Pomoc pre Ukrajinu

Spišská Nová Ves  sa zapája do pomoci pre občanov a utečencov z Ukrajiny.  Mesto organizuje materiálnu i finančnú zbierku, poskytuje ubytovanie v mestských hoteloch. Pripravuje humanitárnu pomoc pre partnerské mesto Ťačiv. V mestských priestoroch v Dome služieb na Štefánikovom námestí 10 je zriedené pracovisko Medzinárodného štábu pomoci Ukrajincom,   kancelária prvého kontaktu pre utečencov. V nedeľu 13. 3. 2022 sa na námestí pred Redutou uskutoční Koncert pre Ukrajinu.

MATERIÁLNA A FINANČNÁ ZBIERKA VYHLÁSENÁ MESTOM SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Na zasadnutí krízového štábu mesta 28. 2. 2022 bolo rozhodnuté o vyhlásení zbierky potravín, oblečenia a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny. Zbierka je realizovaná v priestoroch mestského úradu a na všetkých základných školách v pôsobnosti mesta.

Občania môžu naďalej do zbierky prispieť od pondelka 14. 3. 2022 na:

 • Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 1 – oproti Metropolu (prístup na dvor cez zadnú bránu od Detskej polikliniky) počas pracovných dní v čase 13.00 – 15.00 hod.
  Individuálne prevzatie
  v inom čase je možné dohodnúť na tel. čísle: 053/4152 111.
 • základných školách v pôsobnosti mesta, ktoré informáciu o zbierke zverejnia na ich webových stránkach alebo poskytnú na školách.

Aktuálne sú potrebné:

 • trvanlivé potraviny k okamžitej konzumácii, instantné polievky, ovocie, mäsové konzervy, paštéky, trvanlivé pečivo,
 • detské keksy a piškóty, Sunar, ovocné kapsičky, sušené mlieko, čokoláda, dojčenská výživa, balená voda a džúsy,
 • potreby pre bábätká, fľaše na mlieko atď.;
 • jednorazové nepremokavé podložky do postieľky
 • hygienické potreby, tekuté a tuhé mydlá, pracie prášky, prostriedky na umývanie riadu, plienky rôznej veľkosti, papierové obrúsky, servítky, hygienické potreby pre ženy, zubné pasty, zubné kefky, šampóny, dezinfekčné prostriedky, vlhčené obrúsky, jednorazové poháre a misky, jednorazové príbory,
 • spacie vaky, posteľná bielizeň, skladacie postele.

Vzhľadom na dostatočné materiálové zásoby šatstvo nie je momentálne potrebné nosiť.

VYHLÁSENIE FINANČNEJ DOBROVOĽNEJ ZBIERKY  

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. 3. 2022 poslanecký zbor schválil:

 • použitie finančných prostriedkov 10 000 eur na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre občanov a obyvateľov Ukrajiny z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves,
 • vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre občanov a obyvateľov Ukrajiny.
  Prispieť je možné v
  kladom alebo prevodom na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, a. s.,  IBAN: SK34 5600 0000 0034 0042 7111 alebo vkladom do zapečatených označených pokladničiek uložených:

– v podateľni Mestského úradu – Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves, č. dv. 106
– alebo na sekretariáte primátora mesta – Radnica – Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves.

POMOC PRE PARTNERSKÉ MESTO ŤAČIV

Na základe komunikácie s vedením partnerského mesta Ťačiv mesto pripravuje humanitárnu pomoc, ktorá bude distribuovaná v najbližších dňoch na Ukrajinu. Pripravený je zdravotnícky materiál (obväzy, striekačky, respirátory, invalidné vozíky, barly…), trvanlivé potraviny (Sunar, croisanty, instantné polievky, krúpy, múka, konzervy a pod.), deky, elektrogenerátory, hygienické potreby a  a hasičské vybavenie (hasičské zásahové čižmy, hadice, prilby, kyslíkový resuscitačný prístroj… ).

Spoločnosť Embraco Slovakia poskytlo mestu Spišská Nová Ves finančný dar vo výške 8000 eur na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

UBYTOVANIE PRE UTEČENCOV
Mesto Spišská Nová Ves má pripravené vlastné ubytovacie kapacity pre utečencov v hoteli Preveza a Šport a v zariadenia Lesov mesta.

„Na základe žiadosti pani Oľgy Semančákovou (Ukrajinka žijúca v Sp. Novej Vsi) mesto ubytuje  cca 50 občanov Ukrajiny v hoteli Preveza. Zároveň máme informácie o ubytovaní ďalších utečencov v zariadení KSK – v ubytovni Limba, ako aj v štátnom zariadení civilnej obrany v Prednej Hute,“ uviedol primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik. 

Za účelom vytvorenia databázy dobrovoľných poskytovateľov ubytovania (v súkromí, atď.), prípadne poskytnutia inej dobrovoľníckej činnosti (tlmočenie, doprava, psychologická pomoc, animátorstvo, atď.) vytvorilo mesto registračný formulár, ktorý je možné vyplniť a ponúknuť pomoc. Formulár je  zverejnený na stránke mesta www.spisskanovaves.eu

KONCERT PRE UKRAJINU

V nedeľu 13. 3. od 14.00 hod. sa uskutoční pred Redutou na Radničnom námestí Koncert pre Ukrajinu. Organizátorom je skupina umelcov v meste (Juraj Baláž, Martin Hlavatý) v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom (M. Králová, t. č. 4299 251) a mestom Spišská Nová Ves. „Iniciátorom myšlienky bol náš kamarát Ďuro Baláž z OZ 500, ktorý mi zavolal, či nezahráme s kapelou Smola a Hrušky koncert na podporu Ukrajine. V priebehu troch dní sme vďaka skvelým ľudom z radov kultúrnych aktivistov, umelcov, v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a ďalšími partnermi, naplánovali program podujatia Koncert pre Ukrajinu, kde sa predstavia známe kapely a hudobníci zo Spišskej Novej Vsi. Chceme touto iniciatívou podporiť a vyjadriť solidaritu nášmu susednému štátu, a zdieľať dôležité informácie ohľadom Zbierky pre utečencov z Ukrajiny, ktorá prebieha v našom meste. Tento nezmyselný vojnový konflikt nám nie je ľahostajný a týka sa nás všetkých viac ako by si ktokoľvek myslel. Každý z nás môže niečím prispieť a poslať láskyplný odkaz nevinným a nezmyselne trpiacim ľudom, ktorí musia utekať zo svojho domova,“ uviedol Martin Hlavatý  z občianskeho združenia AFL projekt.

Na koncerte vystúpia: Cliftons, Smola a hrušky, Timotej Zavacký, Matgrow, Spišský výber, Martin Pižem & Hudobná klubovňa. Moderovať bude Peter Čižmár.

CENTRUM POMOCI

V stredu 9. 3. 2022 v mestských priestoroch Domu služieb na Štefánikovom námestí 10 bolo otvorené pracovisko Medzinárodného štábu pomoci Ukrajincom, ktoré bude otvorené denne od 8.00 do 20.00 hodiny. Poskytovať bude všetky potrebné informácie. Kontaktnou osobou tohto centra je Oľga Semenčáková.

Text: Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