Pozrite si krátky dokument o imerzívnom participatívnom predstavení francúzskeho zoskupenia, ktoré ste mohli v apríli vidieť v Bratislave

Začiatkom apríla dorazilo do A4 francúzske zoskupenie Des Châteaux en l’air, ktoré so sebou prinieslo predstavenie, do ktorého sa dali namočiť nohy, ale aj workshopy pre profesionálov a deti. Teraz si môžete pozrieť video dokumentujúce nielen ich predstavenie, ale aj jeho vznik či mnoho iného.

V roku 2021 sa vizuálna umelkyňa a performerka Ramona Poenaru a herec a režisér Gaël Chaillat vydali loďou Amorados objavovať Dunaj. Počas svojej geopoetickej cesty boli pozorní voči svetlu, farbám, zvukom, nehmotným vnemom a emóciám. Pozorovali vzťahy medzi živými organizmami, geologickými silami, klimatickými prvkami a plynutím času. Viedli dialóg s obyvateľmi žijúcimi v okolí rieky: historikmi, geografmi, prírodovedcami, architektmi, umelcami, lodníkmi, rybármi, robotníkmi. Zhromažďovali „príbehy“ tejto konkrétnej krajiny zvanej Danubia. Po návrate vytvorili predstavenie Danubia – Mirror in the Waters.

S Danubia – Mirror of the Waters diváci zažili pomyselnú cestu po Dunaji od prameňa až po ústie. Diváci prechádzali  interaktívnym multimediálnym predstavením, do ktorého priamo vstupovali. Na tejto participatívnej ceste, ktorá je napísaná bez textu, ale so zvukmi, obrazmi, telami v pohybe, predmetmi a vodou, ich sprevádzalo päť členov štábu – hudobník, výtvarník, herec a dvaja divadelníci. Každá etapa predstavenia je obrazom inšpirovaným dunajskou históriou, kultúrou a skutočným zážitkom z cestovania: germánska riečna mytológia, viedenský tanec a maľba, podunajská hudba a jazyky, búrky a záplavy, ľudské stavby, stopy a pamäť. Predmety a miesta, medzníky minulosti a súčasnosti sa prelínajú, miešajú a berú divákov na objavnú cestu Podunajskom.

Po predstaveniach sa uskutočnili diskusie s tvorcami a účinkujúcimi a premietanie filmu, ktorý vznikol počas cesty loďou Amorados.

V rámci týždňovej rezidencie sa uskutočnili aj 2 workshopy. Jeden pre deti a rodičov, druhý pre dospelých, umelcov a umelkyne. Kým deti sa venovali radikálnym mapovacím technikám, dospelí sa zaoberali hlavne video-mappingom

Rezidencia bola podporená programom i-Portunus. The i-Portunus Houses pilot scheme is implemented, on behalf of the European Commission, by a consortium of organisations that have been pioneers of European cultural mobility programmes themselves. Coordinated by the European Cultural Foundation (Amsterdam), the i-Portunus Houses consortium involves MitOst (Berlin) as main mobility implementer and the Kultura Nova Foundation (Zagreb) as lead in evaluation and analysis. Podujatia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy. Partnerom podujatí bol Francúzsky inštitút na Slovensku.

Zdroj: TS