Pieseň mojej duše – workshop s Idou Kelarovou!

Tento workshop je venovaný všetkým, ktorí majú vnútornú potrebu zaspievať si a hľadať cestu k sebe. Hľadanie pravdivého vyjadrenia pocitov a ich transformácia na pozitívnu tvorivú energiu je základným zdrojom života.

Dielne sú otvorené pre každého – či už máte so spevom skúsenosti alebo nie. Hlbšie ponorenie  sa do seba vám otvorí možnosť práce s emóciami, ktorá vedie k autenticite a čistote prejaveného citu vo vašom hlase, vo vašom speve. Spev srdcom uvoľňuje neuveriteľnú silu, ktorá je v každom z nás.

Pre Idu nie je prejavenie citov výrazom slabosti, naopak je prejavom vnútornej sily a pravdivosti. Jej práca je založená na presvedčení, že každý môže spievať, stačí sa otvoriť,  ísť hlbšie do seba – do svojho srdca. Váš hlas, váš spev sa tak stane pravdivým, pieseň sa stane katalyzátorom pre vás aj poslucháčov.

Rómske piesne, ktoré sa počas workshopu pod Idiným vedením naučíte, sú pre tento druh práce ideálne. Sú krásne spontánne, pravdivé a univerzálne. Netreba rozumieť slovám, ich emocionálny odkaz je zrejmý a nesmierne mocný.

Workshop je založený na unikátnej metóde a znalostiach Idy Kelarovej, ktoré získala za 30 rokov intenzívnej práce s ľuďmi a ľudským hlasom. Ida je fenomén v tejto oblasti, jej spevácke dielne pravidelne navštevujú ľudia v Čechách i západnej Európe.

Ida Kelarová, známa hudobníčka, speváčka a rómska aktivistka, študovala na Brnenskom konzervatóriu klavír a violončelo, ako speváčka a herečka účinkovala spolu so svojou sestrou Ivou Bittovou v Divadle na Provázku, v čase jeho najväčšej slávy. Za svojho najvýznamnejšieho učiteľa považuje svojho otca, ktorý bol vynikajúci hudobník. Jeho odkaz uchováva a rozvíja vo svojej práci s rómskymi deťmi v o.z. Miret a v spolupráci so skupinou Jazz Famelija.

Miesto konania: Centrum Rafael, Narcisova 5, Bratislava- Ružinov
pre mimobratislavských účastníkov – v blízkosti Centra Rafael sú ubytovne aj hotely

Termín a celkový čas:
22. 3. piatok 18.00 – 21.00 , 23. 3. sobota 11.00 – 18.00 , 24. 3. nedeľa 10.00 – 15.00

Prihlášky:  piesen.mojej.duse@gmail.com, tel.: 0908143956

Cena: pri prihlásení a úhrade do 15.2. 2013 je cena 100 EUR, neskôr je cena 120 EUR  (ekvivalent českej ceny kurzov). Rezervácia je platná až po prevode čiastky na účet v Slovenskej sporiteľni, č.: 0010280368/0900   – Poznámka: napíšte vaše meno

www.kelarova.com alebo www.shiraz.sk

Zdroj: Jarmila Vlčková