Porota ankety DOBRÉ SRDCE rozhodla o víťazoch, zverejní ich na gala 27. mája v bratislavskej Starej Tržnici!

Porota ankety DOBRÉ SRDCE hlasovaním rozhodla o víťazoch! V deviatich kategóriách rozhodovalo deväť porotcov. Celonárodná anketa vyhlási najlepších pracovníkov sociálnych služieb počas galavečera 27. mája v bratislavskej Starej tržnici. Slávnostný program budú moderovať Juraj Bača a Katarína Jesenská, vystúpia Kuly, Sima Martausová, Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a Marek Majeský. Emotívny galavečer plný skutočných príbehov môžete zažiť aj vy, lístky sa dajú kúpiť na www.dobre-srdce.sk.

Dojímavé príbehy, celoživotné skúsenosti a hlasujúci porotcovia. Tak vyzeralo dnešné hlasovanie o víťazoch celonárodnej ankety o najlepších pracovníkov sociálnych služieb DOBRÉ SRDCE. Porota vyberala finalistov zo 135 prihlášok, ktoré posielali zamestnávatelia, nadriadení, ale aj klienti, prijímatelia sociálnych služieb, kolegovia, susedia, či príbuzní.

„Celonárodnú anketu sme vymysleli a zrealizovali preto, aby sme vrátili pomáhajúcim profesiám česť a spoločenský status. Ale aj preto, aby sme upozornili verejnosť a kompetentných na to, že sociálne služby sú spoločnou vecou nás všetkých. Pretože bohatý môže schudobnieť, zdravý môže ochorieť, ale naozaj všetci zostarneme. Preto sa musíme snažiť, aby boli sociálne služby kvalitné, dostatočne financované, ale najmä, aby nám v sociálnych službách mal kto pracovať. Verím, že ocenenie DOBRĚ SRDCE bude motivovať aj mladú generáciu ísť pracovať do týchto úžasných sociálnych služieb. Je to naozaj skvelá práca, ktorá človeka napĺňa a dáva mu silu, hoci je to práca ťažká,“ povedala predsedníčka poroty DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová.

O víťazoch rozhodovala porota v zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých, PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR, MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR. Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš, podpredsedníčka APSS v SR Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb, Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum a predsedníčka APSS v SR Mgr. Anna Ghannamová, autorka a koordinátorka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Mená víťazov sú teraz zapečatené v obálkach, ktoré sa otvoria 27. mája počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. Lístky si môžete kúpiť na: www.dobre-srdce.sk, alebo priamo na https://docs.google.com/forms/d/15Qjf3xDCtancrqb17UuVDZK7RdgpxlT8rM-ymzL_wdw/viewform?edit_requested=true

Zoznam finalistov a zodpovedných porotcov za jednotlivé kategórie

Porotkyňa: JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Finalisti v kategórii OPATROVATEĽKA:

 • Dušana Humayová/ prax 27 rokov, BORINKA – Zariadenie sociálnych služieb (ZSS )/
  Anotácia: Dušana Humayová – opatrovateľka zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre sa už 27 rokov stará zväčša o ľudí trpiacich ochoreniami Alzheimerového typu a napriek tomu, že je to práca ťažká, nikdy neuvažovala nad zmenou. Naopak, považuje ju za výnimočnú a každý deň niečím obohacujúcu, k čomu cez dobrovoľníctvo vedie aj svoje dve dcéry.
 • Jolana Kureková / prax 35 rokov, ŠZ Tereza / Hronec
  Anotácia: Jolana Kureková robí celý svoj profesijný život opatrovateľku a dokonca v jednom zariadení – v špecializovanom zariadení TEREZA v Hronci. A hoci sa za tých 35 rokov menil aj názov zariadenia aj legislatíva, ona zostala tá istá – verná profesii, ktorú robí nadmieru svedomito a so srdcom.
 • Viera Sečanská /prax opatrovateľky 6 rokov (48 rokov sestrou v nemocnici), ZSS NITRAVA / Nitra
  Anotácia: Viera Sečanská venovala pomáhajúcim profesiám neuveriteľných 54 rokov svojho života a to najprv ako sestra v nemocnici a potom namiesto zaslúženého dôchodku išla robiť opatrovateľku do zariadenia sociálnych služieb NITRAVA, kde ako 72 ročná opatruje neraz mladších ľudí, než je ona sama.  Svojim nezlomným životným optimizmom a dobrosrdečnosťou dobíja energiou nielen klientov, ale aj mladšie kolegyne.

