Post Bellum SK krstí nový štvrťročník Príbehy 20. storočia.

Post Bellum SK, občianske združenie, ktoré na Slovensku od roku 2008 vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia, začalo vydávať časopis s príznačným názvom Príbehy 20. storočia. Krst angažovaného kultúrno-historického štvrťročníka sa uskutoční v stredu 17. októbra o 18:00 v priestoroch kultúrneho centra Nová Cvernovka na Račianskej 78.

Cieľom štvrťročníka Príbehy 20. storočia je, aby sa príbehy ľudí, ktorí trpeli alebo boli prenasledovaní počas totalitných režimov dostali k širokej laickej a odbornej verejnosti a zároveň chce vytvoriť priestor pre reflexiu príbehov v kontexte súčasnosti. Jednotlivé čísla sú tematizované na základe vždy inej udalosti, fenoménu alebo obdobia. V časopise nájdete okrem príbehov pamätníkov, ktorí počas svojho života ani v náročných chvíľach nezabudli na základné ľudské hodnoty, aj rozhovory s osobnosťami, vedecko populárne štúdie, reportáže, recenzie kníh, filmov, divadelných predstavení a výstav. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov základných, stredných a vysokých škôl, sú súčasťou obsahu časopisu aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.  Za vizuálom stojí grafická dizajnérka Viktória Bitterová a autorom obálok je Matúš Maťátko. Titulnú ilustráciu z obálky nájdete aj vnútri časopisu a môžete ju použiť napríklad ako plagát na stenu.

Na krste budú predstavené prvé dve čísla zaoberajúce sa témami Slovenského štátu a Nežnej revolúcie. Budú premietnuté aj dva krátke filmy s výpoveďami pamätníkov z obdobia Slovenského štátu; Kláry Chlamtáčovej a Pavla Eliho Vaga. Klára bola v pokročilom štádiu tehotentstva deportovaná do koncentračného tábora v Terezíne, Eli sa počas holokaustu skrýval so sestrou v slovenských horách. Oba príbehy sú aj súčasťou prvého čísla časopisu. Hudobne večer vyplní Pjoni svojimi elektroakustickými  improvizáciami. Sprevádzať celým podujatím bude novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná. Krstnou mamou časopisu sa stane pamätníčka Lýdia Piovarcsyová, rodená Steinerová, dedička antikvariátu Steinerovcov v Bratislave. Pani Piovarcsyová prežila vojnu vďaka pestúnke, keď arizátor Ľudo Ondrejov poslal jej rodičov do Osvienčimu.

Ideu vydávať časopis sme si nosili v hlavách už viac ako rok. Nevedeli sme si však predstaviť, ako by sme mohli kvalitne spracúvať obsah popri ďalších aktivitách a popri stálych finančných otáznikoch našej práce. Nakoniec sme sa rozhodli to skúsiť. Do života teda uvádzame dve čísla. Už teraz poznáme štyri témy, ktorým sa chceme venovať ďalší rok. Držte nám prsty, aby sme všetky naše plány mohli plniť. My si zas držíme prsty, aby mal časopis verných čitateľov, a aby sa mohol spolu s Post Bellum SK, ďalej vyvíjať.Hovorí Sandra Polovková, riaditeľka Post Bellum SK a šéfredaktorka časopisu Príbehy 20. storočia.

Dátum krstu: 17.10. 2018 o 18:00
Miesto krstu: Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava

Zdroj: Za Post Bellum SK