Pop-punková legenda MEST sa predstaví v Prahe!

V pondìlí 12. března se v pražském Lucerna Music Baru budou opìt plnit sny – hudební fanoušci, a to zejména z generace, do jejíhož srdce se zapsala pop-punková vlna přelomu tisíciletí, si budou moci vychutnat naživo kapelu, u níž se již pomìrnì dávno smířili s tím, že ji nikdy neuvidí…

Do Prahy totiž přijedou MEST z amerického Chicaga, kteří vznikli již před neuvìřitelnými patnácti lety. Bìhem své kariéry vydali celkem pìt alb s velmi solidním počtem parádních hitovek, odehráli spoustu koncertù po USA, a nakoukli i na britské ostrovy. Koncem roku 2006, po vydání posledního CD „Photographs“, ale ukončili aktivní kariéru, a evropští fanoušci zklamanì akceptovali fakt, že si kapelu už nikdy nebudou moci poslechnout v koncertním podání.

MEST

Frontman Tony Lovato se odstìhoval do Los Angeles, kde založil nový projekt Kisses For Kings…s tím však zjevnì nemìl tak vysoké ambice, a zdálo se, že si spíše užívá poklidné kalifornské atmosféry. Po pìti letech se mu však zastesklo po životì kočovného muzikanta, a rozhodl se k nadšení nejvìrnìjších fanouškù MEST obnovit. Kapela nahrála v zimì nové album „Not What You Expected“, celý březen stráví hraním po Evropì, a celé jaro pak vyplní comebackovým turné po USA.

V pondìlí 12. 3. zavítají MEST i do Prahy, a všichni, kdo nìkdy alespoň nìjaký čas mìli, a nebo stále ještì mají rádi melodický punk-rock, zejména pak soubory jako New Found Glory, Sum 41, The Starting Line, Yellowcard, Goldfinger, Fall Out Boy, Midtown, All Time Low, Fenix TX, Sugarcult, Allister apod., by si nemìli v žádném případì tenhle koncert nechat ujít…mimo jiné i proto, že v úloze speciálních hostù uvidí i vynikající vídeňské rockery FROM DAWN TO FALL, a rovnìž vsetínské CRIMINAL COLECTION, jejichž srdce bije přesnì pro zmínìný žánr.

MEST / FROM DAWN TO FALL / CRIMINAL COLECTION
12. 3. 2012 (pondìlí) od 19:30
Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1

MEST

Zdroj: Conspiracy, s.r.o.
Publikoval: Redakcia GREGI.NET