Porotkyňa: PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo

Finalisti v kategórii SESTRA v sociálnych službách:

 • Bc. Judita Rybárová/ prax 36 rokov nepretržite v jednom sociálnom zariadení: DSS JASANIMA – Rožňava
  Anotácia: Judita Rybárová, pracuje ako sestra v domove sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave nepretržite 36 rokov a to najmä s klientami s mentálnym postihnutím a duševným ochorením a je príkladom toho, že aj psychicky náročná práca sa dá robiť dlhodobo, ak ju robíte s láskou a empatiou.
 • Mgr. Stanislav Lendvay/ prax 10 rokov, v súčasnosti DSS SVETLO, Krupina
  Anotácia: Stanislav Lendvay pracuje v pozícii vedúcej sestry v sociálnych službách 10 rokov a v sociálnom zariadení SVETLO Krupina je podľa samotných klientov „on svetlom“ ich dní, lebo lieči nielen ich telo, ale aj dušu – o čom svedčí ich neuveriteľná naviazanosť na jeho každodennú prítomnosť. Jeho profesionálna skúsenosť a rozvaha neraz zachránila život.
 • Mgr. Zuzana Knézelová/ prax 23 rokov, DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Bratislava
  Anotácia: Zuzana Knézelová uplatňuje svoje 23 ročné skúsenosti a neustále získavané nové vedomosti v starostlivosti o deti a dospelých s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb prof. Matulaya v Bratislave. Nasledovania hodná je nielen v angažovanosti nad rámec povinností a v neustálom vzdelávaní seba a kolegýň, ale najmä v tom, ako rovnocenne sa správa k ľuďom s postihnutím.

 Porotca: MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR

Finalisti v kategórii ODBORNÝ PRACOVNÍK:

 • Mgr. Viktória Gombitová/ sociálna pracovníčka ZSS Slnečný dom Humenné
  Anotácia: Za prácou Viktórie Gombitovej, sociálnej pracovníčky v zariadení sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom „sú stovky slnečných ľudských príbehov“ – napísala príbuzná seniorov, ktorí tam žili. Podľa nej v práci využíva účinné moderné metódy, ale čo je hlavné: realizuje všetky vypovedané, ale i nevypovedané prosby klientov a to preto, lebo ich nepočúva len ušami, ale aj srdcom.
 • Mgr. Andrea Pfundtnerová/ liečebný pedagóg, Seniorcentrum Staré mesto, Bratislava
  Anotácia: Andrea Pfundtnerová venovala svoju 40 ročnú prax liečebnej pedagogičky nielen seniorom, ale aj deťom s autizmom, či poruchami učenia a správania sa, alebo ľuďom s psychiatrickým ochorením. V Seniorcentre Staré mesto v Bratislave však okrem svojej práce robí aj nadprácu, keď svoje zručnosti z desiatok kurzov a svoje osobné kontakty pretavuje do aktivít v prospech seniorov.
 • PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková/ špeciálna sociálna poradkyňa, TROJLÍSTOK n.o.,
  Anotácia: Zakladateľka neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove Gabriela Šostáková sa 19 rokov venuje špeciálnemu sociálnemu poradenstvu ambulatnou formou pre závislých a ich ťažko skúšané rodiny. Jej program celostného manažmentu pomoci závislým a ich rodinám a jej preventívne a osvetové projekty sú prínosom nielen pre nich, ale aj pre celú odbornú a laickú verejnosť na Slovensku.

Porotca: Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR

Finalisti v kategórii MANAŽÉR v sociálnych službách:

