Počas prebiehajúcej druhej vlny Slovenskej Teplárne prejde druhýkrát Bratislavou aj Parsifalova procesia zo Zámockej.

Parsifalova procesia vznikla v roku 2005 v írskom Limericku pre Framemakers Symposium ako súčasť diela Parsifal Project Kataríny Zagorski.

V novodobých kulisách súčasného mesta inscenuje starobylý príbeh Parsifala na hrade Kráľa Rybára, opísaný v knihe Divadlo a rituál poľského dramatika Jerzyho Grotowského podľa najstaršieho zapísaného príbehu o Parsifalovi (pravdepodobne od Chrétiena De Troyes z 12. storočia).

V roku 2022 bola Parsifalova procesia obnovená v slovenskej premiére pre Festival Pohoda a ako Parsifalova procesia zo Zámockej v novembri toho istého roku prešla prvýkrát Bratislavou počas prvej vlny iniciatívy Slovenská Tepláreň.

Parsifalova procesia zo Zámockej počas prebiehajúcej druhej vlny iniciatívy Slovenská Tepláreň sa uskutoční v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00-16:00 hod. a prejde zo Zámockej cez ulice Starého Mesta späť na Zámockú k Baru Tepláreň.

Trasa: Zámocká-Kapucínska-Župné námestie-Michalská-Ventúrska-Pánska-Rybné námestie-Hviezdoslavovo námestie-Rybárska brána-Laurinská-Dunajská-Kamenné námestie-Námestie SNP-Klobučnícka-Primaciálne námestie-Hlavné námestie-Pánska-Ventúrska-Michalská-Župné námestie-Kapucínska-Zámocká-Tepláreň

Koncept: Katarína Zagorski
Účinkujú: Samuel Kmotorka, Adam Druga, Greta Grega a Katarína Zagorski
Šaty nevesty: Jana Kuzmová
Grafický dizajn: Tereza Maco/Pohoda Festival
Produkcia: Katarína Zagorski a Michal Kaščák/Pohoda Festival 2022 Poďakovanie: Martin Zúbek/Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave

Vyhlásenie iniciatívy Slovenská Tepláreň 

Chceme prispieť k pozitívnej zmene našej krajiny zasiahnutej prejavmi nenávisti a teroristickým útokom z 12. októbra, pri ktorom boli zavraždení Matúš Horváth a Juraj Vankulič. 

Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.

Chceme vyzvať ľudí, aby si v nadchádzajúcich voľbách vyberali subjekty, ktoré spoločnosť spájajú a ktoré sa zasadzujú o to, aby Slovensko plnilo práva zakotvené v našej ústave a v našich európskych záväzkoch pre všetkých bez rozdielu.

Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku

Chceme, aby našu podporu LGBTI+ ľuďom bolo počuť, veríme v silu umenia a občianskej spoločnosti a preto organizujeme druhú vlnu festivalu Slovenská Tepláreň. 

Séria podujatí Slovenská Tepláreň sa stala najväčším kultúrnym podujatím v histórii Slovenska, získala Cenu Inakosti za umenie a kultúru a v marci aj mimoriadne ocenenie na Radio_Head Awards, ktoré Rádio_FM udelilo prvýkrát v pätnásťročnej histórii. Zároveň sa stala Komunikačným počinom roka 2022 na národnej súťaži efektivity marketingovej komunikácie Effie.

Akcia prebieha v septembri 2023 po celom Slovensku. Zoznam zapojených subjektov a udalostí nájdete na webe www.slovenskateplaren.sk.

Prihlásiť svoj klub, bar, krčmu či iný priestor, rovnako ako umelecký projekt k iniciatíve Slovenská Tepláreň je stále možné na adrese: slovenskateplaren@pohodafestival.sk

VIAC INFORMÁCIÍ o možnostiach podpory LGBTI+ ľudí a podpísania výzvy Ide nám o život: https://idenamozivot.sk/

PARSIFALOVA PROCESIA

Krátky film Parsifalov tanec, réžia Liza Nedayvoda: https://youtu.be/RaYbbx_7iDY?si=7ybk7tDoF0CP7QKt

Krátke video Parsifalovej procesie zo Zámockej 2022: https://youtu.be/bajWpHfouuI?si=6GLeAMyQk0VOzqlh

Katarína Zagorski: https://wendy.network/katarina-zagorski/

Zdroj: TS