Piešťany sa v auguste premenia na študentské mesto jazzu. Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku privíta popredných lektorov z troch krajín

Renomovaní jazzoví lektori, overená metodika výučby, široký záber tém, množstvo koncertov a spoločného hrania, jedinečný genius loci kúpeľného mesta – to všetko vás čaká na Medzinárodnej jazzovej dielni Doda Šosoku, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 26. augusta v Piešťanoch. Prihlasovať sa môžete do 19. augusta 2022. 

Nie je prekvapením, že jazzová hudobná dielňa v Piešťanoch nesie meno po Jozefovi Dodovi Šošokovi. Slávny jazzový hudobník, bubeník a perkusionista, bol v neposlednom rade nestorom a propagátorom jazzu – desaťročia prinášal do Pieštan kvalitnú hudbu z celého sveta.    

Cieľom projektu hudobnej dielne nesúcej jeho meno je nadviazať na tradíciu jazzu v Piešťanoch, odovzdávať ju mladším hudobníkom a pomáhať budovať novú generáciu interpretov a tvorcov.

„Hudobná dielňa tohto typu u nás citeľne chýba. Slovensko je jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá nemá jazzovú školu, strednú ani vysokú, ktorá by poskytovala kvalitné akreditované vzdelávanie v tomto žánri,“vysvetľuje organizátor, promotér a jazzový hudobník Nikolaj Nikitin.  

„Snahou projektu je navodiť atmosféru komorného študentského mesta plného hudobných happeningov a koncertov s jam sessions. Hlavnou aktivitou je samozrejme vzdelávanie v rámci individuálnych aj skupinových predmetov.“

Zárukou kvality výučby budú popredné mená domácich i zahraničných lektorov pôsobiacich na univerzitách v Prahe, Brne či Budapešti. Balík hudobných predmetov s prepracovanou metodikou má za úlohu pomôcť nádejným študentom dostať sa na prestížne školy do zahraničia, či rozšíriť svoje terajšie hudobné vedomosti a zručnosti.

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku 2022
Termín: 23. – 26. augusta 2022
Miesto konania: ZUŠ Piešťany, Teplická 50

Lektori:

 • Anita Soul – spev
 • Kornél Fekete Kovács (HU) – trúbka, kompozícia a využitie efektov pre dychové nástroje
 • Josef Fečo (CZ) – basová gitara a kontrabas
 • Sisa Michalidesová – tvorba filmovej a scénickej hudby
 • Michal Bugala – gitara
 • Peter Preložník – hudobné softvéry a nahrávanie, korepetícia
 • Eugen Vizváry – klávesové nástroje, syntetizátory, produkcia, korepetícia
 • Marián Ševčík – bicie nástroje
 • Martin Valihora – bicie nástroje
 • Ľuboš Šrámek – klavír
 • Milo Suchomel – saxofón
 • Nikolaj Nikitin – saxofón, príprava hudobných albumov

Prednášky:

 • Produkcia elektronickej hudby a hudobný manažment
 • Rap – frázovanie a hľadanie rytmických paternov 

Program:
23. 8.   privítanie, uvítací ceremoniál a koncert lektorov, zápis a výber predmetov pre poslucháčov, rozdelenie do tried (Dom umenia, Galéria)
24. 8. – 26. 8.  individuálne predmety a teoretické predmety
24. 8. – 25. 8.  koncerty lektorov a jam sessions
25. 8. – 27. 8.  hra v súbore a vystúpenia poslucháčov
25. 8. – 26. 8.  samostatné prednášky hviezd súčasnej populárnej hudby a zástupcov Hudobného centra
24. 8. – 26. 8.  koncerty a jam sessions v La Musica Piešťany

Prihlasovanie: Prihlasovanie na jazzové dielne prebieha výhradne elektronicky prostredníctvom webovej adresy: hlavaxxii.com/prihlaska

Zdroj: TS