Post Bellum SK predstavuje ďalšie číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia!

Ďalšie číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia sa zaoberá témou náboženstva s názvom „Jeden boh?” a bude uvedené 14. mája v priestoroch Novej Cvernovky. Vydáva ho občianske združenie Post Bellum SK, ktoré sa na Slovensku venuje dokumentovaniu spomienok pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

Akciu o 19:00 otvorí divadelné predstavenie divadla NOMANTINELS „REVERENDA DOMINA” v réžii Martina Hodoňa. Po krátkej prestávke, o 20:15 bude nasledovať diskusia „30 rokov po”, v ktorej politológ Tomáš Zálešák postaví hostí (teológa a pedagóga Miroslava Kocúra, bývalého politika a disidenta Františka Mikloška a historičku Agátu Šústovú Drelovú) pred otázku krízy demokracie a úlohy cirkví a náboženstiev v tejto súvislosti. Väčšina zo zúčastnených sú aj autormi textov v novom čísle časopisu, ktoré si počas akcie návštevníci budú môcť zakúpiť.

Nájdu v ňom opäť okrem príbehov pamätníkov aj rozhovor, práve s politológom Tomášom Zálešákom, historicko-populárne štúdie, reportáže, analýzy a recenzie kníh, filmov či divadelných predstavení. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov základných a stredných škôl, sú súčasťou obsahu časopisu aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise. Za vizuálom stojí grafická dizajnérka Viktória Bitterová a autorom obálky je výtvarník Matúš Maťátko. Vnútri časopisu nájdete aj „modlitebné kartičky” s ilustráciami Matúša Maťátka, jednu z nich doplnil svojou básňou Šimon Ondruš.

Aktuálne číslo skúma monoteistické náboženstvá, ich súvis s politikou a spoločenským vývojom a to aké rôzne podoby môžu mať, aké rôzne, častokrát protirečivé činy ľudia konajú v mene viery. „Snažili sme sa ponúknuť vám texty, ktoré nazerajú na náboženstvá z rôznych uhlov. Miestami kriticky, inokedy s prijatím. Dôležité sú práve osobné skúsenosti. Tie zvýrazňujú príbehy skutočných ľudí, ktorých životy boli späté s vierou,” hovorí Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum SK a šéfredaktorka časopisu Príbehy 20. storočia.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Časopis Príbehy 20. storočia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Dátum akcie: 14.05. 2019 o 19:00

Miesto akcie: Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, 83102 Bratislava

Zdroj: Post Bellum SK