Poľská alternatívna scéna v Divadelnom ústave!

Prednáškou teoretika umenia a režiséra Wojciecha Krukowského o alternatívnej divadelnej scéne v Poľsku pokračuje v Štúdiu 12 cyklus večerov s poľským divadlom.

Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave organizuje v piatok 2. marca 2012 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave prednášku teoretika umenia a režiséra Wojciecha Krukowského. Témou večera bude Alternatívne divadlo v Poľsku.

Akademia Ruchu

Alternatívne divadlo v Poľsku bolo vždy miestom umeleckých experimentov. Okrem jeho hlavného prúdu v 70. rokoch, ktorý možno nazvať aj „angažovaným“, pôsobili v Poľsku „osobné“ súbory, ktoré sa dištancovali od spoločensko-politických problémov vtedajšieho komunistického zriadenia. Tu je predstaviteľom legendárne divadlo Provizórium z Lublina. Na druhej strane pracovali v alternatívnom prostredí divadlá, ktoré boli silne estetizujúce. Príkladom sú Scena Plastyczna KUL z Lublina pod vedením Leszka M¹dzika, Gardzienice Wlodzimierza Staniewského či Akademia Ruchu.

Wojciech Krukowski absolvoval Fakultu dejín umenia Varšavskej univerzity. V roku 1973 založil počas štúdií divadlo Akademia Ruchu – interdisciplinárnu skupinu tvorcov pohybujúcich sa na hranici divadla, výtvarného umenia a filmu. V súčasnosti je riaditeľom Centra umenia Zamek Ujazdowski vo Varšave. V roku 2006 získal striebornú medailu Gloria Artis, ktorá sa udeľuje zaslúžilým predstaviteľom poľskej kultúry.

Akademia Ruchu

Súčasné poľské divadlo je cyklus prednášok, ktoré sa zameriavajú na významnejších poľských režisérov po roku 1950. Projekt od decembra 2011 do júna 2012 laickej i odbornej verejnosti priblíži prostredníctvom prednášok a obrazových materiálov život i tvorbu takých osobností ako Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski alebo Grzegorz Jarzyna.

Projekt vznikol v spolupráci Divadelného ústavu Bratislava a Poľského inštitútu v Bratislave.
Prednáška bude tlmočená do slovenského jazyka.
Vstup na podujatie je voľný.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Foto: akademiaruchu.com
Publikoval: Redakcia GREGI.NET