 • PhDr. Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie mesta Banská Bystrica
  Anotácia: Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie v meste Banská Bystrica „pácha dobro“ podľa jeho podriadených, ktorí ho nominovali, už veľmi dlho. Nejeden mládežník z detského domova mu vďačí za štart do života a nejedno dieťa za to, že zostalo vo svojej rodine. Pod jeho taktovkou vznikla desiatka zariadení krízovej intervencie a s jeho pomocou sa veľa ľudí a rodín odrazilo od dna a dokázali sa začleniť do aktívneho života.
 • Mgr. Sergej Kára, projektový manažér a štatutár o. z. VAGUS
  Anotácia: Sergej Kára už počas štúdia vykonával terénnu sociálnu prácu pre ľudí bez domova v občianskom združení Proti Prúdu, ktoré s priateľmi popri zakladaní vlastnej organizácie VAGUS zachránili pred krachom. Cez Vagus o dva roky neskôr otvorili DOMEC – prvé nízkoprahové denné zariadenie a integračné centrum pre ľudí bez domova v SR a neskôr aj unikátnu kaviareň DOBRE DOBRÉ, v ktorej ľudia bez domova našli aj prácu. Dokázal tak, že domovom a prácou sa naozaj dá vrátiť ľuďom bez domova dôstojnosť a tým aj späť „normálny“ aktívny život.
 • Mgr. Andrea Šišilová, riaditeľka Centra sociálnych služieb EDEN v Žiline
  Anotácia: Andrea Šišilová, riaditeľka Centra sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku v žilinskom kraji stála pred piatimi rokmi pri jeho zrode a to od projektovej dokumentácie až po jeho etablovanie sa na kvalitné centrum sociálnych služieb Horného Liptova. Výnimočná je však tým, že nielenže neustále vzdeláva svoj tím novým metódam práce, či už v prospech prijímateľa služby, alebo samotných zamestnancov, ale aj ona osobne absolvuje všetky kurzy, aby bola motiváciou a vzorom osobnostného rastu pre svojich pracovníkov.

Porotkyňa: Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., podpredsedníčka APSS v SR

Finalisti v kategórii POSKYTOVATEĽ:

 • Dominik n.o./ Veľká lehota založil ho František Garaj – zastupuje: riaditeľka ZSS Erika Sučanská
  Anotácia: Neziskovú organizáciu DOMINIK založil a zariadenie sociálnych služieb DOMINIK vo Veľkej Lehote 10 km od Novej Bane postavil v roku 2010 z vlastných zdrojov na počesť svojich starých rodičov a pre vznik pracovných príležitostí v obci, miestny podnikateľ Ján Garaj. Zariadenie slúži 66-tim seniorom a má 46 zamestnancov. Od začiatku dodnes vedie zariadenie riaditeľka Erika Sučanská. V tomto sociálnom zariadení sa snúbi malebná krása miesta a budovy s odbornými až inovátorskými prístupmi riadenia a s láskavým a chápavým prístupom personálu k seniorom. Je to miesto, kde seniori „len nebývajú a nedostávajú len sociálne služby“, ale kde „normálne“ žijú a to napriek ťažkým fyzickým, ale aj psychickým problémom. Je to miesto, kde chodia iní poskytovatelia „na skusy“, aby videli ako vyzerajú kvalitné sociálne služby pre seniorov. Nie náhodou získala nezisková organizácia Dominik ocenenie Nadáciou Slovak Gold a udelenie certifikátu kvality za poskytovanie služieb seniorom a osobám so zdravotným postihnutím.
 • RADOSŤ n. o. Centrum sociálnych služieb/ pôsobí 17 rokov, Výrava / pri Medzilaborciach
  Anotácia: Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb RADOSŤ vo Výrave pri Medzilaborciach je rovnomenná nezisková organizácia, ktorú založili v roku 2002 dva manželské páry: Helena a Dušan Čerňoví a Mária a Milan Doničoví. Išlo o prvé neverejné zariadenie sociálnych služieb v prešovskom kraji a spočiatku sa zakladatelia stretávali aj s odmietaním a výsmechom, keďže na vidieku podlieha, žiaľ, poskytovanie odborných sociálnych služieb seniorom mnohým predsudkom. Zariadenie viedli a riadili najskôr popri svojich zamestnaniach, lebo nemali dosť zdrojov na vlastné mzdy. Obetovali mu ale všetok svoj voľný čas, aby vytvorili sociálne zariadenie rodinného typu pre 22 osôb, ktoré neustále prispôsobujú potrebám a spokojnosti jeho obyvateľov. Aj zásluhou týchto zriaďovateľov a tohto zariadenia sa dostali odborné sociálne služby do povedomia východoslovenského vidieka a začali byť postupne chápané ako efektívna pomoc tým, čo si už pomôcť nevedia.
 • JAZMÍN n.o./ centrum so službami krízovej intervencie Handlová, riaditeľka Mgr. Viera Mrázová
  Anotácia: Neziskovú organizáciu Jazmín zriadilo mesto Handlová pred 15-timi rokmi, aby poskytovala sociálne služby krízovej intervencie jednolivcom a matkám s deťmi a rodinám v núdzi. Od roku 2004 dodnes pomohlo centrum JAZMÍN 1 300 ľuďom v krízovej situácii a to napriek tomu, že pre nedostatok financií je už roky v krízovej situácii samotné centrum. Vďaka nezlomnej snahe jeho riaditeľky Viery Mrázovej však napriek tomu poskytuje kvalitné sociálne služby s reálnymi výsledkami: keď chudobou, či násilníkom zlomené matky vedia vrátiť do aktívneho života, tak aby sa vedeli postarať o seba i o dieťa. Keď nikto v Handlovej nemusí mať strach, že zostane „na ulici“. Lebo nie vždy je dôležité aká je fasáda zariadenia sociálnych služieb, ale aká efektívna je pre samotného prijímateľa služba, ktorá sa poskytuje za jej múrmi.

