovizuálnym dedičstvom počas seminára budú hovoriť jeho odborní zamestnanci, no o svoje cenné skúsenosti sa s publikom podelia aj významní zahraniční hostia, ktorí sa profesionálne venujú kinematografiám strednej Európy vrátane slovenskej.

Tému reštaurovania filmov predstaví výskumník, kurátor a režisér dokumentárnych filmov Daniel Bird, zostavovateľ filmových programov pre popredné filmové inštitúcie v Londýne, Paríži aj v New Yorku, ktorý sa okrem iného podieľal aj na výrobe kolekcie Camera Obscura: The Walerian Borowczyk Collection (2014), ocenenej Focal International Award za najlepší projekt ochrany a obnovy. Bird spolupracoval na reštaurovaní filmu Na striebornej planéte (1987) režiséra Andrzeja Żuławského, ktorého reštaurovaná verzia mala premiéru v The Film Society of the Lincoln Center v New Yorku len tri dni po Żuławského smrti vo februári 2016. Film bude uvedený aj na bratislavskom seminári a Bird predstaví jeho komplikovanú produkčnú históriu. Na reštaurovanie tohto filmu sa vo svojej prezentácii zameria aj Lukasz Ceranka zo spoločnosti Fixafilm, ktorý pôsobí ako supervízor reštaurovania filmov a stojí aj za reštaurovaním prvého európskeho 4K filmu Katyň (2007) Andrzeja Wajdu.

Filmový historik Jonathan Owen sa vo svojej prednáške sústredí na výskum audiovizuálneho dedičstva v medzinárodných súvislostiach, a to na príklade koprodukcií Slovenska a západoeurópskych krajín v 60. rokoch 20. storočia, predovšetkým s Francúzskom a Talianskom. „Do značnej miery ide o príbeh veľkých umeleckých ambícií a úspechov, ktoré zosobňovala pozoruhodná tvorivá skupina Alberta Marenčina. Jedným z jeho najvýraznejších kreatívnych činov bola spolupráca s francúzskym režisérom a spisovateľom Alainom Robbom-Grilletom na filmoch Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom… (1970). Tieto filmy ilustrujú túžbu preniknúť do nadnárodného ´priestoru´ artového filmu, no zároveň si udržať znaky národnej identity. Zjavným protikladom týchto snáh je osud komédie Jozefa Zachara Zmluva s diablom (1967), ktorá je pozoruhodným prípadom filmu vytvoreného štátnou socialistickou kinematografiou a prispôsobeného západným komerčným požiadavkám,“ vysvetľuje Owen. Prostredníctvom analýzy oboch prípadov prednáška odhalí rôzne cesty medzinárodnej spolupráce, ktorými sa slovenská kinematografia vydala v krátkom, no intenzívnom období liberalizácie.

Spôsoby distribúcie kinematografických diel na nosičoch domáceho videa predstaví Mehelli Modi, riaditeľ prestížneho britského vydavateľstva Second Run, zameraného na vydávanie umeleckých diel z celého sveta na DVD a blu-ray nosičoch. V portfóliu jeho spoločnosti sú diela filmárov ako Apichatpong Weerasethakul, Miklós Jancsó, Miloš Forman, Věra Chytilová, Andrzej Wajda a ďalších. Vo vydavateľstve Second Run vyšli na DVD nosičoch už aj štyri slovenské filmy licencované Slovenským filmovým ústavom, ide o tituly Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka a Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera. V auguste sa vo vydavateľstve Second Run dostal na anglofónny trh prvý blu-ray nosič so slovenským filmom, išlo o film Panna zázračnica (1966) Štefana Uhra.

Na seminári v Bratislave vystúpi Mehelli Modi s prednáškou, v ktorej si kladie aktuálnu otázku, či je ešte domáce video „živé“. Nadväzuje na skutočnosť, že v roku 2017 pokračoval globálny prudký prepad výdavkov na domáce video, zatiaľ čo globálne výdavky na digitálne domáce služby zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom masívny nárast. Vo svojej prezentácii sa Modi zamýšľa nad tým, ako sledujeme filmy doma v súčasnosti a ako ich budeme sledovať v budúcnosti. Na záver jeho vystúpenia sa uskutoční krst druhého vydania reprezentatívnej obrazovej publikácie v anglickom jazyku Best of Slovak Film 1921 – 1991 od britského filmového publicistu, kritika a historika Petra Hamesa, ktorú SFÚ prvýkrát vydal pred piatimi rokmi. Kniha predstavuje 35 celovečerných filmov z uvedeného obdobia, ku ktorým SFÚ vykonáva práva výrobcu. Obsiahnuté sú v nej aj filmy, ktoré vyšli vo vydavateľstve Second Run na DVD nosičoch.

Prácu na reštaurovaní filmov v digitalizačnom pracovisku SFÚ ozrejmia účastníkom seminára Štefan Komorný, odborný garant laboratórnych procesov projektu Obnovy a záchrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, Peter Csordás, vedúci oddelenia Digitálna audiovízia SFÚ, a zvukový majster Michal Fricman, odborný pracovník oddelenia Digitálna audiovízia, ktorý sa venuje digitalizácii a reštaurovaniu zvuku. Témy ich prednášok nadviažu na projekciu filmu Ela Havettu Ľalie poľné (1972). Počas trojdňového seminára sa zo zbierok SFÚ premietnu aj filmy Zbehovia a pútnici (1968) a Dovidenia v pekle, priatelia (1970/1990) od Juraja Jakubiska a pásmo digitálne reštaurovaných animovaných a dokumentárnych filmov.

Prezentáciu archívnych diel v Kine Lumière zabezpečuje Filmotéka, ktorá premieta v dennom režime od apríla 2014. Jej zameranie a programové cykly budú predmetom prezentácie Michala Michaloviča, jedného z jej troch kurátorov. „Po období hľadaní rytmu a programovej štruktúry sa nám podarilo vytvoriť hlavné osi programovania audiovizuálneho dedičstva. Prezentácia predstaví pravidelné cykly aj špeciálne programy, ktoré boli realizované v rokoch 2014 – 2018,“ uzatvára Michalovič.

 Na seminár Audiovizuálne dedičstvo: výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie je potrebné sa registrovať, registračný poplatok je 10 eur. Zabezpečené je simultánne tlmočenie z/do anglického jazyka.

Program a registračný formulár:
https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-9528

Event na facebooku:
https://www.facebook.com/events/256410951895348/

https://www.kino-lumiere.sk/
https://www.facebook.com/kinolumiere/

Zdroj: SFÚ