POOL TOOL mieri naspäť do Nemšovej!

Situácia okolo nášho festivalu začína pripomínať pravú slovenskú komédiu. Sme pravdepodobne jediným podujatím, ktoré počas svojich príprav zmenilo miesto konania dvakrát. No nevzdávame sa a aj napriek všetkým týmto zmenám robíme maximum, aby sme splnili aj tento rok vaše očakávania.

Do Trenčína sme sa tešili. Videli sme priestor pre kultúrne podujatie, ktoré by potešilo širokú verejnosť. Veci sa však medzi časom silno skomplikovali, a žiaľ musíme konštatovať, že pri všetkých našich snahách sa nám nepodarilo nájsť spoločnú reč s mestom Trenčín, ktoré sa snaží chrániť záujmy návštevníkov denného verejného kúpania spôsobom, ktorý sa úplné vylučuje s podporou a možnosťou usporiadania festivalu našich rozmerov. Zo začiatku nám vyšlo mesto Trenčín v ustretý, a videli sme spoločnú snahu pre usporiadanie podujatia. Časom ale limity začínali pribúdať. To, že nám neposkytlo počas večera prístup k bazénom s odvolaním na bezpečnosť a nočnú filtráciu, aby bola voda pripravená na nasledovný deň pre verejné kúpanie sme dokázali pochopiť. No bol to iba začiatok. Posunutý štart na dvadsiatu hodinu večer, bez možnosti skoršieho začiatku sme boli tiež ochotní akceptovať, tak isto ako aj vlastné napájanie celého podujatia vlastnou elektrocentrálou. Po tom, čo nám mesto odmietlo poskytnúť verejné zariadenia, toalety a dostatok vstupných brán na urýchlené vpustenie návštevníkov a minimalizácie čakacích rád, začínala byť situácia veľmi zložitá. Takisto pribudli časové limity na prípravu infraštruktúry (vpustenie do areálu 11 hodín pred začiatkom podujatia) tak ako aj limity na opustenie areálu s kompletným uprataním a uvedením areálu do pôvodného stavu (opustenie areálu do 4 hodín po skončení podujatia). Porušenie týchto limitov, ktoré sú pre podujatie našich rozmerov nesplniteľné je samozrejme prísne sankcionované. Chápeme mesto Trenčín, a jeho snahu poskytovať služby predovšetkým návštevníkom denného verejného kúpania, a preto sme sa snažili vyhovieť podmienkam aj za cenu zvýšeného risku a rozpočtu, žiaľ suma za prenájom tohto priestoru (zadných časti areálu plavárne) nezodpovedá poskytnutým možnostiam, a za cenu vstupného nie sme schopní financovať neustále zvyšujúce sa náklady na budovanie vlastnej infraštruktúry. Našou snahou bolo priniesť mestu Trenčín kultúrne podujatie, ktoré ma referencie z minulosti a zodpovedá úrovňou európskym štandardom pre podobné typy podujatí. Žiaľ, dané podmienky nám neumožňujú v Trenčíne usporiadať podujatie, aké sme pripravovali. Naším záväzkom je posúvať podujatie vpred. Nakoľko nám mesto neumožňuje tento cieľ naplniť, po dlhom premýšľaní nad možnosťami sme sa rozhodli opäť vyraziť do boja s časom a presťahovať  POOL TOOL späť na miesto, kde vznikol, a kde si zachová svoju myšlienku letnej exotiky.

Situácia v Nemšovej sa medzi časom ustálila, a pominul tak dôvod, kvôli ktorému sme hľadali akútne inú lokalitu. Na kúpalisku sa už začali práce na prípravu, robiť sa bude počas dňa aj noci, aby bol areál pripravený na 14.júla, keď tam opäť zavítajú po roku partypeople, vyrastú pódia, a dunivé tóny postavia na nohy opäť celú Nemšovú. Tí z vás, ktorí už máte vstupenky zakúpené a zmena lokality Vám nevyhovuje, máte možnosť svoje vstupenky vrátiť na predajných miestach siete Ticketportal, pričom vám bude navrátená plná výška vstupného. Pre nás je to opäť výzva, vytiahnuť zo zásuviek rozrobené materiály, oprášiť naše nákresy a začať bojovať s časom. Po psychickej stránke je to doteraz veľmi náročný ročník, ale veríme, že energia vynaložená do nasledovných bezsenných nocí bude cítiť 14.júla, keď spolu opäť zažijeme mohutnú tancovačku tam, kde POOL TOOL vyrástol, a kde ma svoje čestné miesto.

www.pooltool.sk | www.facebook.com/pooltool

Zroj: POOL TOOL Crew
Publikoval: Redakcia GREGI.NET