Porotkyňa: Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Finalisti v kategórii DOBROVOĽNÍK:

 • Anotácia: Vanda Martáková, študentka psychológie UK v Bratislave už 5 rokov pôsobí ako dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke. Najskôr začala dobrovoľnícky poskytovať hudobnú terapiu skupine seniorov, ale potom sa stala aj individuálnou dobrovoľníčkou pani Prisky, ktorú navštevuje každý týždeň cez projekt Adoptuj si starých rodičov. Jej príbeh je inšpiráciou pre mladých o zmysluplnom trávení voľného času, čo obohacuje nielen toho, ktorý dostáva, ale aj toho, ktorý dáva. Je dôkazom toho, že svojpomoc generácií nás navzájom posilňuje.
 • Anotácia: Mária Tamášiová – 72 ročná dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb TAU Turie vedie tanečnú country skupinu seniorov, ktorí chodia nezištne rozdávať radosť a zábavu seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením a za tri roky navštívili zariadenia sociálnych služieb 21 krát. Ukazuje tak seniorom, že aktívnymi a užitočnými môžu byť napriek svojmu veku. Lebo starobe sa nevyhneme tým, že ju myšlienkovo vytesníme. Stačí, ak ju spríjemníme nielen sebe, ale aj rovesníkom.
 • Anotácia: Peter Karlovský dobrovoľnícky 2 roky poskytuje rehabilitačné cvičenia a masáže s duševnými ochoreniami v Domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku Samária, ktoré prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita. Obyvatelia domova si už nevedia predstaviť, že by neprišiel na pravidelné cvičenia, pretože im nepomáha len od fyzických potiaží, ale svojim vtipom vie odľahčiť aj náročné situácie a vie ich ľudsky povzbudiť. Dokonca ich neraz sprevádza aj na výlety.

Rozhodnúť sa venovať dobrovoľnícky nielen svoju prítomnosť, čas a emóciu, ale aj konkrétnu službu – Pro bono – je vlastne vyššia forma dobrovoľníctva.  Peter tak dáva príklad mnohým profesionálom, ktorých nezištná pomoc by sa vo finančne poddimenzovanom sektore sociálnych služieb zišla viacerým zariadeniam.

Porotca: Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb

Finalisti v kategórii FILANTROP a FUNDRAISER:

 • Anotácia: Horehronský rodák pán Milan Fiľo, je známy nielen ako spolumajiteľ ružomberských papierní, ale aj ako jeden z výrazných slovenských filantropov zo slovenského podnikateľského prostredia. Cez rôzne nadácie už rozdal takmer 600 miliónov Eur, z čoho na podporu sociálnych služieb, alebo ich prijímateľov išlo vyše 153 000 Eur. Na Dobré srdce ho nominovala zástupkyňa ružomberského centra sociálnych služieb, ktorému pán Fiľo každoročne prispieva na činnosť a za 10 rokov dosiahla jeho podpora pre toto zariadenie 33 000 E. Slovensko má ako dynamicky sa rozvíjajúca krajina už veľmi veľa bohatých podnikateľov, ale len pár z nich sa rozhodlo podeliť sa o svoje peniaze a pomôcť ľuďom v núdzi. Preto tých, čo to robia treba zviditeľňovať. Snáď budú mať viac nasledovníkov.
 • Anotácia: Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov svoje filantropické aktivity naštartovala ešte ako dobrovoľníčka pred 15-timi rokmi. Po nástupe do Komunitnej nadácii Liptov povýšila dobrovoľnícku filantropiu na profesionálny fundraising. Za 15 rokov pomohla vyzbierať pre komunitnú nadáciu Liptov 596 658 EUR, z čoho takmer polovica bola použitých na sociálne služby na Liptove. Je to úctyhodný výkon na drobnú ženu, ktorá nie je ani podnikateľkou a ani dedičkou. Ale príklad, že ak chcete pomáhať, stačí ak viete pre pomáhanie nadchnúť práve úspešných podnikateľov, či štedrých dedičov
 • Anotácia: Katarína Prengelová, odborný pracovník a odborný garant nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny v Turzovke, nemá v náplni práce zháňanie financií pre potreby ľudí v núdzi. Napriek tomu to robí. Na Dobré srdce ju nominovala pani Emília Hnídziková, ktorá jej vďačí za to, že jej vnučka Lenka s početnými zdravotnými postihnutiami urobila vďaka operácii a rehabilitáciám veľké pokroky. A práve operáciu a rehabilitácie v Adeli centre v Piešťanoch mohla Lenka absolvovať z financií, ktoré Katarína Prengelová vyzbierala z koncertov a zbierok,  ktoré pre tento účel zorganizovala a z nadácií, od ktorých ich prácne vyžiadala. Táto finalistka nám ukázala, tretiu cestu: ako dokážete dať financie na pomoc iných, hoci ich nemáte a ich zháňanie nemáte v náplni práce.

