Pleasure Island 2011: Praktické informácie!

Přípravy na nejvìtší taneční festival tohoto léta, Pleasure Island, který se bude konat na letišti v Roudnici nad Labem, v sobotu 27. srpna jsou v plném proudu. Všechny poslední informace, které potřebujete vìdìt k sobotnímu čtrnácti hodinovému maratonu, kde na devíti stagích vystoupí  hvìzdy svìtové House, Trance, Techno a Hardstyle music najdete níže.

TRVÁNÍ AKCE – Letištì v Roudnici nad Labem se pro návštìvníky otevře v sobotu 27. srpna v 16.00 hodin. V tu dobu bude zahájen hudební program na jednotlivých stagích. Konec akce je naplánován na 6. hodinu ranní. Akce je řádnì nahlášena a schválena příslušnými úřady.

VSTUPENKY – Nejlevnìjší vstupenky jsou v prodeji do pátku 23.7., v síti Ticketpro za 1095 Kč, stejnì jako VIP vstupenky za 2500 Kč, které vás navíc opravňují ke vstupu na luxusní VIP terasu, zahrnují VIP parking a další výhody. Na vstupenky v předprodeji se vztahuje 10% sleva pro držitele karet ISIC, Scholar, Alive (IYTC) a ITIC.
Základní vstupenky za konečnou cenu 1195 Kč a VIP vstupenky budou v prodeji také na místì po celou dobu akce na nìkolika pokladnách, kde bude možné provádìt platby i platebními kartami. Upozorňujeme na množící se případy překupníkù, kteří prodávají falešné vstupenky. Takové osoby budou z areálu vyvedeny a předány Policii ČR. Zakoupení vstupenek u tìchto osob je vaše vlastní riziko.

Pleasure TImetable
pre zväčšenie kliknite na obrázok

VSTUP – Minimální vìk pro vstup na festival je 18 let. Mùžete být na požádání vyzváni k ovìření plnoletosti občanským prùkazem.

ŠATNA – V areálu bude možnost využít šatnu / úschovny zavazadel za 30 Kč. Budete si tak moci odložit vìci, aniž byste se o nì museli obávat, a užívat si festival naplno a bez starostí.

NENÍ POVOLENO – Do festivalového areálu je zakázáno vnášet: vlastní jídlo a pití, drogy (tvrdé ani mìkké), sklo, aerosolové rozprašovače, hole, plechovky, plastové / PET lahve a ostré předmìty, a jakýkoliv jiný předmìt, který by mohl ohrožovat návštìvníky festivalu. V případì jakýchkoliv komplikací má náš bezpečnostní tým poslední slovo. Oblečení anebo jiné viditelné fyzické znaky na vzhledu, které vyjadřují explicitní politické, sociální hnutí a skupiny, jsou zakázány. Vstup zvířatùm je zakázán.

Planok Pleasure Island 2011
pre zväčšenie mapy areálu kliknite na obrázok

OPUŠTÌNÍ AREÁLU – Návštìvník, který bude chtít bìhem festivalu opustit areál a opìt se vrátit si musí zakoupit vrácenku v hodnotì 50 Kč.

FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ – S výjimkou profesionální techniky jsou digitální fotoaparáty nebo videokamery povoleny. Pořizujte co nejvíce fotek a videí, ať je pak na co vzpomínat. Bude to stát za to ;-)!

DOPRAVA AUTEM – Na roudnické letištì se nejlépe dostanete po dálnici D8 vedoucí mezi Prahou a Teplicemi. Z dálnice sjedete na Exitu 29 – Roudnice nad Labem a budete pokračovat smìrem na Roudnici. Přibližnì po kilometru odbočíte před velkým autobazarem doleva přímo na letištì. GPS souřadnice jsou: N50°24‘38“ N014°13‘34“

PARKOVÁNÍ – Na místì bude možno zaparkovat na velkokapacitním parkovišti, které je střeženo festivalovou ochrankou. Za vìci uložené nebo odložené v autì neručíme. Dále zde bude vyhrazeno samostatné VIP parkovištì pro majitele VIP vstupenek, a parkovištì pro akreditované umìlce, press, a organizační pracovníky. Doprava v blízkosti areálu bude omezena, sledujte proto místní značení a navigace. Cena za parkování pro návštìvníky je 100 Kč za osobní automobil. Při cestì zpìt buďte maximálnì zodpovìdní, a nesedejte za volant po konzumaci alkoholu a jiných návykových látek. Stejnì tak nesedejte do auta vedle řidiče, který není zpùsobilý jízdì. Zbytečné riskování mùže ohrozit nejen životy vaše, ale i dalších nevinných lidí.

SPECIÁLNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA Z PRAHY A KYVADLOVÁ DOPRAVA – Festival nabízí návštìvníkùm usnadnìní dopravy na festival pomocí přímé autobusové linky z nádraží Praha Holešovice přímo na místo konání festivalu, tzn. letištì Roudnice nad Labem a zpìt. Jízdenky je potřeba dopředu zakoupit na www.ticketpro.cz. Cena jedné jízdenky je 90 Kč. V nabídce jsou dva možné časy odjezdù. Pro ty, kteří si chtìjí užít festival již od samého začátku, bude autobus vyjíždìt v 15.00. Pro ty, kteří se chystají na festival večer, bude autobus vyjíždìt v 18.00. Zpáteční cesta je naplánována na ráno v časech 05.00 a 06.15. Autobus bude plnì klimatizovaný s počtem 51 míst k sezení. Přesné místo odjezdu autobusù bude upřesnìno v týdnu, kdy se festival koná. Bìhem festivalu bude také zřízena kyvadlová doprava zdarma od 15.30 do 20.00, která bude jezdit trasu autobusové nádraží Roudnice nad Labem – vlakové nádraží Roudnice nad Labem – letištì Roudnice nad Labem.  Ranní spoj pak bude vyjíždìt v 5.00 od letištì k vlakovému a autobusovému nádraží.

TOALETY – Toalety na festivalu Pleasure Island budou zajištìny po celém areálu a budou zdarma k použití, stejnì jako cisterny s pitnou vodou a umyvadla.

OBČERSTVENÍ – Samozřejmì nechceme, abyste na festivalu hladovìli. Na Pleasure Island bude připraveno přes 100 metrù barù s pestrou nabídkou kvalitních a vychlazených nápojù, stejnì jako nìkolik desítek metrù stánkù s občerstvením, kavárna, či koktejl bary. Pro zrychlení obslužnosti barù a celého cateringu budou v areálu platit žetony, stejnì jako je tomu v praxi na všech festivalech a velkých akcích např. v Holandsku. Jeden žeton bude mít hodnotu 40 Kč (2 eura), polovina pak 20 Kč (1 euro). Prodej žetonù bude probíhat na nìkolika místech po celém areálu. V zájmu urychlení jejich nákupu prosíme, neplaťte velkými bankovkami. Maximální nominální hodnota přijatých bankovek je 2.000 Kč. 5.000 Kč, 200 euro a 500 euro bankovky nebudou akceptovány.

STANOVÉ MÌSTEČKO – Festival Pleasure Island nabízí stanový kemp všem návštìvníkùm festivalu, kteří si chtìjí užít tento čtrnáctihodinový taneční maraton od začátku až do konce a neřešit ranní cestu domù. Stanové mìstečko bude otevřeno od 26. srpna od 16.00 do 28. srpna do 18.00. Ve stanovém mìstečku nebude možnost pùjčení stanu, takže je potřeba si přivézt a postavit vlastní stan. Cena za noc je 50 Kč za stan a 50 Kč za osobu. V prostorách kempu naleznete také toalety, sprchu a stánek s občerstvením.

DRESSCODE – Na festival není vymezen konkrétní dresscode. Je na každém, v čem dorazí. Fantazii se meze nekladou! Čím kreativnìjší kostým, tím lépe :-)

FESTIVALOVÉ DEKORACE – I tento rok investujeme mnoho úsilí a pracovní síly do výzdoby areálu festivalu, která je součástí celkového prožitku z návštìvy festivalu Pleasure Island. Proto bychom požádali každého návštìvníka, aby zámìrnì neničil dekorace a tak i celkovou atmosféru. Kdo tento požadavek poruší, bude vyveden před brány festivalu a již nebude znova vpuštìn dovnitř.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Festival Pleasure Island se koná v přírodním prostředí nedaleko Roudnice nad Labem. Proto chceme požádat všechny návštìvníky, aby dodržovali pořádek a čistotu.

PROPAGACE JINÝCH AKCÍ  – Jakákoliv reklama je zakázána. Návštìvníci nemají oprávnìní distribuovat letáky, plakáty či jiné propagační materiály bìhem festivalu v prostorách akce, parkovištì a v kempu. Pokud chcete zviditelnit nìjakou z vašich akcí, kontaktujte nás na info@unitedmusic.cz.

DALŠÍ INFORMACE – Kompletní informace o festivalu Pleasure Island, fotky z příprav, vizualizace stagí či informace o vystupujících hvìzdách najdete na www.pleasureisland.cz a www.unitedmusic.cz  a nebo Facebook stránkách festivalu Pleasure Island či United Music.

Pleasure Island 2011

Zdroj: United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET