PLENÉR NA KORZE 2022

Posledný augustový týždeň sa v Zálesí uskutoční druhý ročník umeleckého sympózia Plenér na Korze. Na nábreží Malého Dunaja budú v obytných prívesoch žiť a tvoriť slovenskí vizuálni umelci Monika a Bohuš Kubinskí, Mira Podmanická a Erik Sikora.

Slovo „plenér“ (z franc. „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Hlavnou témou sympózia je príroda, jeho cieľom je pomocou súčasného umenia priniesť vtipný, poetický i kritický pohľad na náš často problematický vzťah k našej planéte. Zúčastnení umelci budú reagovať na špecifické prostredie Malého Dunaja, či dokonca pracovať s prírodnými materiálmi, ktoré tu nájdu.

Interakcia je dôležitou súčasťou projektu. Návštevníci sa budú môcť s umelcami zoznámiť, vidieť ich pri práci, dozvedieť sa viac o ich tvorbe a názoroch na svet. Preto sa v rámci sympózia uskutočnia aj sprievodné podujatia prístupné pre širokú verejnosť (aktuálne informácie sa dozviete na www.facebook.com/korzozalesie). Plenér vyvrcholí v piatok 26. augusta vernisážou, ktorá bude súčasťou 12. ročníka Záleskej divadelnej púte.

A kto sú tohtoroční účastníci?

Umelecká a manželská dvojica Monika a Bohuš Kubinskí (1966) vytvára monumentálne site-specific inštalácie využívajúce netradičné materiály a multimédiá. Prostredníctvom osobných postojov, kritického uvažovania a emotívneho vnímania priestoru, v ktorom vystavujú, reagujú na rôzne politické, historické či etické témy. Popri spoločných projektoch pracujú aj individuálne. Monika Kubinská sa venuje prevažne maľbe s poetickými a autobiografickými prvkami, v rámci ktorej využíva aj prírodné materiály, ako napríklad lupene kvetov a rôzne prírodné pigmenty – prostredie Malého Dunaja jej určite poskytne dostatok inšpiratívneho materiálu. Okrem toho tu zrealizuje už šieste pokračovanie projektu One Table. V rámci neho pozýva výtvarníčky, ktoré už na danom mieste pracovali, aby počas jedného dňa vytvorili diela, z ktorých jedno darujú do spoločného albumu. Bohuš Kubinský pracuje so sochou v tradičných materiáloch (mramor, žula, bronz), ktoré posúva do netradičných súvislostí. V rámci Plenéru na Korze bude pripravovať výstavu Kvety Dunaja, ktorej vernisáž sa tu uskutoční 10. septembra. (www.studiokubinsky.sk)

Mira Podmanická (1981) študovala na katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dnes pôsobí ako odborná asistentka. Vo svojej tvorbe rozvíja rôzne formy vnímania, analýzy a tvorby priestoru. Vytvára veľkorozmerné inštalácie určené prevažne pre špecifické miesto so špecifickým významom, v ktorých prepája sochu a architektúru. V menších objektoch pracuje s textilom či odevom. Spolu s keramickou dizajnérkou Markétou Novákovou navrhla niekoľko limitovaných kolekcií porcelánových váz inšpirovaných prírodou. Je autorkou Pamätníka Deža Ursinyho v bratislavskej Dúbravke. V Zálesí bude pracovať s textilom v spojení s tokom vody a s drevenými naplaveninami z Malého Dunaja. (www.mirapodmanicka.eu)

Erik Sikora (1986) je vizuálny umelec, youtuber, pesničkár, doktor umenia, amatérsky botanik, laický biológ, učiteľ, otec a najmä Džumelec. Umenie študoval v Prahe a Košiciach, kde pôsobí ako asistent na Fakulte umení Technickej univerzity. Robí videá vhodné na YouTube aj do galérie, pesničky pre deti aj postdeti a performatívne prednášky. V roku 2019 sa stal držiteľom Ceny Oskára Čepana – významného ocenenia pre vizuálnych umelcov do 40 rokov. Do Zálesia príde aj s manželkou a štyrmi deťmi, takže sa môžeme tešiť aj na kolektívne rodinné dielo/diela. (www.youtube.com/dzumelec)

Účastníci sympózia: Monika a Bohuš Kubinskí, Mira Podmanická, Erik Sikora
Kurátor sympózia: Omar Mirza
Miesto: nábrežie Malého Dunaja a drevené mólo Korzo v obci Zálesie neďaleko Bratislavy
Trvanie: 19. – 26. 8. 2022
Vernisáž: 26. 8. 2022 o 18:00

Zdroj: TS