 

Porotkyňa: Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum

Finalisti v kategórii NOVINÁR o sociálnych službách:

 • Anotácia: Elena Koritšanská, redaktorka slovenského rozhlasu je autorkou mnohých reportáží, rozhovorov a diskusií na tému sociálnych služieb. Patrí k malému množstvu slovenských novinárov, ktorí si sledujú problematiku systematicky a dôsledne. Jej prístup k tak citlivej problematike, v ktorej ide o osudy ľudí, ale aj zložitej – najmä v oblasti financovania sociálnych služieb je vždy absolútne profesionálny a pedantný. Nezačne na téme pracovať, kým jej nerozumie. A neprestane sa pýtať, kým nemá jasnú odpoveď. Nielen za objem novinárskych výstupov v téme sociálnych služieb, ale najmä za systémové si sledovanie témy a dôslednosť pri spracovaní jej patrí uznanie.
 • Anotácia: Veronika Folentová, redaktorka denníka N. Ocenenia hodný je nielen jej  objektívny a kritický prístup pri informovaní čitateľov o konkrétnom probléme, ale aj mimoriadna dávka citlivosti, porozumenia a aj originality akým uchopí daný problém, čo v sociálnej oblasti nebýva vždy samozrejmé.  Jej  články a rozhovory  zvyšujú povedomie ľudí o náročných a citlivých témach v našej spoločnosti
 • Anotácia: Maroš Černý sa ako regionálny redaktor TASR naozaj vo veľkej miere venuje problematike sociálnych služieb. Ako jeden z mála poukazuje často na hádam najvypuklejší problém súčasnosti v sociálnych službách a to je práve nedostatok zamestnancov, ich nízke ohodnotenie, rozvrat rodín v dôsledku migrácie za prácou do cudziny. Mnohé materiály sa zas týkajú priamych ľudí, či najmä rodín s deťmi v núdzi. Čo je však na ňom výnimočné je fakt, že napísaním správy, reportáže, či rozhovoru príbeh možno uzavrie ako novinár, ale neuzavrie ho ako človek. Naopak. Pre ľudí v núdzi, o ktorých píše začne organizovať zbierky, ako napríklad pre Vladimíra z Banskej Bystrice, otca troch dcér, ktorý po smrti manželky zostal na všetko sám. A keď ide o operatívnu situáciu, nečaká a ide chudobnej rodine nakúpiť z vlastnej peňaženky. Toto je príklad nielen profesionála, ale aj reálne dobrého srdca.

Predsedníčka poroty: Mgr. Anna Ghannamová, predsedníčka APSS v SR navrhla a porota schválila na výnimočný počin v sociálnych službách nominantku Annu Šmehilovú z nitrianskeho kraja.

Anotácia: Anna Šmehilová zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením významne prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím a ich rodiny na Slovensku.

Občianske združenie EFFETA je unikátom v našej krajine a to s celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytuje ambulantné sociálne služby, ale aj výchovno-vzdelávací proces – skrátka ucelenú starostlivosť pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu v kombinácii aj s inými zdravotnými postihnutiami.

Zdroj: NK Factory